Samenwerken

Bij het bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle kinderen in Nederland, spelen veel partijen een rol. De positie van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kenmerkt zich doordat zij gedurende het hele leven van kinderen een ontwikkelingsondersteunende rol hebben. Zij zien bijna alle jeugdigen en hun ouders, vanaf de zwangerschap en geboorte, totdat zij jongvolwassen zijn. De JGZ ziet in preventie een kerntaak en biedt een brede blik op het jeugddomein.

Wat kan de JGZ in de samenwerking betekenen?

De JGZ:

 • Adviseert over (lokaal) preventiebeleid;
 • biedt wetenschappelijke (op data gebaseerde) kennis, gecombineerd met lokaal gewortelde praktijkkennis en ervaringen van jeugdigen en ouders;
 • versterkt samenwerkingen tussen partijen die gericht zijn op eerlijke kansen en het verminderen van gezondheidsverschillen;
 • is (sparring)partner bij maatschappelijke vraagstukken over de jeugd.

Animatievideo over de healthy village

Wil preventie impact hebben, moeten we meer rekening houden met de sociale en fysieke omgeving waarin gezinnen leven, wonen en werken. In samenwerking met een bevlogen groep artsen M+G ontwikkelden we de animatievideo ‘Gezondheid binnen en buiten de spreekkamer’. Hoe ziet jouw healthy village eruit?

Lees meer

Samenwerken is essentieel

Iedereen die werkt met kinderen, jongeren en/of (aanstaande) ouders speelt een belangrijke rol voor een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling. Slim samenwerken:

 • Bevordert de ontwikkeling;
 • helpt bij het normaliseren van problemen;
 • helpt bij het signaleren van kwetsbare situaties die passende ondersteuning nodig hebben;
 • maakt zaken bespreekbaar wanneer dit nodig is.

De JGZ heeft vanwege de vele jaren betrokkenheid bij jeugdigen en de ouders een vanzelfsprekende rol als preventieregisseur- en adviseur. Een brede blik op preventie voorkomt dat het alleen over het probleem van vandaag gaat, maar biedt ook de opening naar een generatiegerichte aanpak. De JGZ beziet beleid altijd vanuit de impact op generaties, op de consequenties voor de hele groep en op het individuele kind.

Wat doet de JGZ?

De JGZ omvat alle preventieve basistaken voor de jeugd tot 18 jaar uit de Wet publieke gezondheid, zowel gericht op groepen als op individuen. Het aanbod van de JGZ is vastgelegd in het basispakket JGZ. Dat bestaat bijvoorbeeld uit zaken als het rijksvaccinatieprogramma, populatiebrede screeningsprogramma’s op fysieke afwijkingen, voorlichting en advies ter preventie van zaken als wiegendood, veiligheid, overgewicht en cariës, opvoedadvies en -ondersteuning. Dit alles gericht op het stimuleren en bevorderen van de normale ontwikkeling van de jeugd.

Daarnaast volgt de JGZ systematisch de psychosociale- en fysieke ontwikkeling van alle kinderen, analyseert en beoordeelt deze en biedt op basis hiervan input voor jeugdbeleid. De brede, maatschappelijke, medische blik op de ontwikkeling van kinderen biedt de mogelijkheid om verschillende terreinen met elkaar te verbinden, zodat beleid beargumenteerd en onderbouwd wordt.

Lees meer

Benut de JGZ als preventieregisseur- en adviseur

De JGZ is een betrouwbare adviseur voor jeugdigen en ouders. De reeks van contactmomenten met jeugdigen en hun ouders kent een grote vanzelfsprekendheid en zorgt voor een goed inzicht in de ontwikkeling van alle jeugdigen. Vanuit die vanzelfsprekendheid geldt de JGZ als logische partner in de lokale samenwerkingen die zich rond jeugdigen vormen. De JGZ heeft daarin een vaste positie, vanuit de brede medisch-maatschappelijke blik op de gehele jeugd, kennis van specifieke lokale data en het belang van de ondersteuning van een normale ontwikkeling. In elke samenwerking rond de jeugd is de JGZ een logische partner en kan daarin ook een centrale rol spelen. De JGZ stelt zich daarin nadrukkelijk ten doel gezondheidsverschillen te verminderen, eerlijke kansen te bevorderen en dus op een duurzame manier aan preventie te werken. Dit kan door systematische aandacht te hebben voor de gehele populatie (universele preventie), groepen met bekende kwetsbaarheden (selectieve preventie) en groepen waar ondersteuning nodig is (geïndiceerde preventie).

In elke levensfase van jeugdigen, wisselen de samenstellingen van de betrokken partijen. De vaste waarde in al die samenwerkingen is steeds de JGZ.

Belangrijke preventiepartners voor de JGZ

De JGZ werkt samen met iedereen die zich inzet voor een zo gezond, veilig en kansrijk mogelijke start voor elk kind.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan samenwerkingen met:

 • Geboortezorg: (klinisch) verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderopvang.
 • Onderwijs: VVE, kinderopvang/buitenschoolse opvang (BSO), onderwijsorganisaties, onderwijsondersteunende structuur (ortho)pedagogen, maatschappelijk werk, jeugdhulp).
 • Medisch: huisartsen, tandartsen, kinderartsen, medisch specialisten.
 • Specialistische zorg voor de jeugd: gezinscoaching, jeugdhulp en jeugdzorg.
 • Gemeenten: beleid (onderwijs, Wet maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd, ruimtelijke omgeving), leerplicht/regionaal meld- en coördinatiepunt.
 • Wijk: wijkteams, jongerenwerkers, sociaal werkers, buurtwerk.
 • Verenigingsleven: sport, scouting, cultuur, natuur.
 • Nieuwkomers: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), vluchtelingenwerk, asielzoekerscentra (AZC).
 • Landelijk: vertegenwoordigende partijen (PO-raad, VO-raad, MBO-raad, beroepsverenigingen, Sociaal Werk Nederland, Divosa, College Perinatale Zorg, GGZ-Nederland, Landelijke Huisartsen Vereniging, etc.).
 • Overige partijen: adviseurs sociaal domein en publieke gezondheid, onderwijs ondersteunde organisaties, etc.

Beleidsadvies op basis van JGZ-data

De JGZ volgt al meer dan 100 jaar de ontwikkeling van alle jeugdigen in Nederland en heeft mede daardoor expertise opgebouwd in het verzamelen, analyseren en beoordelen van data. De expertise zorgt voor een schat aan kennis en informatie over de ontwikkeling van de jeugd en de gezinnen en omgevingen waarin de jeugd opgroeit. De worteling in de lokale samenleving, de kennis van de verhalen van jeugdigen en hun ouders vanuit de dagelijkse praktijk, gekoppeld aan de data levert een waardevolle onderbouwing voor preventief beleid.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.