Onderwerp

Van Wiechenonderzoek

Het Van Wiechenonderzoek is in Nederland de gouden standaard voor het monitoren van, en begeleiden van ouders bij, de ontwikkeling van het jonge kind (0–4 jaar).

Kwaliteitsborging Van Wiechenonderzoek

Het Van Wiechenonderzoek is een essentieel onderdeel van het preventief gezondheidsonderzoek in de JGZ. Het onderzoek is alleen goed uit te voeren met een gedegen kennis van de achtergronden van het onderzoek en de vaardigheid in het uitvoeren van het onderzoek. Ook het weten wat het onderzoek wel en niet kan opsporen is een voorwaarde voor de kwaliteit van zorg.

Uitgangspunt is dat iedere JGZ-organisatie die 0- tot 4- jarigen in zorg heeft beschikt over een gecertificeerde Van Wiechen-instructeur, bij voorkeur een jeugdverpleegkundige- en een jeugdarts Van Wiechen-instructeur. Eventueel kan in een kleine JGZ-organisatie volstaan worden met alleen een jeugdarts Van Wiechen-instructeur.

De NSPOH biedt de cursus die opleidt tot gecertificeerd Van Wiechen-instructeur. Deze cursus richt zich op het verwerven van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoer en interpretatie van het Van Wiechenonderzoek, en voor het opleiden en begeleiden van de collega-jeugdartsen, verpleegkundig specialisten en jeugdverpleegkundigen binnen de eigen organisatie. Voorwaarde om opgeleid te worden tot een gecertificeerd Van Wiechen-instructeur is minimaal 1 dagdeel werkzaam 0-4 jarigen zorg en heeft daarmee ervaring met de uitvoering van het Van Wiechenonderzoek. Na afronding met goed gevolg word je als jeugdarts of jeugdverpleegkundige voor vijf jaar gecertificeerd Van Wiechen-instructeur. Daarvoor ontvang je het Van Wiechen-instructeurscertificaat.

Van Wiechen-instructeurs verzorgen zelf de scholing en training van medewerkers binnen hun eigen organisatie. De jeugdarts Van Wiechen-instructeur verzorgt het theoretische deel van de interne scholing en training in ‘Van Wiechenonderzoek’, en verzorgt alleen of samen met de jeugdverpleegkundige de training in de uitvoer van het Van Wiechenonderzoek.

Indien je als Van Wiechen-instructeur minimaal drie van de vijf jaarlijkse terugkomdagen volgt en minstens een dagdeel in de JGZ praktijk werkzaam bent, kan je voor de volgende vijf jaar worden gehercertificeerd.

De volgende cursussen worden aangeboden:

De NSPOH heeft een online forum voor alle Van Wiechen-instructeurs opgezet voor onderlinge communicatie, bijvoorbeeld voor het delen van ervaringen en presentaties en het stellen van vragen. Hiertoe krijgen alle opgeleide instructeurs toegang. Als je je als gecertificeerd Van Wiechen-instructeur wilt opgeven voor dit forum kun je contact opnemen met Coco Sips van de NSPOH.

JGZ-organisaties zonder Van Wiechen-instructeur

Heeft jouw JGZ-organisatie geen gecertificeerd Van Wiechen-instructeur? Bekijk dan de informatie over de Van Wiechen-cursussen om alsnog een JGZ-professional op te laten leiden tot Van Wiechen-instructeur.

Is dit niet mogelijk dan kun je contact opnemen met een andere JGZ-organisatie in de buurt. Als er nieuwe JGZ-professionals opgeleid en begeleid moeten worden in de uitvoering van het Van Wiechen-onderzoek kan er gebruik worden gemaakt van een gecertificeerde Van Wiechen-instructeur van de andere organisatie. Het NCJ heeft een overzicht van alle Van Wiechen-instructeurs en kan je wellicht verder helpen. Neem dan contact op met NCJ-adviseur Yvonne Vanneste

Meer weten?

Yvonne Vanneste

onderzoeker, adviseur

Lees meer over Yvonne Vanneste

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.