Vorig kenmerk                                                                        Volgend kenmerk                                                        Naar overzicht

70. Kan hurken en weer gaan staan zonder steun en zonder hulp van de armen

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

In gesprek met ouders

Het is belangrijk dat je kind leert om in balans te blijven en sterke spieren in de romp en benen heeft. Naarmate je kind groeit, worden de bewegingen namelijk complexer en moet het hele lichaam goed samenwerken. Oefenen en nieuwe dingen proberen helpen je kind sterker en soepeler te worden. Variatie in activiteiten is essentieel, zoals klimmen, klauteren, traplopen en springen zoals een kikker. Samen opruimen, waarbij jullie samen speelgoed van de grond oprapen, kan ook beweging stimuleren. Dit kan het zelfvertrouwen van je kind vergroten.

Instructies voor professionals
Achtergronden
Ontwikkelingsveld Grove motoriek en adaptatie.
Neurologisch aspect Coördinatie, evenwicht, spierbeheersing en spierkracht zijn zo ver ontwikkeld dat het kind in hurkzit iets kan oprapen zonder daarbij zijn evenwicht te verliezen en vanuit hurkzit weer tot stand kan komen zonder daarbij voorwerpen of zijn eigen lichaam als steun te gebruiken.
Psychologisch aspect Bij het onderzoek van kenmerken waarbij het kind de schoot van de ouder moet verlaten, speelt de hechting een rol.
Onderzoekleeftijd Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)
23 maanden 97,5 %
24 maanden 98,1 %
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind Het kind staat of zit op de grond.
Uitvoering onderzoek De onderzoeker legt vóór het kind een blokje, een bal of ander klein speelgoed op de grond en vraagt: “Wil jij dat oprapen en aan mij / mama geven?”. De onderzoeker blijft zelf rechtop staan, zodat het kind overeind moet komen om het speeltje te overhandigen.
Observatie De onderzoeker observeert de wijze waarop het kind het speeltje opraapt, waarbij essentieel is dat het kind vanuit de uitgangspositie via hurkzit tot stand komt zonder steun van de handen (zie figuur 70a en 70b).

Beoordeling
Positief Het kind komt zonder hulp en zonder zich ergens aan op te trekken tot staan. De meeste kinderen zullen tot staan komen via de hurkzithouding.
Negatief Het kind komt niet tot staan of

het kind komt tot staan met steun van de handen, hetzij door zich vast te grijpen of op te trekken aan een voorwerp, hetzij door zijn eigen lichaam als steunpunt te gebruiken (‘via de benen omhoog klimmen’) of

het kind bukt

Registratie + Bij positieve respons.
-­ Bij negatieve respons. Onder ‘opmerkingen’ registreren op grond waarvan de respons negatief werd beoordeeld.
Discipline Alle disciplines mogen dit kenmerk uitvoeren.
Informatie over overleg / consultatie Indien de DA of de JV het kenmerk uitvoert volgt bij een negatieve score of bij twijfel (kind bukt en houdt benen (vrijwel) gestrekt), altijd overleg met VS/JA.
Bij alarmsymptoom op korte termijn consultatie van de VS/JA.
Advies Adviseer ouders om de grof-motorische ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het stimuleren van de kracht van de bovenbenen.
Alarmsymptoom
  • Het niet kunnen (gaan) staan of het niet kunnen lopen, vanaf de leeftijd van 18 tot 20 maanden (Touwen, 1992).
  • Het ‘langs de benen omhoog klimmen’ bij gaan staan (teken van Gowers) is altijd pathologisch. Het komt voor bij myopathieën en bij ernstige vormen van hypotonie.
  • Als kinderen na 24 maanden niet in staat zijn om vanuit stand iets van de vloer op te rapen, is ook dit een alarmerend symptoom (Touwen, 1992):

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.