Onderwerp

MAZL

Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen: oprechte aandacht vanuit zorg voor iedere leerling die afwezig is door ziekte door alle professionals die hierbij betrokken zijn.

Over MAZL

MAZL is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt.

MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen. Met MAZL wordt er proactief gereageerd op ziekteverzuim signalen. De scholen, JGZ-instellingen en gemeenten werken autonoom samen om snel de problematiek te herkennen en een passende oplossing te bieden.

Zorgwekkend ziekteverzuim wordt door de school vroegtijdig gesignaleerd: vier ziekmeldingen in twaalf weken of een zevende schooldag aaneengesloten. Wanneer dit het geval is voert de school een eerste gesprek met de leerling en ouders. Het doel om samen met hen te kijken naar hoe de school kan ondersteunen.

Indien nodig vraagt de school bij de jeugdarts een MAZL-consult aan. De jeugdarts bespreekt en onderzoekt dan de gezondheidsklachten van de leerling en redenen van ziekteverzuim. Samen met de leerling en ouders wordt dan de gewenste begeleiding of zorg bepaald. Ook adviseert de jeugdarts over deelname aan het lesprogramma en de emotionele en/of fysieke belastbaarheid, een re-integratievoorstel en eventuele gewenste aanpassingen.

Wanneer het ziekte verzuim onnodig voortduurt, vraagt de school aan de leerplichtambtenaar om mee te denken en zo nodig de leerplicht te handhaven.

Stappenplan

Jeugdartsen voeren deze interventie uit in samenwerking met de school en de leerplichtambtenaar. De school signaleert. de jeugdarts adviseert, de leerplichtambtenaar handhaaft. Het volgende stappenplan wordt hierbij gehanteerd:

  1. Aannemen van de ziekmelding bij de receptie.
  2. Contact opnemen met ouders na ziekmelding.
  3. De school gaat in gesprek bij zorgwekkend ziekteverzuim.
  4. De school vraagt een consult aan bij de jeugdarts.
  5. Het consult bij de jeugdarts.
  6. De school monitort het ziekteverzuim, en monitort samen met de jeugdarts de uitvoering van het ‘plan van aanpak’.

Achtergrond

In 2006 stapte een VMBO school naar GGD West-Brabant met het probleem dat ze niet zo goed wisten hoe ze hun zieke leerlingen het beste konden ondersteunen. Vandaar dat zij toen samen met de school, de leerplichtambtenaar en de jeugdarts een methode ontwikkelden: MAZL. In het schooljaar 2007/2008 werd gestart met een pilot en in 2010 werd de interventie opgenomen in de databank effectieve interventies.

Yvonne Vanneste (toen jeugdarts bij GGD West-Brabant en nu als adviseur werkzaam bij het NCJ) vond het maar raar dat er geen interventie was ontwikkeld voor leerlingen die langdurig of vaak ziek zijn. Zij heeft dan ook de MAZL-methodiek ontwikkeld en promoveerde op ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen.

Voor wie?

De interventie is in eerste instantie ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en later doorontwikkeld voor het MBO. Beide interventies zijn inmiddels opgenomen in de databank effectieve interventies. Op dit moment wordt ook de inzet in het basisonderwijs onderzocht.

Meer weten?

Nathalie Drost

adviseur

Lees meer over Nathalie Drost

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.