Onderwerp

Van Wiechenonderzoek

Het Van Wiechenonderzoek is in Nederland de gouden standaard voor het monitoren van, en begeleiden van ouders bij, de ontwikkeling van het jonge kind (0–4 jaar).

Over Van Wiechenonderzoek

Het Van Wiechenonderzoek wordt uitgevoerd om de ontwikkeling van zuigelingen en peuters op een gestandaardiseerde, genormeerde en uniforme wijze te volgen en te bespreken met ouders. Het onderzoek draagt bij aan het tijdig opsporen van ontwikkelingsproblemen en -stoornissen en het onderbouwen van de noodzaak tot verder onderzoek. Het is van belang dat jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, die het Van Wiechenonderzoek uitvoeren, over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. En dat het Van Wiechenonderzoek zich blijft ontwikkelen in het licht van wetenschappelijke kennis en beleidsontwikkelingen binnen de JGZ.

Bekijk ook de evaluatie van het Van Wiechenschema

Sinds 2009 is het Van Wiechenonderzoek eigendom van het NCJ. Het NCJ ziet het als haar taak de kwaliteit van de uitvoering van het Van Wiechenonderzoek in de JGZ te borgen, kennis over het Van Wiechenonderzoek te verspreiden en wetenschappelijk onderzoek naar het Van Wiechenonderzoek te stimuleren. Het NCJ wordt hierin geadviseerd door de Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek, die door het NCJ wordt gefaciliteerd.

Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek

De Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek (LEO) adviseert het NCJ op het gebied van behoud en doorontwikkeling van het Van Wiechenonderzoek (VWO) en de Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT).

 • Het borgen van de kwaliteit van de uitvoer van VWO en BFMT.
 • Het verspreiden van kennis over VWO en BFMT in de ruimste zin.
 • Het stimuleren van onderzoek ten behoeve van evaluatie, doeltreffendheid en doelmatigheid van VWO en BFMT.
 • Het afstemmen van VWO en BFMT op beleidsontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg.
 • Het afstemmen van VWO en BFMT op relevante wetenschappelijke ontwikkelingen.

Momenteel houdt de LEO zich naast haar reguliere taken bezig met het adviseren ten aanzien van:

 • De SINDA (standardized infant neurodevelopmental assessment): wat zou de SINDA  kunnen betekenen voor het ontwikkelingsonderzoek in de JGZ-praktijk?
 • De Slimme Richtlijn Module (SRM): is het haalbaar om vroegsignalering en verwijzing Duchenne en TOS op basis van VWO-kenmerken te integreren in de SRM? En zo ja, wat is daarvoor nodig?
 • De D-score: wat zijn de randvoorwaarden voor toepassing van de D-score in de JGZ-praktijk?
 • De rol van doktersassistenten/cb-assistenten bij het VWO: wat zijn de randvoorwaarden (denk hierbij bijvoorbeeld aan scholing)?
 • Het stimuleren van het gebruik van de Van Wiechenfilmpjes door ouders en de implementatie ervan in de JGZ.
 • Het Van Wiechen Continu dat momenteel door TNO ontwikkeld wordt. Hiermee wordt inzicht gegeven in de P10-P50-P90 per VWO-kenmerk, waardoor het VWO op elke leeftijd zou kunnen worden uitgevoerd.
 • Het ‘narratief’ van het VWO: het ontsluiten en delen van wat de JGZ-professional vertelt aan ouders tijdens het uitvoeren van het VWO. Dit leidt tot meer uniformiteit en verrijking van het ‘narratief’ en vergroot de kwaliteit van het contact met de ouders.
 • Een oriëntatie op de handelingsadviezen bij en het ‘narratief’ van de BFMT-kenmerken.
 • Leden van de Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek

  Monique Basten, verpleegkundig specialist, GGD Brabant-Zuidoost
  Judith de Best, kinderfysiotherapeut
  Majori van Gogh, arts Kind en Gezin België
  Hetty Gorter, kinderfysiotherapeut en klinisch epidemioloog
  Marian Gunnink, jeugdarts KNMG, CJG Noord-Veluwe
  Nicky Halbach, jeugdarts KNMG en arts M+G i.o., GGD Zuid-Limburg
  Vassia Ivanova, jeugdarts KNMG, GGD Zuid-Limburg
  Petra de Jong, jeugdverpleegkundige VGGM, GGD Gelderland-Midden
  Ellen Kleinloog, jeugdarts KNMG, GGD regio Utrecht
  Mariëlle Koers, jeugdarts KNMG, GGD Hart voor Brabant
  Eveline Kok, jeugdarts KNMG, GGD Amsterdam
  Ellen Rietveld, kinderfysiotherapeut
  Roselin van der Torren, arts M+G i.o., GGD Hollands-Midden
  Noëlle Uilenburg, orthopedagoog en onderzoeker, NSDSK
  Paul Verkerk, arts M+G niet-praktiserend en epidemioloog, TNO
  Elly Visser, doktersassistente, GGD West-Brabant
  Diddy van Wensveen, verpleegkundig specialist, GGD West-Brabant
  Anitha Winters, arts M+G, GGD regio Utrecht

Meer weten?

Yvonne Vanneste

onderzoeker, adviseur

Lees meer over Yvonne Vanneste

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.