Preventiedenken

Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen! Duurzaam en integraal preventiebeleid beschermt en bevordert de gezondheid en ontwikkeling van alle kinderen. De kinderen van nu en de komende generaties. In alle fasen van het leven, van kinderwens tot volwassenheid, is aandacht nodig voor preventie om een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren te waarborgen. Daarmee werken we aan een inclusieve samenleving.

Het is dus van belang dat in de volle breedte op preventie wordt ingezet en dat ieder kind krijgt wat hij of zij nodig heeft. Dat doen we op verschillende niveaus:

  1. Universeel: het beschermen en actief bevorderen van ieders gezondheid.
  2. Selectief: het voorkomen van problemen bij kinderen en ouders met risicofactoren.
  3. Geïndiceerd: gericht op vragen en/of klachten en op het verminderen en voorkomen van problemen.

Het belang van een goede start

Nog steeds bepaalt de plaats waar je wieg staat de toekomst van een generatie. Dat kan anders. Investeren in de eerste levensjaren van een kind, beginnend al voor de zwangerschap (bij -10 maanden) tot en met het 5e levensjaar van een kind, is een slimme investering en de ultieme vorm van preventie. Het versterkt gezondheid en voorkomt zowel mentale als fysieke problemen op latere leeftijd. Investeren in de eerste levensjaren van een kind vraagt samenwerking tussen professionals die met jeugdigen en/of hun ouders werken. Zoals samenwerking tussen professionals werkzaam in de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang en het onderwijs.

Elke overgang (voor het eerst naar school gaan, van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, van het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding of werk) geldt als een “doorstart”. Elke doorstart kent zijn eigen bijzonderheden en vraagt zijn eigen integrale en duurzame aanpak. Hoe een kind in het onderwijs terechtkomt, hoe het daar zijn weg vindt en waar het terecht komt: ook in de schooljaren van elk kind is aandacht voor een gezonde ontwikkeling van belang.

Positieve gezondheid

“Positieve gezondheid staat voor het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren binnen fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’’.

Machteld Huber

Gezondheid gaat over een gezond en betekenisvol leven. Het gedachtegoed van positieve gezondheid sluit goed aan bij het preventiedenken. De nadruk ligt op veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Preventiedenken richt zich op het individu en het collectief en vraagt om een integrale benadering. Gezond zijn en blijven is zowel een individuele aangelegenheid als een samenlevingsvraagstuk. “It takes a healty village to raise a healthy child”.

Toekomstagenda ‘Publieke gezondheid voor jeugd’

Met de blik gericht op 2040 laten GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd in de Toekomstagenda ‘Publieke gezondheid voor jeugd’, zien wat er volgens hen nodig is om hele generaties gezond te laten opgroeien.

Bekijk de Toekomstagenda ‘Publieke gezondheid voor jeugd’

Ook aan de slag met preventie?

Wil je preventie op een duurzame manier inzetten en merk je hoe belangrijk de samenwerking daarin is: het NCJ is jouw partner! Je kunt ook gebruikmaken van onze workshop ‘Focus op preventie!’ of ga aan de slag met de Preventiematrix. Neem voor vragen gerust contact met ons op

Professionele dilemma’s

Preventief werken vraagt voortdurend om het maken van keuzes in wat juist is. Omgaan met dilemma’s is een dagelijkse bezigheid. Wat vind je belangrijk, wat vindt de samenleving belangrijk, wat zijn de consequenties van keuzes van vandaag voor de toekomst van generaties? Wat juist is om te doen, in preventief werken en beleid, vraagt om afwegingen waarbij de principes van morele besluitvorming leidend zijn. Het NCJ kan hierbij helpen.

Lees meer

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.