Onderwerp

Professionele dilemma’s

Als professional maak je voortdurend keuzes. Die keuzes kun je ook maken, omdat je daartoe opgeleid en bevoegd bent. Soms worden keuzes dilemma’s waar je last van hebt. Voor die dilemma’s is het leren werken met de principes van morele oordeelsvorming een oplossing.

Over professionele dilemma’s

Als professional maak je voortdurend keuzes. Die keuzes kun je ook maken, omdat je daartoe opgeleid en bevoegd bent. Onderdeel van je werk is immers het werken met richtlijnen, professionele kaders en/of codes. Daar hoort onlosmakelijk bij dat je in de praktijk steeds weer moet toetsen of het nodig is om af te wijken of niet. Soms zijn die keuzes wat ingewikkelder, dan zijn het dilemma’s waar je langer over moet nadenken of waar je zelfs last van hebt en houdt. Voor die dilemma’s is het leren werken met de principes van morele oordeelsvorming een oplossing.

Wat is ‘het juiste om te doen?’

Bij het NCJ merken we dat er steeds meer behoefte is om op een moreel juiste wijze moeilijke keuzes te maken. Wat is ‘het juiste’ om te doen in de steeds veranderende en complexere wereld om ons heen? Het betrekken van morele oordeelsvorming bij dit soort vragen helpt je de onderbouwing voor je keuzes te maken en zorgt ervoor dat je die keuzes ook beter uit kunt leggen.

Morele oordeelsvorming heeft relatie met waardengedreven vakmanschap. Hoe blijf je in verbinding met jouw waarden en met die van de ander, van jouw (beroeps)groep of organisatie waartoe je behoort. Of hoe blijf je in verbinding met de maatschappij? Als waarden botsen of jouw integriteit op het spel staat moet je een stap extra zetten om te onderzoeken wat het (moreel) juiste is om te doen. Dan kan morele oordeelsvorming helpend zijn.

NCJ procesbegeleiders moreel beraad

Bij het NCJ zijn er adviseurs opgeleid tot procesbegeleiders moreel beraad. Zij helpen professionals die met/voor jeugdigen en hun (aanstaande) ouders werken en met morele dilemma’s zitten in hun morele besluitvorming. We hebben een gevarieerd aanbod ontwikkeld. Bij alle vormen die we aanbieden worden geschoolde begeleiders ingezet. We zijn opgeleid door Governance & Integrity. Waar mogelijk zoeken we ook samenwerking en afstemming met hen.

1. De Kwestie

We hebben een aantal dilemma’s opgehaald bij verschillende professionals en we hebben ze gebundeld in thema’s. Deze dilemma’s (steentjes in de schoen zoals we ze ook wel noemen) bespreken we 4 keer per jaar met professionals die met/voor jeugdigen en hun ouders werken en/of met hun managers. Deze online meet-up heet De Kwestie en is bedoeld voor iedereen die een kwestie wil bespreken. Dit is geen moreel beraad. We onderzoeken ‘de ingebrachte kwestie’ met elkaar en nemen daarbij de basisprincipes van de morele besluitvorming in acht. Deze online meeting duurt 1,5 uur en aanmelden is zonder kosten.

Bekijk onze agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst van ‘De Kwestie’.

2. Procesbegeleiding moreel beraad

Een moreel beraad is een vorm van moreel leren bij dilemma’s. Deze methode is geschikt voor teams die dagelijks met elkaar samenwerken of in de praktijk veel met elkaar te maken hebben. Het versterkt de professionaliteit van de individuele medewerker, maar ook van het team/ de groep/ de organisatie als geheel. Door (doorlopend) samen van casuïstiek te leren en deze te onderzoeken weet je als organisatie beter hoe hierop te anticiperen in de toekomst.

Voor een moreel beraad is het van belang om een groep (maximaal 9 personen, liefst verschillende disciplines) te verzamelen die kan meehelpen om de stappen te zetten om tot een moreel juiste keuze te komen in een specifieke casus. Een casus (het te bespreken dilemma) komt altijd uit de groep en is van een van de leden van de groep.

Een procesbegeleiding vraagt 3 uur in de uitvoering van de betreffende groep. Dit kan online. N.a.v. een oriënterend gesprek stellen we een maatwerk-offerte op.

Lees meer over  ons aanbod ‘Procesbegeleiding moreel beraad’

3. Morele besluitvorming in de praktijk van alledag

Dit is een wat uitgebreider maatwerktraject waarbij gestart wordt met een introductiebijeenkomst over de essentie van morele besluitvorming. Ingegaan wordt op de stappen, op de achtergronden van deze stappen en op de waarde die morele besluitvorming heeft voor de praktijk van alledag.

Bij deze algemene introductiebijeenkomst passen aanvullend procesbegeleidingen moreel beraad. Na afloop van de algemene introductie is een vooraf afgesproken aantal procesbegeleidingen beschikbaar. In overleg kan voor het aantal gekozen worden.

De introductiebijeenkomst (tot 200 deelnemers) duurt 1,5 tot 2,5 uur (afhankelijk van de behoefte en het kennisniveau van de deelnemers). De procesbegeleidingen (in kleinere groepen) kunnen los gepland worden.

Wil je hier meer over weten? Neem contact op via onderstaand contactformulier.

4. Netwerk procesbegeleiders moreel beraad

Wij zijn ervan overtuigd dat je je als procesbegeleiders moreel beraad moet blijven ontwikkelen. Het is goed om de bevindingen in een netwerk onderling te bespreken en om blijvend met elkaar te oefenen in de afwegingen, de processtappen of de achtergronden.

Werk jij zelf als procesbegeleider moreel beraad in het brede jeugddomein (o.a. kinderopvang, geboortezorg, onderwijs, JGZ, sociaal of medisch domein) en wil je jouw ervaringen of bevindingen met anderen delen? Ben je geïnteresseerd in het volgen van of bijdragen aan dit netwerk? Laat het ons weten!

Lees meer over ons aanbod ‘Netwerk procesbegeleiders moreel beraad’

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.