Inspiratie

Op deze pagina vind je een selectie van relevante informatie en inspiratie. Bekijk onze NCJ-publicaties, luister onze podcasts, laat je inspireren door blogs of selecteer de thema’s waar jij benieuwd naar bent.

Tip: als je wilt filteren op zowel type als thema, vink ze hieronder dan allebei aan. 

Type’s

Thema’s

Nieuws 15 maart 2023

Afschaling COVID-19-specifieke adviezen voor de JGZ

Het 146e OMT heeft in februari 2023 geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan generieke maatregelen toe te passen voor respiratoire infecties. GGD-testlocaties zullen daarom worden afgebouwd. Uiteraard kunnen mensen zelf besluiten een zelftest te doen.

Nieuws 9 maart 2023

Lange wachttijden meerjarig probleem

Een multidisciplinair hulpaanbod kan voorkomen dat ouders met de zorgen over hun jonge kind van het kastje naar de muur worden gestuurd. Alleen dwarsbomen de alsmaar oplopende wachttijden deze aanpak meer en meer. Het team Aanpak Wachttijden pleit voor structurele systeemoplossingen.

Nieuws 9 maart 2023

Nieuw: praktisch stappenplan voor lokale aanpak kinderarmoede

Kinderarmoede is een 'wicked problem' dat niet simpelweg door één organisatie op te lossen is. Niet in de laatste plaats omdat de ondersteuning voor gezinnen in armoede al bijna net zo complex is. Toch is het mogelijk om de krachten op een slimme manier te bundelen in de strijd tegen kinderarmoede én daarbij uit te gaan van wat een gezin nodig heeft. Een nieuw pragmatisch stappenplan helpt professionals hierin op weg.

Externe link

Prenataal huisbezoek door JGZ

In Tijdschrift voor De Verloskundige (van: KNOV, december 2022) stond het artikel 'Prenataal huisbezoek door JGZ'. Melanie Aveloo deelt haar ervaringen als jeugd- en stafverpleegkundige in de stad Utrecht.

Video

Animatie VoorZorg 2 en VoorZorg Late Start

Bekijk de animatie over VoorZorg2 en VoorZorg Late Start.

Nieuws 28 februari 2023

SINDA scholing een groot succes!

“Veel geleerd over hoe te kijken naar een baby!” “Ik heb m’n manager al geappt over het belang.” “Fijn, samen oefenen aan de hand van filmpjes.” Dit waren enkele reacties van de deelnemers van de SINDA scholing afgelopen 1 februari op het NCJ. Het is tevens de start van de praktijktest, waarin deelnemers komende tijd het ontwikkelingsinstrument SINDA gaan toepassen in hun eigen werk om te onderzoeken hoe dit past binnen de JGZ.

Nieuws 28 februari 2023

Jij en Je Gezondheid breidt aanbod uit

Jij en Je Gezondheid (JEJG) is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken. Voor het primair onderwijs (PO) is er een vragenlijst voor ouders. In het voortgezet onderwijs (VO) vullen jongeren zelf de vragenlijst in. Op dit moment maken 10 JGZ-organisaties gebruik van deze vragenlijst. JEJG heeft het afgelopen jaar haar aanbod uitgebreid: tijd voor een update!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.