Financiering en ANBI

Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het NCJ ontvangt een instellingssubsidie van het ministerie van VWS.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.