Van Wiechen-kenmerken

Het Van Wiechenonderzoek bestaat uit 75 ontwikkelingskenmerken (Van Wiechen-kenmerken) verdeeld over drie ontwikkelingsvelden: fijne motoriek/adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag, communicatie en grove motoriek. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt een bepaalde set Van Wiechen-kenmerken afgenomen. Kenmerken worden afgenomen op een leeftijd waarop 90% van de kinderen het betreffende kenmerk toont. Elk ontwikkelingskenmerk moet in eerste instantie via eigen waarneming van de onderzoeker worden onderzocht. Pas als dat niet lukt, moet bij sommige kenmerken (de M, mededeling-, kenmerken) op de heteroanamnese worden overgeschakeld. De score is dan 'M'.

De Van Wiechen-kenmerken zijn in de Basisdataset JGZ van het Digitaal Dossier JGZ opgenomen.

Let op:
Per kenmerk vind je een Van Wiechen-filmpje voor ouders die zij, voorafgaand aan een afspraak bij de JGZ, kunnen bekijken om zo betrokken te worden in het ontwikkelingsonderzoek. Naast het filmpje staan opmerkingen voor professionals. 

Sinds 1-1-2020 is het standaardvaccinatieschema van het RVP gewijzigd in een 3,5,11 maanden schema. Met betrekking tot het VWO is er geen bezwaar tegen het vervroegen van het 6 maanden consult naar de leeftijd 5 maanden vanwege de spreiding van de kenmerken. De kans op een negatieve uitslag op kenmerk 32 is wel iets groter. Indien dit kenmerk negatief is zijn de consequenties klein. Ouders kan uitgelegd worden waar ze op moeten letten en kunnen zelf actie ondernemen bij zorg. Ook kan de professional dit op andere wijze later (laten) navragen bij ouders.

Het NCJ heeft een richtlijn Flexibilisering disciplines opgesteld, over de rol die elke discipline (jeugdarts, jeugdverpleegkundige, verpleegkundig specialist en doktersassistente) bij van het VWO kan spelen. Bekijk de richtlijn Flexibilisering disciplines

Deel dit met je netwerk