Interventies

Door het gebruiken van erkende interventies kunnen we kinderen, jongeren en ouders de steun geven die zij nodig hebben.

Erkende interventies hebben een gedegen theoretische onderbouwing, aantoonbaar werkzame elementen en hebben zich al bewezen in de praktijk. Het beste resultaat behalen we door te doen wat werkt!

 

Bijdragen aan gezonde generaties

Het NCJ biedt op dit moment vijf interventies aan, die elkaar kunnen versterken of aanvullen. De interventies geven ouders meer grip op hun ouderschap en opvoeding en jeugdigen meer kansen in het leven.

Bekijk onze brochure

Het NCJ houdt haar interventies up-to-date, ontwikkelt deze door en doet onderzoek naar de effectiviteit. Als je als professional of organisatie een interventie inzet die door het NCJ wordt beheerd, kun je er dus zeker van zijn dat je een kwalitatief goede en effectieve interventie inzet. En dat deze aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en bijdraagt aan een gezonde(re) jeugd.

NCJ interventies

Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ-methodiek)

De GIZ-methodiek draait om een gezamenlijke inschatting met jeugdige en/of ouder/verzorger van krachten, zorgbehoeften en ondersteuning, zodat gezinnen passende, tijdige en effectieve ondersteuning ontvangen en versterkt worden in hun autonomie, competentie en verbondenheid.

SamenStarten

Het doel van SamenStarten is het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen, door onder andere het inventariseren van de risico- en beschermende factoren, het volgen van de opvoedingssituatie, het bekrachtigen van de ouderlijke competenties en de toeleiding naar zorg op maat.

Stevig Ouderschap

SO geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken.

SPARK

De SPARK-methode staat voor Signaleren van Problemen en Analyseren van het Risico bij opvoeden en opgroeien van Kinderen. De interventie creëert zorg op maat met behulp van een gevalideerd instrument.

VoorZorg

VoorZorg bestaat uit gestructureerde huisbezoeken door gespecialiseerde VoorZorgverpleegkundigen tijdens zwangerschap en eerste twee levensjaren met als doel het gezond, veilig en kansrijk laten opgroeien van kinderen in gezinnen in zeer kwetsbare situaties.

MAZL op het vo

MAZL werkt in het terugdringen van ziekteverzuim door het vroegtijdig signaleren en begeleiden van scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim.

MAZL op het mbo

Het doel van MAZL is het stabiliseren en verlagen van zowel het aantal ziekmeldingen (frequentie) als de totale duur van het ziekteverzuim (omvang), waardoor langdurig thuiszitten en voortijdig schoolverlaten kan worden voorkomen.

Erkenning van interventies

Een interventie kan beoordeeld worden op vier niveaus. Voor elk niveau zijn criteria vastgesteld waaraan de interventies moeten voldoen.

Bekijk de criteria

Als je betrokken bent bij de ontwikkeling van een JGZ-interventie, dan kun je deze aanmelden voor beoordeling, mits de interventie voldoet aan de inclusiecriteria.

Naar interventie aanmelden

De preventiematrix

De preventiematrix helpt bij het overzichtelijk maken van de activiteiten en interventies die er in jouw gemeente al zijn voor verschillende doelgroepen. Het maakt ook meteen inzichtelijk welke onderwerpen of doelgroepen nog aandacht nodig hebben.

Lees meer

Bekijk ook onze agenda met inspirerende sessies!

Meer weten?

Nathalie Drost

adviseur

Lees meer over Nathalie Drost

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.