VoorZorg

VoorZorg is een intensief huisbezoek programma voor (zeer) kwetsbare vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen.

Kosten en baten

Aan de implementatie en uitvoering van VoorZorg zijn kosten verbonden. Maar globaal levert VoorZorg 20% rendement ten opzichte van de kosten op.

Effectiviteit van VoorZorg

Nederlands onderzoek toont aan dat VoorZorg effectief is in Nederland. Effectstudie toont aan dat VoorZorg kindermishandeling en huiselijk geweld bij de doelgroep vermindert en leefstijl bevorderend is Evaluatiestudies wijzen uit dat zowel de deelnemende vrouwen als de VoorZorgverpleegkundigen het programma als positief en nuttig ervaren. Hier vind je informatie over het Nederlands onderzoek:

Licentiekosten

De licentiekosten zijn gebaseerd op het aantal cliënten in zorg en aantal nieuw in zorg gekomen cliënten. Deze bedragen zijn voor 2022 als volgt:

  • € 262,91 per cliënt in zorg per jaar
  • € 105,16 voor elke cliënt die nieuw in zorg is gekomen
  • € 52,58 voor beheerskosten van het VRS (incl. doorontwikkeling)

Daarnaast zijn er kosten voor de uitvoering van VoorZorg, zoals het uitvoeren van de  huisbezoeken, de interne projectorganisatie, scholing en werkbegeleiding. Meer informatie is beschikbaar voor deelnemende organisaties en is te vinden op de ledensite.

Erkenning van interventies
Een interventie kan beoordeeld worden op de niveaus: Goed onderbouwd, Effectief volgens eerste aanwijzingen, Effectief volgens goede aanwijzingen en Effectief volgens sterke aanwijzingen. Voor elk niveau zijn criteria vastgesteld waaraan de interventies moeten voldoen. Als je betrokken bent bij de ontwikkeling van een interventie op het gebied van JGZ, preventie en gezondheidsbevordering, kun je deze aanmelden voor beoordeling via ‘Interventiedatabase Gezond en Actief Leven‘, mits de interventie voldoet aan de inclusiecriteria.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.