Over jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg (de JGZ) is er voor alle kinderen, jongeren en hun (aanstaande) ouders/opvoeders. Je kunt bij de JGZ terecht voor (gratis) advies, voorlichting en ondersteuning bij gezond opgroeien en opvoeden. Ook geeft de JGZ vaccinaties en volgen ze de ontwikkeling van -9 maanden (al tijdens de zwangerschap) tot de leeftijd van 18 jaar.

JGZ-locaties

Bekijk het overzicht met alle hoofdlocaties van de JGZ. Het NCJ is gericht op professionals en geen hulpverlenende organisatie.

Ben je ouder, opvoeder, kind of professional in het onderwijs en ben je op zoek naar (online) informatie en hulp? Klik op één van onderstaande kaarten.

Lees meer

Wat doet een jeugdarts?

Jeugdartsen werken voor en met kinderen en gezinnen. Met als doel: een zo gezond mogelijke jeugd, die goed in haar vel zit. Jeugdartsen kennen de wijken, scholen en gemeenten. Deze kennis vertalen zij naar beleid en advies. We volgen drie gepassioneerde jeugdartsen die hier op geheel eigen wijze invulling aan geven (2018).

 

Veelgestelde vragen over de jeugdgezondheidszorg

 • Voor wie is de jeugdgezondheidszorg er?

  De jeugdgezondheidszorg (JGZ, bij ouders soms beter bekend als het consultatiebureau of de schoolarts) is er voor alle kinderen, jongeren en hun (aanstaande) ouders/opvoeders die vragen hebben over opgroeien en opvoeden. Vragen kunnen gaan over lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van een kind maar ook over opvoedonzekerheid bij de ouder.

 • Wat is het verschil tussen jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugdzorg?

  Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is zorg die aan alle ouders/opvoeders en kinderen wordt aangeboden. Je hoeft geen probleem of hulpvraag te hebben. JGZ wordt aangeboden door verschillende organisaties zoals thuiszorgorganisaties of GGD’en. Ouders/opvoeders en hun kind worden uitgenodigd om vragen over opvoeding en opgroeien te bespreken en om het ontstaan of verergeren van problemen te voorkomen (=preventie). Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg bij vragen over opgroeien en opvoeden.

  Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulp wordt ingezet wanneer ouders/opvoeders en/of kinderen/jongeren hulp nodig hebben. Dit kan zijn bij het oplossen van of ondersteuning bij psychische problemen, verstandelijke beperking of opvoedproblemen. Degene die een probleem ervaart of een verwijzer die een probleem vermoedt, moet deze hulp vragen.

 • Wie werken er in de jeugdgezondheidszorg (JGZ)?

  In de JGZ werken medisch opgeleide professionals zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en doktersassistenten. Binnen de organisaties worden zij vaak in hun werk ondersteund door professionals met kennis over de ontwikkeling van kinderen zoals logopedisten of (ortho)pedagogen. Zij hebben allemaal hun beroepsgeheim. Informatie blijft vertrouwelijk tenzij anders is afgesproken met de ouder/opvoeder.

 • Wat doet de jeugdgezondheidszorg?

  De JGZ helpt ouders/opvoeders bij het gezond opvoeden en laten opgroeien van hun kinderen. De JGZ doet bij alle kinderen preventieve onderzoeken (bijvoorbeeld ogen, oren, groei). De JGZ begeleidt ouder en kind in de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van -9 maanden (al tijdens de zwangerschap) tot de leeftijd van 18 jaar. De JGZ vervult zo een belangrijke rol in het zo vroeg mogelijk signaleren van risico’s, korte ondersteuning en doorverwijzing. Je kunt bij de JGZ terecht voor (gratis) advies, voorlichting en ondersteuning bij gezond opgroeien en opvoeden. Ook geeft de JGZ de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma.

 • Met wie werkt de JGZ samen om hun werk goed te kunnen doen?

  Belangrijke partners, waar kinderen veel tijd doorbrengen, zijn scholen en kinderopvang. De wijkteams voor afstemming met de jeugdhulp en maatschappelijk werk. Voor medische vragen met huisartsen, medisch specialisten en paramedici zoals (kinder)fysiotherapeuten en logopedisten. Ook gemeenten zijn een belangrijke partner als het gaat om het oplossen van grotere vraagstukken en knelpunten in hulpverlening.

 • Wie betaalt jeugdgezondheidszorg?

  De jeugdgezondheidszorg voor kinderen, jongeren en (aanstaande) ouders/opvoeders wordt betaald door de gemeenten. Zij is dus, zonder eigen bijdrage, vrij toegankelijk voor elke ouder/opvoeder of jeugdige met vragen over opgroeien en opvoeden.

 • Waar vind ik jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij mij in de buurt?

  De plek waar je de JGZ vindt kent verschillende namen. Zo zijn er Centra voor Jeugd en gezin (CJG’s), Ouder- en Kindcentra, het consultatiebureau in het Gezondheidscentrum, een GGD- of Thuiszorggebouw. Elke school (basis-, speciaal of voortgezet onderwijs) heeft over het algemeen zijn eigen JGZ-team met een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en JGZ-assistente. De school heeft de contactgegevens.

  Wil je graag in contact komen met een JGZ-team bij jou in de buurt? Bekijk het overzicht met alle hoofdlocaties van de JGZ, per provincie in Nederland. En ook op opvoeden.nl kun je instanties bij jou in de buurt vinden.

 • Wat doet het NCJ?

  Bekijk de pagina ‘Over het NCJ‘ voor meer informatie.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.