Interventiebibliotheek

De JGZ Interventiebibliotheek bevat erkende interventies voor de JGZ. Ze zijn door de Erkenningscommissie Jeugdgezondheidszorg, Preventie en Gezondheidsbevordering van het RIVM beoordeeld en erkend als theoretisch goed onderbouwd of effectief.

De JGZ Interventiebibliotheek biedt een overzicht van alle erkende interventies die (mede) uitgevoerd kunnen worden door de JGZ. In dit overzicht kan een selectie worden gemaakt op grond van de rubricering van het O&O schema, naar Ontwikkelingsfase, Ontwikkelingsaspecten en Omgevingsinteractie. Ook kan worden gefilterd op preventieniveau en op erkenningsniveau. Om meer te lezen over de interventie verwijzen we je door naar zowel de website van de interventie als de beoordelingspagina in de van toepassing zijnde databank.

Ontwikkelingsfases

Erkenningsniveaus

Preventieniveau’s

Ontwikkelingsaspect

Omgevingsinteractie

Stoere Schildpadden

Stoere Schildpadden is bedoeld voor kinderen (4-6) van wie de ouders gescheiden zijn; biedt een ondersteunende groepsomgeving en leert specifieke vaardigheden om beter te kunnen omgaan met gevoelens en problemen als gevolg van de (echt)scheiding.

LEFF

Lifestyle, Energy, Fun & Friends is een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen met overgewicht/obesitas en hun ouder, gericht op een gezonder voedings- en beweegpatroon bij de kinderen.

Dappere Dino’s

Dappere Dino's is bedoeld voor kinderen (6-8) van wie de ouders gescheiden zijn; biedt een ondersteunende groepsomgeving en leert specifieke vaardigheden om beter te kunnen omgaan met gevoelens en problemen als gevolg van de (echt)scheiding.

Triple P Niveau 3

Triple P niveau 3 helpt ouders een gerichte opvoedaanpak te ontwikkelen om met enkelvoudig probleemgedrag of een vaardigheidstekort om te gaan.

Omgaan met Pubers

De cursus Omgaan met Pubers leert ouders om te gaan met de uitdagingen die de puberteit met zich meebrengt en zo een positieve ontwikkeling van pubers te bevorderen.

SPARK 18

De SPARK18 van de SPARK-methode richt zich op alle jonge kinderen van 18 maanden en hun ouders met als doel het vroegtijdig signaleren van (risico op) opvoed- en opgroeiproblemen bij jonge kinderen en het verkleinen van de verschillen tussen de jeugdverpleegkundigen.

SPARK

De SPARK-methode staat voor Signaleren van Problemen en Analyseren van het Risico bij opvoeden en opgroeien van Kinderen. De interventie creëert zorg op maat met behulp van een gevalideerd instrument.

Nu Niet Zwanger (NNZ)

NNZ richt zich op kwetsbare mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd met als doel dat zij een bewuste en geïnformeerde keuze maken over hun kinderwens zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.

VIPP-SD

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline is gericht op het verhogen van de sensitiviteit en het verbeteren van disciplineringsstrategieën van opvoeders, met als einddoel het bevorderen van positieve interacties tussen opvoeder en kind.

Smakelijke eters

Met Smakelijke Eters worden ouders zich bewust van het belang van smaakontwikkeling en hebben handvatten gekregen om binnen de opvoeding de smaakontwikkeling van hun kind(eren) te stimuleren.

Meer weten?

Merian Bouwmeester

onderzoeker, adviseur

Lees meer over Merian Bouwmeester

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.