Onderwerp

MAZL

Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen: oprechte aandacht vanuit zorg voor iedere leerling die afwezig is door ziekte door alle professionals die hierbij betrokken zijn.

Kosten en baten

Aan het succesvol implementeren van MAZL zijn een aantal randvoorwaarden verbonden. Wanneer hieraan voldaan wordt, kan MAZL voorkomen worden dat jongeren vroegtijdig schoolverlaten. MAZL is onderzocht op kosteneffectiviteit. Daaruit blijkt dat de opbrengst met MAZL vijfmaal hoger is dan de kosten.

Randvoorwaarden

  • Scholen nemen op de juiste manier de ziektemelding aan.
  • De mentor van school voert een ziekteverzuimgesprek met ouders en leerling.
  • De jeugdarts is opgeleid om MAZL uit te voeren. Deze opleiding duurt 2 dagen.
  • Er is goede samenwerking tussen school, jeugdarts en leerplichtambtenaar.

Wat levert MAZL op?

Dam & Prinsen (2013) hebben in hun onderzoek ‘Investeren in opvoeden en opgroeien loont’ berekent dat MAZL het vijfvoudige oplevert van wat het kost. Er is een meetbare afname van het ziekteverzuim van 1,1 dag per leerling. Bij ongeveer ⅔ van de begeleide leerlingen is de ondersteuning succesvol.

Welke inzet is nodig?

  • De school registreert of de leerling aan de criteria voldoet en voert het eerste gesprek. De mentoren kunnen hiervoor een workshop volgen om ziekteverzuim bespreekbaar te maken.
  • De jeugdarts voert daarna eventueel het gesprek om te kijken naar oplossingen.
  • Samenwerking met Leerplicht.
  • Samenwerking met school.

Uiteraard denkt het NCJ mee bij de implementatie.

Effectiviteit

Het interventieonderzoek heeft laten zien dat bij het aanhouden van de MAZL-criteria voor verwijzing naar de jeugdarts, het merendeel van de leerlingen psychosociale problemen heeft en problemen ondervindt in de thuissituatie of op school. De leerlingen worden door de jeugdarts vroegtijdig en goed bereikt, en het ziekteverzuim neemt – op zowel korte als lange termijn- significant af, vergeleken met een controlegroep. Als de criteria voor verwijzing naar de jeugdarts niet gehanteerd worden blijkt de inzet van de jeugdarts net zo effectief te zijn, maar komen de leerlingen later in beeld bij de jeugdarts. Ook is MAZL onderzocht op kosteneffectiviteit. Daaruit blijkt dat de opbrengst met MAZL vijfmaal hoger is dan de kosten.

Erkenning van interventies
Een interventie kan beoordeeld worden op de niveaus: Goed onderbouwd, Effectief volgens eerste aanwijzingen, Effectief volgens goede aanwijzingen en Effectief volgens sterke aanwijzingen. Voor elk niveau zijn criteria vastgesteld waaraan de interventies moeten voldoen. Als je betrokken bent bij de ontwikkeling van een interventie op het gebied van JGZ, preventie en gezondheidsbevordering, kun je deze aanmelden voor beoordeling via ‘Interventiedatabase Gezond en Actief Leven‘, mits de interventie voldoet aan de inclusiecriteria.

Meer weten?

Nathalie Drost

adviseur

Lees meer over Nathalie Drost

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.