VoorZorg

VoorZorg is een intensief huisbezoek programma voor (zeer) kwetsbare vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen.

Over VoorZorg

VoorZorg is een intensief huisbezoek programma voor zeer kwetsbare vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen ondersteuning van een gespecialiseerd VoorZorgverpleegkundige die ondersteunt bij de zwangerschap, versterking van het ouderschap, verzorging en opvoeding, gezondheid en levensloopontwikkeling en bij het krijgen van betere toegang tot hulp.

Huisbezoeken

VoorZorg bestaat uit een schema van huisbezoeken van 1 à 1½ uur uitgevoerd door een gespecialiseerd VoorZorgverpleegkundige. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap tot het kind 2 jaar is. Gemiddeld zijn er twee huisbezoeken per maand. In de eerste maand van het programma en tijdens de eerste zes weken na de geboorte gaan de VoorZorgverpleegkundigen wekelijks op huisbezoek.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van VoorZorg zijn:

 • verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces voor moeder en kind;
 • verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind;
 • verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor opleiding en werk, zodat zij meer kan betekenen voor haar kind.

Tijdens de huisbezoeken werken de VoorZorgverpleegkundigen met de cliënten integraal aan negen ontwikkelvelden:

 1. Hechting en ouderschap;
 2. Gezondheid van kind, moeder en vader;
 3. Ontwikkeling van het kind;
 4. Levensloop-ontwikkeling van moeder en eventueel vader;
 5. Veiligheid;
 6. Financiën;
 7. Communicatie;
 8. Informele steun en netwerk;
 9. Gebruik van (andere) gemeenschapsvoorzieningen.

Succesfactoren

Een goede relatie tussen de verpleegkundige en de moeder is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het programma én een leerervaring voor de moeder. Tijdens de uitvoering van VoorZorg werkt de verpleegkundige samen met de moeder aan gestructureerde gedragsverandering, realistische en haalbare doelen en het versterken van de vaardigheden van de moeder. Daarbij beantwoordt de verpleegkundige de vragen van de moeder en betrekt zij het sociale netwerk van de moeder bij het programma. VoorZorg werkt onder andere met de methode Video-hometraining VoorZorg, Opstapje VoorZorg, Sociale Vaardigheidstrainingen specifiek voor VoorZorg en Reflectiebladen.

VoorZorg past uitstekend bij de doelen van het sociale domein, het jeugdstelsel en lokale coalities en aanpak, zoals voorgestaan wordt in het actieprogramma ‘Kansrijke Start’.  VoorZorg wordt namelijk afgestemd op het aanbod van bestaande voorzieningen. Cliënten leren hun sociale netwerk beter te benutten en worden aangemoedigd gebruik te maken van de bestaande algemene (zorg)voorzieningen, zoals geboortezorg,  het consultatiebureau of schuldsanering. Met a VoorZorg worden hoog risico jonge vrouwen ondersteund met als doel zware opvoedingsproblemen, waaronder kindermishandeling, te voorkomen dan wel terug te dringen en daarmee op termijn de kosten zoals jeugdhulp te verminderen.

Het verhaal van Jet

Materialen voor bijeenkomsten

Sta je binnenkort op een (lokale) bijeenkomst, een symposium of zou je graag iets mee willen geven om iemand over VoorZorg te informeren? Download dan snel onze flyer of poster en stuur deze naar jouw drukker of copyshop voor het beste resultaat.

VoorZorg 2 en VoorZorg Late Start

Er zijn twee aanvullende modules voor VoorZorg in ontwikkeling: VoorZorg 2 en VoorZorg Late Start. VoorZorg 2 is ontwikkeld voor gezinnen in een vergelijkbare doelgroep, waarbij al eerder kinderen geboren zijn en die te kampen hebben met ernstige opvoedproblemen. VoorZorg Late Start is gemaakt voor zeer kwetsbare zwangeren die al meer dan 28 weken zwanger zijn, maar waarbij de baby niet ouder is dan 6 weken. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.