Blogs

Lees de inspirerende blogs van onze gastbloggers en changemakers.

30 november 2023

Handvatten en mooie verhalen: in gesprek met ouders over de Van Wiechenkenmerken

Op de website van het NCJ vind je vanaf nu het verhaal over het Van Wiechenonderzoek: een geheugensteun voor wat je aan ouders kan vertellen. Wij deelden dit nieuws al eerder, en nu vertelt ook Kirsten Smeding, die hieraan heeft gewerkt, over hoe zij deze totstandkoming heeft beleefd.

27 november 2023

Wat probeert de baby nu eigenlijk te zeggen?

Aansluiten bij de beleving van een zeer jong kind, terwijl je investeert in de samenwerkingsrelatie met de ouder, in 15-20 minuten tijd, terwijl je ook nog het ontwikkelingsonderzoek dient te doen… Als je in de jeugdgezondheidszorg werkt, kan je in ieder geval niet zeggen dat je te weinig uitdaging ervaart in je werk.

24 november 2023

Lef en een lange adem: een pleidooi voor preventie

De Week tegen Kindermishandeling - bedoeld als een moment om te bezinnen op dit thema en wat we hier als professionals mee doen - is weer voorbij. NCJ adviseur Merian Bouwmeester schrijft hierover.

10 oktober 2023

Ga op zoek naar jouw gevoel bij waardengedreven vakmanschap

Het NCJ heeft waardengedreven vakmanschap prachtig op de agenda gezet. Het raakte me direct toen ik het zag. “Hè hè, eindelijk gaan we het daarover hebben binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

29 juni 2023

Elkaar vinden in de niche ‘promotie-onderzoek’

Deze promovendikring brengt gepromoveerden en promovendi die onderzoek in de JGZ doen, deden of willen doen met elkaar in contact. Van elkaar leren en elkaar raadplegen staat centraal.

28 juni 2023

Niet gemotiveerd of niet zelfredzaam?

“Wat is randvoorwaardelijk nodig voor professionals om bij signalering van geldzorgen door te verwijzen naar een passende instantie?”

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.