Kenmerken

Op basis van de richtlijn autisme spectrum stoornissen hebben de richlijntopstellers en de landelijke instructeurs de kenmerken aangepast. Daarnaast zijn opmerkingen van JGZ-professionals ook verwerkt. Alle wijzigingen hebben een positief advies gekregen van de Adviescomissie Ontwikkelingsonderzoek.  

Veranderingen kenmerken Van Wiechen per 1 september 2015

Deel dit met je netwerk