VoorZorg

VoorZorg is een intensief huisbezoek programma voor (zeer) kwetsbare vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen.

Kosten en baten

Aan de implementatie en uitvoering van VoorZorg zijn kosten verbonden. Maar globaal levert VoorZorg 20% rendement ten opzichte van de kosten op.

Kosten

Voor de berekening van de uitvoering van VoorZorg is een rekenmodel beschikbaar. Dit model, gebaseerd op gangbare tarieven, geeft inzicht in de kosten om VoorZorg  uit te voeren. Het bestaat uit een Excel bestand en een toelichtende beschrijving.

Bekijk het rekenmodel (bedragen voor 2024)

Bekijk de toelichting op het rekenmodel (2024)

Effectiviteit van VoorZorg

Nederlands onderzoek toont aan dat VoorZorg effectief is in Nederland. Effectstudie toont aan dat VoorZorg kindermishandeling en huiselijk geweld bij de doelgroep vermindert en leefstijl bevorderend is Evaluatiestudies wijzen uit dat zowel de deelnemende vrouwen als de VoorZorgverpleegkundigen het programma als positief en nuttig ervaren. Hier vind je informatie over het Nederlands onderzoek:

Erkenning van interventies
Een interventie kan beoordeeld worden op de niveaus: Goed onderbouwd, Effectief volgens eerste aanwijzingen, Effectief volgens goede aanwijzingen en Effectief volgens sterke aanwijzingen. Voor elk niveau zijn criteria vastgesteld waaraan de interventies moeten voldoen. Als je betrokken bent bij de ontwikkeling van een interventie op het gebied van JGZ, preventie en gezondheidsbevordering, kun je deze aanmelden voor beoordeling via ‘Interventiedatabase Gezond en Actief Leven‘, mits de interventie voldoet aan de inclusiecriteria.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.