VoorZorg

VoorZorg is een intensief huisbezoek programma voor (zeer) kwetsbare vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen.

Implementatie

Wil jouw gemeente of organisatie aan de slag met VoorZorg? Om VoorZorg aan te kunnen bieden moet je als organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag VoorZorg alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde VoorZorgverpleegkundigen en heb je een licentie voor VoorZorg bij het NCJ. Het NCJ draagt zorg voor onder andere het landelijk beheer van VoorZorg, onderzoek en doorontwikkeling.

Landelijk beheer door het NCJ

Het NCJ is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling, kwaliteitsborging, programma-integriteit en communicatie over VoorZorg. Het NCJ sluit met de organisaties die VoorZorg uitvoeren een overeenkomst af. Aangesloten organisaties hebben toegang tot producten, diensten en activiteiten van het NCJ om VoorZorg optimaal uit te voeren te implementeren:

 • Een website en een besloten online omgeving met extra informatie en materialen ten behoeve van een stevige implementatie en uitvoering.
 • Actuele informatie over VoorZorg.
 • De (geaccrediteerde) basisopleiding en bijscholing van VoorZorgverpleegkundigen.
 • Bijeenkomsten voor de betrokkenen bij VoorZorg, zoals de co√∂rdinatoren, een klankbordgroep en waar nodig werkgroepen.
 • Ondersteuning bij de implementatie en uitvoering (vraagbaakfunctie).
 • Kwaliteitsborging activiteiten zoals regionale uitvoerings gesprekken, een monitor en hercertificering van VoorZorg verpleegkundigen.
 • Inventarisatie en uitvoering van (door)ontwikkeling van VoorZorg.
 • Onderzoek naar VoorZorg in samenwerking met onderzoeksinstituten universiteiten.
 • Verkenning van kansen om JGZ-interventies te versterken en te verbinden.

Ook aan de slag met VoorZorg?

Opleiding VoorZorgverpleegkundigen

VoorZorg mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde VoorZorgverpleegkundigen. Verpleegkundigen volgen hiervoor de basisopleiding VoorZorg. Deze bestaat uit een basistraining, zwangerschaps-, baby- en peutermodule. De basisopleiding tot VoorZorgverpleegkundige wordt uitgevoerd door de NSPOH. Aanmelden voor de opleiding kan op hun website. Hier is tevens meer (praktische) informatie te vinden over de opleiding, zoals de toelatingseisen, opleidingskosten en geplande data.

Doorontwikkeling

Het NCJ streeft ernaar om te blijven werken aan kwaliteitsverbetering, verspreiding en borging van VoorZorg. Het doen van (vervolg)onderzoek en inhoudelijke doorontwikkeling en innovatie is onderdeel hiervan. Het NCJ is bij diverse onderzoeken betrokken. Hieronder een kort overzicht. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

 • VoorZorg-Verder – Zowel VoorZorg-verpleegkundigen als moeders willen soms graag verdere ondersteuning. Een kind tussen 2 en 6 jaar ontwikkelt zich immers snel en dat vraagt nieuwe vaardigheden van moeders. Om die reden is door het Amsterdam VUmc samen met het NCJ en het Verwey-Jonker Instituut de interventie VoorZorg-Verder ontwikkeld.
 • Boost – In 2019 is het onderzoek naar VoorZorg Boost gestart, waarbij door middel van het inzetten van extra componenten wordt getracht kindermishandeling beter te voorkomen. VoorZorg2 – Voor gezinnen in een vergelijkbare doelgroep, waarbij al eerder kinderen geboren zijn en die te kampen hebben met ernstige opvoedproblemen, al dan niet met kinderbeschermingsmaatregelen.
 • VoorZorg Late Start – Voor kwetsbare zwangeren die al meer dan 28 weken zwanger zijn.
 • VoorZorg in het sociaal domein – In dit project gaan we na of VoorZorg als voorbeeld kan dienen voor wijkteams, in aanpak en samenwerking met anderen. Uit de resultaten blijkt, dat ook bij deze gezinnen de samenwerking tussen verschillende professionals nog forse verbeteringen behoeft. Met de resultaten kunnen VoorZorg, JGZ, ketenpartners in het sociale domein en gemeenten hun zorg aan kwetsbare gezinnen verbeteren. Lees meer
 • Applied gaming voor een rookvrije generatie; cocreatie met kwetsbare zwangeren – In dit project ontwikkelen wij game elementen voor het versterken van rookpreventie binnen VoorZorg. Het project richt zich zowel op vaardigheden van de vrouwen zelf, als op een duurzame verandering in hun sociale omgeving. Lees meer

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.