Onze onderzoekers

Onze onderzoekers hebben ruime ervaring met toegepast wetenschappelijk onderzoek in het domein van jeugdgezondheid en beschikken over een breed academisch netwerk. Onze onderzoekers doen zelf onderzoek, werken mee aan onderzoek(saanvragen) en/of maken onderzoeksresultaten landelijk toegankelijk voor de uitvoeringspraktijk. Heb jij een onderzoeksvraag? Neem dan contact op met onze onderzoekers.

Het NCJ begeleidt jaarlijks ook wetenschappelijke stages. Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met Merian Bouwmeester. Wil je of ga je promoveren of ben je al gepromoveerd? Dan is onze promovendikring wellicht iets voor jou?!

Lees meer over de NCJ promovendikring

Merian Bouwmeester

Merian promoveerde aan de het LUMC in Leiden op haar proefschrift ‘Early home visitation in families at risk for child maltreatment’; een onderzoek naar opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een pasgeboren kind dat resulteerde in de JGZ-interventie Stevig Ouderschap. Na haar promotie is Merian steeds betrokken gebleven bij onderzoeken gerelateerd aan Stevig Ouderschap en schreef zij (mee aan) diverse publicaties hierover. Merian is orthopedagoog (specialisatie op ontwikkeling en beleid) en heeft een achtergrond van vooral kwantitatief onderzoek in de jeugdgezondheid en de pedagogiek. Merian doet het liefst onderzoek dat de praktijk verder helpt met onderbouwing en nieuwe inzichten. Ze vindt het een leuke uitdaging om de realiteit cijfermatig te beschrijven en hecht veel waarde aan het op weg helpen van een nieuwe generatie professionals met affiniteit met Evidence Based Practice.

Neem contact op met Merian via mbouwmeester@ncj.nl of 06 – 29 03 80 58.

 • Publicaties van Merian
  Jeanne Gubbels; Mark Assink; Bastian Ravesteijn; Joyce Weeland; Rabia Chhangur; Merian Bouwmeester-Landweer; Silvia van den Heijkant; Claudia E. van der Put. Long-term collateral effects of parent programs on child maltreatment proxies: Can administrative data provide useful insights? Review, 2023, 107260, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740923004565
  Duindam, H.M.; Vial, A.; Bouwmeester-Landweer, M.B.R.; Van der Put, C.E. Differences and similarities between mothers’ and fathers’ risk factors for child maltreatment. Children and Youth Services Review, 2023, 106902, ISSN 0190-7409, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106902.
  Van der Put, C.E.; Bouwmeester-Landweer, M.B.R.; Landsmeer-Beker, E.A.; Wit, J.M.; Dekker, F.W.; Kousemaker, N.P.J.; Baartman, H.E.M. Screening for potential child maltreatment in parents of a newborn baby: The predictive validity of an Instrument for early identification of Parents At Risk for child Abuse and Neglect (IPARAN). Child Abuse & Neglect 2017, 70, 160 https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.016
  Horrevorts, E.M.B.; van Grieken, A.; Mieloo, C.L.; Hafkamp-de Groen, E.; Bannink, R.; Bouwmeester-Landweer, M.B.R.; Broeren,S.; Raat, H. Concurrent validity, discriminatory power and feasibility of the instrument for Identification of Parents At Risk for child Abuse and Neglect (IPARAN). BMJ Open 2017, 7, e016140 http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016140 
  Van der Put, C.E.; Bouwmeester-Landweer, M.B.R.; Landsmeer-Beker, E.A.; Wit, J.M.; Dekker, F.W.; Kousemaker, N.P.J.; Baartman, H.E.M. De predictieve validiteit van de Screeningsvragenlijst Stevig Ouderschap. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2018, 50, 33 https://doi.org/10.1007/s12452-018-0137-y

Madelon Meijer-Hoogeveen

Madelon promoveerde aan de Universiteit van Utrecht op haar proefschrift ‘Sonography of the cervix at term gestation’; een onderzoek naar de voorspellende waarde van de cervixlengte voor het moment van bevallen. Na haar promotie is Madelon actief gebleven in multicenter onderzoeken op het gebied van voortplantingsgeneeskunde en embryoselectie, en de lange termijn gevolgen voor kinderen geboren na IVF. Vanaf 2018 is Madelon werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg en betrokken bij multicenter onderzoeken op het gebied van digitalisering in de JGZ, vroegsignalering en kansengelijkheid. Madelon is jeugdarts KNMG en heeft een achtergrond van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek in de gynaecologie en de jeugdgezondheidszorg. Zij verbindt onderzoek met de praktijk en draagt graag bij aan (vakoverstijgende) onderzoeken in het publieke domein.

Neem contact op met Madelon via mmeijer@ncj.nl of 06 – 18 73 78 91.

Ingrid Staal

Ingrid promoveerde aan de Universiteit van Utrecht op haar proefschrift ‘Early detection of parenting and developmental problems in young children: a structured dialogue with parents’. Binnen dit promotietraject heeft zij onder andere de SPARK-methode ontwikkeld en gevalideerd. Tijdens en na het PhD-traject heeft Ingrid herhaaldelijk onderzoeksprojecten opgezet en in de praktijk uitgevoerd. Zoals naar het prenataal huisbezoek, andere SPARK varianten, digitale consulten en de Balansmeter. Daarnaast begeleidt Ingrid promovendi en werkt ze 1 dag per week als onderzoeker in academische setting (o.a. het Erasmus MC). Ingrid is (jeugd)verpleegkundige n.p. en verplegingswetenschapper,  en heeft een achtergrond van vooral  kwantitatief onderzoek maar heeft ook ervaring met kwalitatief onderzoek in de jeugdgezondheidszorg en verpleegkunde. Ingrid focust op een optimale start voor een leven lang meedoen en gezonde generaties. Dat doet zij door altijd de verbinding tussen beleid, praktijk en wetenschap te zoeken.

Neem contact op met Ingrid via istaal@ncj.nl of 06 – 48 34 19 56.

 • Publicaties van Ingrid
  C.E. Van der Put, I.J. Stolwijk, I.I.E. Staal (2023). Early detection of risk for maltreatment within Dutch preventive child health care: A proxy-based evaluation of the long-term predictive validity of the SPARK method. Child Abuse & Neglect 143. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106316
  Keymeulen, A., Staal, I. I. E., de Kroon, M. L. A., & van Achterberg, T. (2023). Known groups validity of the SPARK36: To guide nurse-led consultations for the early detection of child developmental and parenting problems. Journal of Advanced Nursing, 00, 1–11. https://doi.org/10.1111/jan.15711
  Ingrid Staal. Doen we wel het goede? Column JA! 2023#57
  Ingrid Staal. Vroegsignalering: een samenspel tussen ouders en JGZ. Onze jeugd.nu nr 1, 2023.
  Wendy Marinissen, Yvonne Roskam, Ingrid Staal. Is een serious game als voorlichting over sociale media aan jongeren bruikbaar binnen de JGZ: een haalbaarheidsstudie. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2022.
  Willy Brink, Ingrid Staal, Margot Kobussen, Jacqueline de Vries, Eveliene Dera
  De identiteit en positie van de jeugdverpleegkundige. Verpleegkunde nr. 3, 2022.
  Staal I. Jeugdgezondheidszorg als advocaat voor alle kinderen. Redactioneel – Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2022.
  Ann Keymeulen, Theo van Achterberg, Corinne Vandermeulen, Ingrid Staal. Novel instrument to guide nurse-led consultations with parents of three-year-olds in school health services in Flanders: A feasibility study of SPARK36. Journal of Pediatric Nursing, 2021.
  Anne van Driessche, Henk van Stel†, Remy Vink, Ingrid Staal. Assessing concerns and care needs of expectant parents: development and feasibility of a structured interview. International Journal of Environmental Research and Public Health 18(9585), 2021.
  Staal I. Zorgen om kinderen in kwetsbare omstandigheden. Blog , 2020.
  Visscher SJA, Van Stel HF†, Staal IIE. Praktijkvariatie binnen de JGZ in preventie van
  kindermishandeling. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2020; 1-9.
  Hoenselaar D, Jansen-Kamerik A, Staal IIE. Consultatiebureau in de school: een nieuwe manier van werken. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2020; 1-5.
  Staal I. #Nurses2020. Redactioneel – Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2020.
  Visscher SJA, Van Stel HF†, Staal IIE. Verbeterkansen voor preventie van kindermishandeling door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2019; 1-8.
  Keymeulen A, Staal I, Roelants M, Bulcke M, Hoppenbrouwers K, Vandermeulen C. Een gestructureerd vraaggesprek met de ouder(s) van een 3-jarige kleuter tijdens een systematisch kleuterconsult: een opportuniteit voor de CLB verpleegkundige – Abstract EUSUHM congres. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2019.
  De Ru JCR, Staal IIE. Het bepalen van de draaglast en draagkracht van ouders met jonge kinderen vanuit het perspectief van de ouder: deelonderzoek SPARK-project– Abstract EUSUHM congres. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2019.
  Brunekreeft AR, Staal IIE. Ontwikkeling en haalbaarheid van een zorgpad met e-consulten in de jeugdgezondheidszorg – Abstract EUSUHM congres. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2019.
  Staal I. Met de paplepel ingegoten! Redactioneel – Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2018.
  Staal I, Bannink R, Boere Boonekamp MM, Sterkenburg BS. Redactioneel – Tijdschrift voor
  Jeugdgezondheidszorg, 2017.
  Staal IIE, Van Stel HF, Hermanns JMA, Schrijvers AJP. In dialoog eerder en beter signaleren. Vakblad Vroeg, 2016; 3: 23-25.
  Staal IIE, Van Stel HF, Hermanns JMA, Schrijvers AJP. Early detection of parenting and developmental problems in young children: nonrandomised comparison of visits to the well-baby clinic with or without a validated interview. International Journal of Nursing Studies, 2016; 62: 1-10.
  Staal IIE. Bespreking proefschrift: interview met Ingrid Staal. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2016; 48: 63-64.
  Van Wieringen JCM, Staal IIE, Boere-Boonekamp MM. Gevlucht, en nog een heel leven voor je….Redactioneel – Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2016.
  Staal IIE, Van Stel HF, Hermanns JMA, Schrijvers AJP. Early detection of parenting and
  Developmental problems in toddlers: a randomized trial of home visits versus well-baby clinic visits in the Netherlands. Preventive Medicine, 2015; 81: 236-242.
  Staal I. Jeugdgezondheidszorg, een prachtig vak! Redactioneel – Tijdschrift voor
  Jeugdgezondheidszorg, 2015.
  Staal IIE, Hermanns JMA, Schrijvers AJP, van Stel HF. Risk assessment of parents’ concerns at 18 months in preventive child health care predicted child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, 2013; 37: 475-84
  Staal IIE, Hermanns JMA, Schrijvers AJP, van Stel HF. Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij peuters: validiteit en betrouwbaarheid van een gestructureerd interview. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2013; 45(1): 7-15.
  Boere-Boonekamp M, Bulk-Bunschoten A, Haasnoot-Smallegange R, Heerdink N, Oskam E, Roodzant-Velthausz M, Schuller A, Staal I. De zuigelingenperiode in: Nederlands leerboek Jeugdgezondheidszorg. Oskam e.a. (red). Koninklijke van Gorcum, Assen, 2013.
  Boere-Boonekamp M, Bulk-Bunschoten A, Haasnoot-Smallegange R, Heerdink N, Oskam E, Roodzant-Velthausz M, Schuller A, Staal I. De peuterperiode 1-4 jaar in: Nederlands leerboek Jeugdgezondheidszorg. Oskam e.a. (red). Koninklijke van Gorcum, Assen, 2013.
  van Stel HF, Staal IIE, Hermanns JMA, Schrijvers AJP. Validity and reliability of a structured interview for early detection and risk assessment of parenting and developmental problems in young children: a cross-sectional study. BMC Pediatrics, 2012; 12:71.
  Staal I. Redactioneel. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2012.
  Staal IIE, van den Brink HAG, Hermanns JMA, Schrijvers AJP, van Stel HF. Vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij peuters: Ontwikkeling en haalbaarheid van een gestructureerd interview. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2011; 43(6): 126-132.
  Staal IIE, van den Brink HAG, Hermanns JMA, Schrijvers AJP, van Stel HF. Assessment of parenting and developmental problems in toddlers: development and feasibility of a structured interview. Child: care, health and development, 2011; 37(4): 503-511.
  Boere-Boonekamp M, Bulk-Bunschoten A, Haasnoot-Smallegange R, Laurent de Angulo R, Roodzant-Velthausz M, Staal I, Struiff E, van Velzen-Mol H. De zuigelingenperiode in: Nederlands leerboek Jeugdgezondheidszorg. Boudewijnse e.a. (red). Koninklijke van Gorcum, Assen, 2005.
  Boere-Boonekamp M, Bulk-Bunschoten A, Haasnoot-Smallegange R, Roodzant-Velthausz M, Staal I. De peuterperiode 1-4 jaar in: Nederlands leerboek Jeugdgezondheidszorg. Boudewijnse e.a. (red). Koninklijke van Gorcum, Assen, 2005.
  Staal IIE, Roodzant-Velthausz MD, Reerink JD, Schrijvers AJP. Huisbezoek bij peuters van 18 maanden in de provincie Zeeland. Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 2005; 37(3): 42-46.

Yvonne Vanneste

Yvonne promoveerde aan de Universiteit van Maastricht, vakgroep Sociale Geneeskunde, op haar proefschrift ‘Reported Sick From School; a study into addressing medical absenteeism among students’. Haar promotieonderzoek heeft geleid tot de erkende methodiek MAZL. Na haar promotie houdt ze zich vooral bezig met implementatieonderzoek: procesevaluaties, de doorontwikkeling van interventies als MAZL naar nieuwe doelgroepen en aanscherping naar aanleiding van beleids- en praktijkontwikkelingen, het ophalen van ervaringen van de (intermediaire) doelgroepen en het uitzetten van monitors. Yvonne Yvonne is arts Maatschappij en Gezondheid en heeft vooral expertise in kwalitatief onderzoek binnen de Jeugdgezondheid en Jeugdgezondheidszorg.

Neem contact op met Yvonne via yvanneste@ncj.nl of 06 – 83 77 83 91.

 • Publicaties van Yvonne
  Pijl EK, Vanneste YTM, Mathijssen JJP, Feron FJM and de Rijk AE (2023). How to deal with sickness absence among primary school pupils? Adaptation of the “Medical Advice for Sick-reported Students” intervention. Front. Public Health. 11, 1139752.  https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1139752
  Jansen, D.; Vanneste-van Zandvoort, Y.; Illy, K.; Popma, A.; Berger, M.Y. Strengthening Medical Care for Young People in the Netherlands: A Reflection. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 11487. https://doi.org/10.3390/ijerph191811487
  Vanneste, Y.T.M.; Lanting, C.I.; Detmar, S.B. The Preventive Child and Youth Healthcare Service in the Netherlands: The State of the Art and Challenges Ahead. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 8736. https://doi.org/10.3390/ijerph19148736
  Pijl, E.K.; Vanneste, Y.T.M.; Mathijssen, J.J.P.; Feron, F.J.M.; de Rijk, A.E. Process Evaluation of the Child and Youth Healthcare Intervention ‘Medical Advice for Sick-Reported Students in Primary School’ (MASS-PS). Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 4409. https://doi.org/10.3390/ ijerph19074409
  Esther K. Pijl, Yvonne T. M. Vanneste, Frans J. M. Feron, Jolanda J. P. Mathijssen & Angelique E. de Rijk (2021) Stakeholder perspectives on primary school pupils and sickness absence – exploring opportunities and challenges, Educational Review. DOI:10.1080/00131911.2021.1984212
  Vanneste, Y., Wessels, E., Haak, L van den, Pijpers, F. & Feron, F. (2021). Stress bij kinderen: zo houden we het gezond; Hoe chronische stress tijdens het opgroeien de gezondheid negatief beïnvloedt en wat er kan worden gedaan om dit te voorkomen – een biologisch perspectief. Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie https://www.vkjp.nl/het-tijdschrift/tijdschrift-2-2021
  Hoogsteder, M.H.H., Douma, L.N., Eskens, C.G.A., Berendsen, R.L., Vanneste, Y.T.M., Schaafsma, F.G. (2021). Professionals’ and Students’ Perceived Needs for an Online Supportive Application for Reducing School Absence and Stimulating Reintegration: Concept Mapping Study. JMIR Form Res, 5(6):e24659. doi: 10.2196/24659 PMID: 34152275
  Van den Toren, S.J., Franse, C.B., Vanneste, Y.T.M. et al. Het aanpakken van ziekteverzuim bij mbo-leerlingen. Tijdschr Jeugdgezondheidszorg 53, 80–86 (2021). https://doi.org/10.1007/s12452-021-00243-w
  Donders-Verhagen, A., de Boer, E.,  Vanneste, Y.T.M. (2021). Middelbare scholieren met verhoogd ziekteverzuim en depressieve klachten op het spreekuur bij de jeugdarts. Tijdschr Jeugdgezondheidszorg, 53, 42–46. https://doi.org/10.1007/s12452-021-00249-4
  Schmits, R.J.H., Vanneste, Y.T.M., de Rijk, A. (2021). Ziekteverzuim en ziekteverzuimbegeleiding volgens M@ZL. Tijdschr Jeugdgezondheidszorg, 53, 73–79. https://doi.org/10.1007/s12452-021-00241-y 
  Vanneste, Y., Hoppenbrouwers, K., Boere-Boonekamp, M. (2021). Gemiste lessen, gemiste kansen. Tijdschr Jeugdgezondheidszorg, 53, 23. https://doi.org/10.1007/s12452-021-00250-x
  E.K. Pijl, Y.T.M. Vanneste, A.E. de Rijk, F.J.M. Feron, J. Mathijssen. BMC Public Health (2021) 21:170. The prevalence of sickness absence among primary school pupils – reason to be worried? https://doi.org/10.1186/s12889-021-10193-1
  Van den Toren, S.J., Franse, C.B., Vanneste, Y.T.M. et al. Addressing sickness absence among adolescents and young adults: an evaluation of the Medical Advice for Sick-reported Students intervention. BMC Public Health 20, 1851 (2020). https://doi.org/10.1186/s12889-020-09809-9
  Toren, S.J. van den, Grieken, A. van, Kroon, M.L.A. de, Mulder, W.C., Vanneste, Y.T.M., Raat, H. (2020). Young adults’ self-sufficiency in daily life; the relationship with contextual factors and health indicators. BMC Psychol 8, 89. https://doi.org/10.1186/s40359-020-00434-0

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.