Van Wiechen-kenmerken

Het Van Wiechenonderzoek bestaat uit 75 ontwikkelingskenmerken (Van Wiechen-kenmerken) verdeeld over drie ontwikkelingsvelden: fijne motoriek/adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag, communicatie en grove motoriek. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt een bepaalde set Van Wiechen-kenmerken afgenomen. Kenmerken worden afgenomen op een leeftijd waarop 90% van de kinderen het betreffende kenmerk toont. 

De Van Wiechen-kenmerken zijn in de Basisdataset JGZ van het Digitaal Dossier JGZ opgenomen.

Op basis van de JGZ Richtlijn autisme spectrum stoornissen zijn recent een aantal Van Wiechenkenmerken aangepast.
Veranderingen kenmerken Van Wiechen per 1 september 2015.

Deel dit met je netwerk