Onderwerp

MAZL

Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen: oprechte aandacht vanuit zorg voor iedere leerling die afwezig is door ziekte door alle professionals die hierbij betrokken zijn.

Over MAZL

MAZL is een effectieve methodiek voor de aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim: de problematiek komt vroegtijdig in beeld, waardoor de leerling geholpen kan worden en het ziekteverzuim afneemt.

MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen. Met MAZL wordt er proactief gereageerd op ziekteverzuim signalen. De scholen, JGZ-organisaties en gemeenten werken autonoom samen om snel de problematiek te herkennen en een passende oplossing te bieden.

Er is altijd aandacht vanuit school voor de leerling die wordt ziek gemeld. Door gebruik te maken van de MAZL-criteria, vier ziekmeldingen in twaalf weken of een zevende schooldag aaneengesloten, wordt zorgwekkend ziekteverzuim vroegtijdig gesignaleerd. Wanneer dit het geval is, gaat de school in gesprek met de leerling en ouders. Het doel is om samen met hen te kijken naar hoe de school kan ondersteunen.

Indien nodig vraagt de school bij de jeugdarts een MAZL-consult aan. De jeugdarts bespreekt en onderzoekt de gezondheidsklachten van de leerling en redenen van ziekteverzuim. Samen met de leerling en ouders wordt  de gewenste begeleiding of zorg bepaald. Ook adviseert de jeugdarts over deelname en gewenste aanpassingen aan het lesprogramma en onderwijsactiviteiten. De jeugdarts maakt hiertoe samen met leerling en ouders een ‘plan van aanpak’.

Wanneer het ziekteverzuim onnodig voortduurt, vraagt de school aan de leerplichtambtenaar om mee te denken en zo nodig de leerplicht te handhaven.

Stappenplan

Jeugdartsen kunnen deze interventie alleen uitvoeren in samenwerking met de school en de leerplichtambtenaar. De school signaleert, de jeugdarts adviseert, de leerplichtambtenaar handhaaft. Het volgende stappenplan wordt hierbij gehanteerd:

  1. Aannemen van de ziekmelding op school.
  2. School neemt contact op met leerling en/of ouders.
  3. De school gaat in gesprek bij zorgwekkend ziekteverzuim.
  4. Zo nodig consultatie van de jeugdgezondheidszorg.
  5. De school vraagt een consult aan bij de jeugdarts.
  6. Consult bij de jeugdarts, gevolgd door terugkoppeling met het eerste plan van aanpak naar school.
  7. School monitort het ziekteverzuim en welbevinden & monitort samen met de jeugdarts de uitvoering van het ‘plan van aanpak’.

Achtergrond

In 2006 stapte een VMBO school naar GGD West-Brabant met de vraag hoe ze beter hun ziekgemelde leerlingen konden ondersteunen. Samen met de zorgcoördinator, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar van de betreffende school ontwikkelde Yvonne Vanneste de eerste versie van de methodiek MAZL. In het schooljaar 2007/2008 werd hiermee een pilot uitgevoerd en in 2010 werd de interventie opgenomen in de databank effectieve interventies als ‘Theoretisch goed onderbouwd’.

Yvonne Vanneste (toen jeugdarts bij GGD West-Brabant en nu als adviseur en onderzoeker werkzaam bij het NCJ) promoveerde vervolgens op deze methodiek en toonde de effectiviteit ervan aan, waarna MAZL de erkenning ‘Effectief volgens eerste aanwijzingen’ kreeg.

Voor wie?

De interventie is in eerste instantie ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en later doorontwikkeld voor het MBO. Beide interventies zijn inmiddels opgenomen in de databank van erkende leefstijlinterventies van het Loket Gezond Leven van het RIVM. Op dit moment wordt ook de inzet van MAZL in het basisonderwijs onderzocht.

Meer weten?

Nathalie Drost

adviseur

Lees meer over Nathalie Drost

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.