Alle onderwerpen van A/Z

Armoede

Ongeveer 1 op de 11 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Het opgroeien in (langdurige) armoede heeft veel gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen.

Ga naar het artikel

Baecke-Fassaert Motoriektest

De Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT) wordt uitgevoerd om de motorische ontwikkeling van kleuters (5-6 jaar) te beoordelen en zo problemen en stoornissen in de motorische ontwikkeling tijdig op te sporen.

Ga naar het artikel

Basispakket Jeugdgezondheidszorg

Monitoren, signaleren en screenen vormen de kern van het Basispakket JGZ.

Ga naar het artikel

Digitaal Dossier JGZ

In het DD JGZ registreert de JGZ-professional de bevindingen die van belang zijn voor de ontwikkeling, gezondheid en zorg voor de jeugdige of volwassene (cliënt) die gebruik maakt van het aanbod van de jeugdgezondheidszorg.

Ga naar het artikel

Geletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Net als veel andere maatschappelijke achterstanden wordt laaggeletterd van generatie op generatie doorgegeven. Preventie is daarom van groot belang.

Ga naar het artikel

Gezondheid

Ook in Nederland maakt het uit waar je wieg staat. Leven in ongezondheid verkort de levensduur en kan ervoor zorgen dat je tot wel 15 jaar mindere levenskwaliteit ervaart. Investeren in gezondheid is investeren in de toekomst.

Ga naar het artikel

GIZ

Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) is een gespreksmethodiek om samen te beslissen over passende zorg. Met een brede blik kijk je naar de samenhang tussen ontwikkeling, omgeving en opvoeding.

Ga naar het artikel

Hechting

Een veilige hechtingsrelatie is van belang voor een optimale ontwikkeling van ieder kind, zowel op sociaal, emotioneel als cognitief niveau.

Ga naar het artikel

Integraal Werken in de Wijk

Integraal werken in de wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden.

Ga naar het artikel

Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp is een werkwijze waarbij multidisciplinaire teams lokaal samenwerken voor het optimaal en vroegtijdig ondersteunen van kinderen met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen en hun ouders.

Ga naar het artikel

Je Brein de Baas?!

Actueel lesmateriaal om de mentale gezondheid van leerlingen op het voortgezet onderwijs te versterken.

Ga naar het artikel

JGZ Richtlijnen

De JGZ houdt de kwaliteit van haar vakmanschap hoog met evidence-based practice richtlijnen. Het NCJ heeft de JGZ Richtlijnen in haar beheer, coördineert de JGZ Richtijnenwebsite en is de verbindende factor bij de ontwikkeling en implementatie.

Ga naar het artikel

Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start.

Ga naar het artikel

Kind naar Gezonder Gewicht

Kind naar Gezonder Gewicht biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht of obesitas. Deze aanpak kenmerkt zich door de nauwe samenwerking tussen professionals uit zowel het zorg- als sociaal domein.

Ga naar het artikel

Kindermishandeling

Kindermishandeling is voor te veel kinderen een ernstig probleem, met grote gezondheidsschade op korte en lange termijn.

Ga naar het artikel

Klaar voor de Toekomst

Volwassen worden gaat niet vanzelf. Voor veel jongeren is het lastig om op eigen benen te leren staan. Wat kun jij doen om jongeren beter te ondersteunen op hun weg naar de toekomst?

Ga naar het artikel

Landelijk Professioneel Kader

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) beschrijft hoe de JGZ het basispakket JGZ aanbiedt, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is en doen wat nodig is. Het O&O-schema geeft JGZ-professionals richting in de dialoog met jeugdigen en ouders.

Ga naar het artikel

MAZL

Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen: oprechte aandacht vanuit zorg voor iedere leerling die afwezig is door ziekte door alle professionals die hierbij betrokken zijn.

Ga naar het artikel

Ouderschap

Het ouderschap is één van de grootste uitdagingen van het leven. Investeren in een positieve beleving van het ouderschap is een belangrijke beschermende factor voor het gezond opgroeien van kinderen.

Ga naar het artikel

Prenataal huisbezoek

Gemeenten hebben de taak om een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden.

Ga naar het artikel

Professionele dilemma’s

Als professional maak je voortdurend keuzes. Die keuzes kun je ook maken, omdat je daartoe opgeleid en bevoegd bent. Soms worden keuzes dilemma’s waar last van hebt. Voor die dilemma’s is het leren werken met de principes van morele oordeelsvorming een oplossing.

Ga naar het artikel

SamenStarten

SamenStarten is een programma dat de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte ondersteunt.

Ga naar het artikel

Schoolverzuim

Schoolverzuim is een groeiend probleem. Preventieve aandacht voor schoolverzuim zorgt voor verbeterde aanwezigheid op school.

Ga naar het artikel

SPARK-methode

SPARK-methode: Signaleren van Problemen en Analyseren van het Risico bij opvoeden en opgroeien van Kinderen. Zorg op maat met behulp van een gevalideerd instrument.

Ga naar het artikel

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap is een preventieve interventie en biedt door middel van huisbezoeken extra ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld.

Ga naar het artikel

Stress

Chronische stress is schadelijk voor de gezondheid. Het is daarom van belang om kennis te hebben over stress.

Ga naar het artikel

Van Wiechenonderzoek

Het Van Wiechenonderzoek is in Nederland de gouden standaard voor het begeleiden van de ontwikkeling van het jonge kind (0–4 jaar).

Ga naar het artikel

VoorZorg

VoorZorg is een intensief huisbezoek programma voor (zeer) kwetsbare vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen.

Ga naar het artikel

Waardengedreven vakmanschap

Het NCJ is ervan overtuigd dat waardengedreven vakmanschap essentieel is voor vitale, betrokken en bevlogen medewerkers, een sterke en flexibele uitvoeringspraktijk en bijdraagt aan een stevige positionering van jeugdgezondheid in het medische en sociale domein.

Ga naar het artikel

Week voor Jeugdgezondheid

Elk jaar, in de eerste week van juni, organiseert het NCJ de ‘Week voor Jeugdgezondheid’. Een week waarin we beleid, praktijk en onderzoek verbinden om aandacht te vragen voor het belang van preventie voor gezonde, veerkrachtige generaties.

Ga naar het artikel

Weerbaarheid

Weerbaarheid is een belangrijke beschermende factor voor kinderen en jongeren om veilig, gezond en kansrijk op te groeien. Weerbare kinderen en jongeren zijn in staat met eisen van de samenleving om te gaan, zelfstandig keuzes te maken en met tegenslagen om te gaan.

Ga naar het artikel

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.