Onze onderzoekers

Onze onderzoekers doen zelf onderzoek, werken mee aan onderzoek(saanvragen) en/of maken onderzoeksresultaten landelijk toegankelijk voor de uitvoeringspraktijk. Voor onderzoeksvraagstukken kun je contact opnemen met Merian, Yvonne en Madelon.

Merian Bouwmeester

Onderzoeker, adviseur

Merian Bouwmeester is orthopedagoog en verdedigde in 2006 aan het LUMC in Leiden haar proefschrift Early home visitation in families at risk for child maltreatment; een onderzoek naar opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een pasgeboren kind dat resulteerde in de JGZ-interventie Stevig Ouderschap.

Merian doet het liefst onderzoek dat de praktijk verder helpt met onderbouwing en nieuwe inzichten. Ze vindt het een leuke uitdaging om de realiteit cijfermatig te beschrijven en hecht veel waarde aan het op weg helpen van een nieuwe generatie professionals met affiniteit met Evidence Based Practise.

Meer info en contactgegevens

 • Wetenschappelijke publicaties van Merian
  Duindam, H.M.; Vial, A.; Bouwmeester-Landweer, M.B.R.; Van der Put, C.E. Differences and similarities between mothers’ and fathers’ risk factors for child maltreatment. Children and Youth Services Review, 2023, 106902, ISSN 0190-7409, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106902.
  Van der Put, C.E.; Bouwmeester-Landweer, M.B.R.; Landsmeer-Beker, E.A.; Wit, J.M.; Dekker, F.W.; Kousemaker, N.P.J.; Baartman, H.E.M. Screening for potential child maltreatment in parents of a newborn baby: The predictive validity of an Instrument for early identification of Parents At Risk for child Abuse and Neglect (IPARAN). Child Abuse & Neglect 2017, 70, 160 https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.016
  Horrevorts, E.M.B.; van Grieken, A.; Mieloo, C.L.; Hafkamp-de Groen, E.; Bannink, R.; Bouwmeester-Landweer, M.B.R.; Broeren,S.; Raat, H. Concurrent validity, discriminatory power and feasibility of the instrument for Identification of Parents At Risk for child Abuse and Neglect (IPARAN). BMJ Open 2017, 7, e016140 http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016140 
  Van der Put, C.E.; Bouwmeester-Landweer, M.B.R.; Landsmeer-Beker, E.A.; Wit, J.M.; Dekker, F.W.; Kousemaker, N.P.J.; Baartman, H.E.M. De predictieve validiteit van de Screeningsvragenlijst Stevig Ouderschap. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2018, 50, 33 https://doi.org/10.1007/s12452-018-0137-y

Madelon Meijer-Hoogeveen

Onderzoeker, adviseur

Madelon heeft een achtergrond van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek in de gynaecologie en jeugdgezondheidszorg. Zij verbindt onderzoek met de praktijk en draagt graag bij aan (vakoverstijgende) onderzoeken in het publieke domein.

Meer info en contactgegevens

Ingrid Staal

Onderzoeker, adviseur

In 2016 promoveerde Ingrid aan de Universiteit van Utrecht, op haar proefschrift Early detection of parenting and developmental problems in young children: a structured dialogue with parents. Binnen dit promotietraject heeft zij o.a. de SPARK-methode ontwikkeld en gevalideerd. SPARK is een acroniem dat staat voor Signaleren van Problemen en Analyseren van het Risico bij opvoeden en opgroeien van kinderen en in het Engels voor Structured Problem Analysis of Raising Kids. Na beoordeling door de RIVM erkenningscommissie ‘Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering’, is de SPARK-methode en de SPARK18 opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies.

Tijdens en na het PhD traject heeft Ingrid herhaaldelijk vervolg onderzoeksprojecten neergezet en in de praktijk uitgevoerd. Zoals ontwikkeling van en onderzoek naar de preSPARK en prenatale huisbezoeken, naar draagkracht en draaglast van ouders, naar de SPARK60, naar de Balansmeter voor en in Corona tijd, naar e-consulten in de JGZ en naar de langere termijn uitkomsten en de kosteneffectiviteit van de SPARK18. Daarnaast begeleid Ingrid promovendi en werkt ze 1 dag per week als onderzoeker in het Erasmus mc.

Meer info en contactgegevens

 • Wetenschappelijke publicaties van Ingrid
  C.E. Van der Put, I.J. Stolwijk, I.I.E. Staal (2023). Early detection of risk for maltreatment within Dutch preventive child health care: A proxy-based evaluation of the long-term predictive validity of the SPARK method. Child Abuse & Neglect 143. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106316
  Keymeulen, A., Staal, I. I. E., de Kroon, M. L. A., & van Achterberg, T. (2023). Known groups validity of the SPARK36: To guide nurse-led consultations for the early detection of child developmental and parenting problems. Journal of Advanced Nursing, 00, 1–11. https://doi.org/10.1111/jan.15711
  Ingrid Staal. Doen we wel het goede? Column JA! 2023#57
  Ingrid Staal. Vroegsignalering: een samenspel tussen ouders en JGZ. Onze jeugd.nu nr 1, 2023.
  Wendy Marinissen, Yvonne Roskam, Ingrid Staal. Is een serious game als voorlichting over sociale media aan jongeren bruikbaar binnen de JGZ: een haalbaarheidsstudie. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2022.
  Willy Brink, Ingrid Staal, Margot Kobussen, Jacqueline de Vries, Eveliene Dera
  De identiteit en positie van de jeugdverpleegkundige. Verpleegkunde nr. 3, 2022.
  Staal I. Jeugdgezondheidszorg als advocaat voor alle kinderen. Redactioneel – Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2022.
  Ann Keymeulen, Theo van Achterberg, Corinne Vandermeulen, Ingrid Staal. Novel instrument to guide nurse-led consultations with parents of three-year-olds in school health services in Flanders: A feasibility study of SPARK36. Journal of Pediatric Nursing, 2021.
  Anne van Driessche, Henk van Stel†, Remy Vink, Ingrid Staal. Assessing concerns and care needs of expectant parents: development and feasibility of a structured interview. International Journal of Environmental Research and Public Health 18(9585), 2021.
  Staal I. Zorgen om kinderen in kwetsbare omstandigheden. Blog , 2020.
  Visscher SJA, Van Stel HF†, Staal IIE. Praktijkvariatie binnen de JGZ in preventie van
  kindermishandeling. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2020; 1-9.
  Hoenselaar D, Jansen-Kamerik A, Staal IIE. Consultatiebureau in de school: een nieuwe manier van werken. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2020; 1-5.
  Staal I. #Nurses2020. Redactioneel – Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2020.
  Visscher SJA, Van Stel HF†, Staal IIE. Verbeterkansen voor preventie van kindermishandeling door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2019; 1-8.
  Keymeulen A, Staal I, Roelants M, Bulcke M, Hoppenbrouwers K, Vandermeulen C. Een gestructureerd vraaggesprek met de ouder(s) van een 3-jarige kleuter tijdens een systematisch kleuterconsult: een opportuniteit voor de CLB verpleegkundige – Abstract EUSUHM congres. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2019.
  De Ru JCR, Staal IIE. Het bepalen van de draaglast en draagkracht van ouders met jonge kinderen vanuit het perspectief van de ouder: deelonderzoek SPARK-project– Abstract EUSUHM congres. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2019.
  Brunekreeft AR, Staal IIE. Ontwikkeling en haalbaarheid van een zorgpad met e-consulten in de jeugdgezondheidszorg – Abstract EUSUHM congres. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2019.
  Staal I. Met de paplepel ingegoten! Redactioneel – Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2018.
  Staal I, Bannink R, Boere Boonekamp MM, Sterkenburg BS. Redactioneel – Tijdschrift voor
  Jeugdgezondheidszorg, 2017.
  Staal IIE, Van Stel HF, Hermanns JMA, Schrijvers AJP. In dialoog eerder en beter signaleren. Vakblad Vroeg, 2016; 3: 23-25.
  Staal IIE, Van Stel HF, Hermanns JMA, Schrijvers AJP. Early detection of parenting and developmental problems in young children: nonrandomised comparison of visits to the well-baby clinic with or without a validated interview. International Journal of Nursing Studies, 2016; 62: 1-10.
  Staal IIE. Bespreking proefschrift: interview met Ingrid Staal. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2016; 48: 63-64.
  Van Wieringen JCM, Staal IIE, Boere-Boonekamp MM. Gevlucht, en nog een heel leven voor je….Redactioneel – Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2016.
  Staal IIE, Van Stel HF, Hermanns JMA, Schrijvers AJP. Early detection of parenting and
  Developmental problems in toddlers: a randomized trial of home visits versus well-baby clinic visits in the Netherlands. Preventive Medicine, 2015; 81: 236-242.
  Staal I. Jeugdgezondheidszorg, een prachtig vak! Redactioneel – Tijdschrift voor
  Jeugdgezondheidszorg, 2015.
  Staal IIE, Hermanns JMA, Schrijvers AJP, van Stel HF. Risk assessment of parents’ concerns at 18 months in preventive child health care predicted child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, 2013; 37: 475-84
  Staal IIE, Hermanns JMA, Schrijvers AJP, van Stel HF. Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij peuters: validiteit en betrouwbaarheid van een gestructureerd interview. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2013; 45(1): 7-15.
  Boere-Boonekamp M, Bulk-Bunschoten A, Haasnoot-Smallegange R, Heerdink N, Oskam E, Roodzant-Velthausz M, Schuller A, Staal I. De zuigelingenperiode in: Nederlands leerboek Jeugdgezondheidszorg. Oskam e.a. (red). Koninklijke van Gorcum, Assen, 2013.
  Boere-Boonekamp M, Bulk-Bunschoten A, Haasnoot-Smallegange R, Heerdink N, Oskam E, Roodzant-Velthausz M, Schuller A, Staal I. De peuterperiode 1-4 jaar in: Nederlands leerboek Jeugdgezondheidszorg. Oskam e.a. (red). Koninklijke van Gorcum, Assen, 2013.
  van Stel HF, Staal IIE, Hermanns JMA, Schrijvers AJP. Validity and reliability of a structured interview for early detection and risk assessment of parenting and developmental problems in young children: a cross-sectional study. BMC Pediatrics, 2012; 12:71.
  Staal I. Redactioneel. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2012.
  Staal IIE, van den Brink HAG, Hermanns JMA, Schrijvers AJP, van Stel HF. Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij peuters: Ontwikkeling en haalbaarheid van een gestructureerd interview. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2011; 43(6): 126-132.
  Staal IIE, van den Brink HAG, Hermanns JMA, Schrijvers AJP, van Stel HF. Assessment of parenting and developmental problems in toddlers: development and feasibility of a structured interview. Child: care, health and development, 2011; 37(4): 503-511.
  Boere-Boonekamp M, Bulk-Bunschoten A, Haasnoot-Smallegange R, Laurent de Angulo R, Roodzant-Velthausz M, Staal I, Struiff E, van Velzen-Mol H. De zuigelingenperiode in: Nederlands leerboek Jeugdgezondheidszorg. Boudewijnse e.a. (red). Koninklijke van Gorcum, Assen, 2005.
  Boere-Boonekamp M, Bulk-Bunschoten A, Haasnoot-Smallegange R, Roodzant-Velthausz M, Staal I. De peuterperiode 1-4 jaar in: Nederlands leerboek Jeugdgezondheidszorg. Boudewijnse e.a. (red). Koninklijke van Gorcum, Assen, 2005.
  Staal IIE, Roodzant-Velthausz MD, Reerink JD, Schrijvers AJP. Huisbezoek bij peuters van 18 maanden in de provincie Zeeland. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2005; 37(3): 42-46.

Yvonne Vanneste

Onderzoeker, adviseur

In 2015 promoveerde Yvonne Vanneste aan de Universiteit van Maastricht, vakgroep Sociale Geneeskunde, op haar proefschrift Reported Sick From School; a study into addressing medical absenteeism among students. Haar promotieonderzoek heeft geleid tot erkenning van de methodiek M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling; sinds 2022 MAZL, Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen) op effectiviteit door de erkenningscommissie van de interventiedatabank van het RIVM. MAZL wordt momenteel door een aantal Nederlandse en enkele Belgische JGZ-instellingen toegepast en is doorontwikkeld voor de doelgroep MBO-studenten en PO-leerlingen.

Yvonne heeft zich sindsdien verder gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek. Naast het onderwerp ziekteverzuim is zij geïnteresseerd in elk onderzoek dat een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de zorg voor onze jeugd.

Meer info en contactgegevens

 • Wetenschappelijke publicaties van Yvonne
  Jansen, D.; Vanneste-van Zandvoort, Y.; Illy, K.; Popma, A.; Berger, M.Y. Strengthening Medical Care for Young People in the Netherlands: A Reflection. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 11487. https://doi.org/10.3390/ijerph191811487
  Vanneste, Y.T.M.; Lanting, C.I.; Detmar, S.B. The Preventive Child and Youth Healthcare Service in the Netherlands: The State of the Art and Challenges Ahead. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 8736. https://doi.org/10.3390/ijerph19148736
  Pijl, E.K.; Vanneste, Y.T.M.; Mathijssen, J.J.P.; Feron, F.J.M.; de Rijk, A.E. Process Evaluation of the Child and Youth Healthcare Intervention ‘Medical Advice for Sick-Reported Students in Primary School’ (MASS-PS). Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 4409. https://doi.org/10.3390/ ijerph19074409
  Esther K. Pijl, Yvonne T. M. Vanneste, Frans J. M. Feron, Jolanda J. P. Mathijssen & Angelique E. de Rijk (2021) Stakeholder perspectives on primary school pupils and sickness absence – exploring opportunities and challenges, Educational Review. DOI:10.1080/00131911.2021.1984212
  Vanneste, Y., Wessels, E., Haak, L van den, Pijpers, F. & Feron, F. (2021). Stress bij kinderen: zo houden we het gezond; Hoe chronische stress tijdens het opgroeien de gezondheid negatief beïnvloedt en wat er kan worden gedaan om dit te voorkomen – een biologisch perspectief. Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie https://www.vkjp.nl/het-tijdschrift/tijdschrift-2-2021
  Hoogsteder, M.H.H., Douma, L.N., Eskens, C.G.A., Berendsen, R.L., Vanneste, Y.T.M., Schaafsma, F.G. (2021). Professionals’ and Students’ Perceived Needs for an Online Supportive Application for Reducing School Absence and Stimulating Reintegration: Concept Mapping Study. JMIR Form Res, 5(6):e24659. doi: 10.2196/24659 PMID: 34152275
  Van den Toren, S.J., Franse, C.B., Vanneste, Y.T.M. et al. Het aanpakken van ziekteverzuim bij mbo-leerlingen. Tijdschr Jeugdgezondheidszorg 53, 80–86 (2021). https://doi.org/10.1007/s12452-021-00243-w
  Donders-Verhagen, A., de Boer, E.,  Vanneste, Y.T.M. (2021). Middelbare scholieren met verhoogd ziekteverzuim en depressieve klachten op het spreekuur bij de jeugdarts. Tijdschr Jeugdgezondheidszorg, 53, 42–46. https://doi.org/10.1007/s12452-021-00249-4
  Schmits, R.J.H., Vanneste, Y.T.M., de Rijk, A. (2021). Ziekteverzuim en ziekteverzuimbegeleiding volgens M@ZL. Tijdschr Jeugdgezondheidszorg, 53, 73–79. https://doi.org/10.1007/s12452-021-00241-y 
  Vanneste, Y., Hoppenbrouwers, K., Boere-Boonekamp, M. (2021). Gemiste lessen, gemiste kansen. Tijdschr Jeugdgezondheidszorg, 53, 23. https://doi.org/10.1007/s12452-021-00250-x
  E.K. Pijl, Y.T.M. Vanneste, A.E. de Rijk, F.J.M. Feron, J. Mathijssen. BMC Public Health (2021) 21:170. The prevalence of sickness absence among primary school pupils – reason to be worried? https://doi.org/10.1186/s12889-021-10193-1
  Van den Toren, S.J., Franse, C.B., Vanneste, Y.T.M. et al. Addressing sickness absence among adolescents and young adults: an evaluation of the Medical Advice for Sick-reported Students intervention. BMC Public Health 20, 1851 (2020). https://doi.org/10.1186/s12889-020-09809-9
  Toren, S.J. van den, Grieken, A. van, Kroon, M.L.A. de, Mulder, W.C., Vanneste, Y.T.M., Raat, H. (2020). Young adults’ self-sufficiency in daily life; the relationship with contextual factors and health indicators. BMC Psychol 8, 89. https://doi.org/10.1186/s40359-020-00434-0

Neem contact met ons op!

Iedere vraag is anders. Wij adviseren, ondersteunen en verbinden daarom ook op maat.  Voor onderzoeksvraagstukken kun je contact opnemen met NCJ-adviseurs Merian, Yvonne en Madelon.

Merian Bouwmeester

onderzoeker, adviseur

Merian Bouwmeester

onderzoeker, adviseur

mbouwmeester@ncj.nl

06 - 29 03 80 58

Madelon Meijer-Hoogeveen

onderzoeker, adviseur

Madelon Meijer-Hoogeveen

onderzoeker, adviseur

mmeijer@ncj.nl

06-18737891

Yvonne Vanneste

onderzoeker, adviseur

Yvonne Vanneste

onderzoeker, adviseur

yvanneste@ncj.nl

06 - 83 77 83 91

Ingrid Staal

onderzoeker, adviseur

Ingrid Staal

onderzoeker, adviseur

istaal@ncj.nl

06-48 34 19 56

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.