Onderwerp

MAZL

Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen: oprechte aandacht vanuit zorg voor iedere leerling die afwezig is door ziekte door alle professionals die hierbij betrokken zijn.

Kosten en baten

Het verminderen van ziekteverzuim onder scholieren is van groot belang voor het optimaliseren van hun onderwijskansen en gezondheid. MAZL blijkt een effectieve methode om ziekteverzuim aan te pakken en de opbrengsten zijn vijfmaal hoger dan de kosten. Om succesvol te implementeren zijn er randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Optimaliseren van onderwijskansen

Jongeren die vaak van school verzuimen lopen het risico dat hun sociaal-emotionele ontwikkeling en leerontwikkeling stagneren. Daardoor kunnen ze afglijden in onderwijsniveau en zelfs voortijdig en ongediplomeerd de school verlaten. De aanpak van ziekteverzuim is daarom een belangrijke strategie om hun kansen in het onderwijs te vergroten.

Optimaliseren van gezondheid

Bovendien kan de aanpak van ziekteverzuim gezondheidsrisico’s verminderen. Ziekteverzuim is weliswaar gezondheidsgerelateerd, maar naast biomedische factoren kunnen ook psychosociale factoren het verzuim veroorzaken, zo blijkt uit onderzoek. Het vroegtijdig signaleren van de achterliggende problematiek maakt tijdig en adequaat interveniëren mogelijk, waardoor het welbevinden van de jongeren toeneemt en het ziekteverzuim afneemt. Juist in deze tijd waarin jongeren meer mentale gezondheidsproblemen ervaren, is de inzet van MAZL extra belangrijk.

Effectiviteit

MAZL blijkt effectief: Bij leerlingen die een MAZL-consult hadden gehad bij zorgwekkend ziekteverzuim was het ziekteverzuimomvang na 1 jaar nagenoeg gehalveerd, terwijl bij de controlegroep de ziekteverzuimomvang van leerlingen met zorgwekkend ziekteverzuim en reguliere zorg ongeveer gelijk was gebleven. Leerlingen waarderen MAZL vanwege de basishouding die hoort bij het MAZL gedachtegoed: oprechte aandacht vanuit zorg door school en de jeugdarts. Het consult met de jeugdarts is voor hen van toegevoegde waarde doordat het bijdraagt aan het verantwoorden en verminderen van het verzuim én zij waardevolle adviezen krijgen met betrekking tot gezondheid, leefstijl en schoolgang.

MAZL is onderzocht op kosteneffectiviteit. Daaruit blijkt dat de opbrengst met MAZL vijfmaal hoger is dan de kosten. Dam & Prinsen (2013) hebben in hun onderzoek ‘Investeren in opvoeden en opgroeien loont’ berekent dat MAZL het vijfvoudige oplevert van wat het kost. MAZL kost 13 euro per ingeschreven leerling.

Randvoorwaarden

Aan het succesvol implementeren van MAZL is een aantal randvoorwaarden verbonden:

  • Alle partijen, de school, de jeugdgezondheidszorg en de leerplicht, committeren zich aan werken volgens MAZL.
  • De ziekmelding wordt op de juiste manier aangenomen.
  • Het ziekteverzuim wordt zo geregistreerd dat zorgwekkend ziekteverzuim gesignaleerd kan worden.
  • De mentor, leerkracht of studieloopbaanbegeleider heeft vanuit zorg aandacht voor de leerling die wordt ziek gemeld en voert bij zorgwekkend ziekteverzuim op de juiste manier een ziekteverzuimgesprek met ouders en leerling.
  • De jeugdarts is opgeleid om MAZL uit te voeren. Deze opleiding duurt 2 dagen.
  • Er is een goede samenwerking tussen school, jeugdarts en leerplichtambtenaar. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in de methodiek MAZL.

Erkenning van interventies
Een interventie kan beoordeeld worden op de niveaus: Goed onderbouwd, Effectief volgens eerste aanwijzingen, Effectief volgens goede aanwijzingen en Effectief volgens sterke aanwijzingen. Voor elk niveau zijn criteria vastgesteld waaraan de interventies moeten voldoen. Als je betrokken bent bij de ontwikkeling van een interventie op het gebied van JGZ, preventie en gezondheidsbevordering, kun je deze aanmelden voor beoordeling via ‘Interventiedatabase Gezond en Actief Leven‘, mits de interventie voldoet aan de inclusiecriteria.

Meer weten?

Nathalie Drost

adviseur

Lees meer over Nathalie Drost

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.