Van Wiechen-cursussen

In het kader van het Van Wiechenonderzoek worden cursussen aangeboden gericht op het verwerven van vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering en interpretatie van het ontwikkelingsonderzoek.

Voor het correct kunnen uitvoeren en interpreteren van het Van Wiechenonderzoek is scholing en training nodig. Jaarlijks wordt door de NSPOH een cursus aangeboden voor de opleiding tot gecertificeerd Van Wiechen-instructeur. Deze cursus richt zich op het verwerven van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoer en interpretatie van het Van Wiechenonderzoek, en voor het opleiden en begeleiden van de collega-jeugdartsen, verpleegkundig specialisten en jeugdverpleegkundigen binnen de eigen organisatie. Van Wiechen-instructeurs verzorgen zelf de scholing en training van medewerkers binnen hun eigen organisatie. De jeugdarts Van Wiechen-instructeur verzorgt zelf het theoretische deel van de interne scholing en training in 'Van Wiechenonderzoek', en verzorgt alleen of samen met de jeugdverpleegkundige de training in de uitvoer van het Van Wiechenonderzoek.

De volgende cursussen worden aangeboden:

Voorwaarde om opgeleid te worden tot een gecertificeerd Van Wiechen-instructeur is ruime ervaring in de uitvoer van het Van Wiechenonderzoek. 

Na afronding met goed gevolg wordt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige voor vijf jaar geregistreerd als gecertificeerd Van Wiechen-instructeur. Indien de Van Wiechen-instructeur minimaal drie van de vijf jaarlijkse terugkomendagen heeft gevolgd en minstens een dagdeel praktisch werkzaam is, kan hij/zij voor de volgende vijf jaar worden gehercertificeerd. Het NCJ beheert het register met gecertificeerde Van Wiechen-instructeurs.

De NSPOH heeft een online forum voor alle Van Wiechen-instructeurs opgezet voor onderlinge communicatie, bijvoorbeeld het delen van ervaringen en presentaties en het stellen van vragen. Hiertoe krijgen alle opgeleide instructeurs toegang. Als je je als gecertificeerd Van Wiechen-instructeur wilt opgeven voor dit forum kun je contact opnemen met Nicole Siers van de NSPOH.

Aanmelden

Zodra de cursusdata bekend zijn kunt u zich rechtstreeks aanmelden via de NSPOH website. Houd dus de NSPOH website in de gaten.

Autorisatie

De autorisatie binnen een JGZ-organisatie is als volgt vastgesteld: de jeugdarts Van Wiechen-instructeur is geautoriseerd om certificaten af te geven aan jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, die als uitvoerenden de interne scholing en training met goed gevolg hebben afgelegd. De jeugdverpleegkundige instructeur is geautoriseerd om certificaten af te geven aan jeugdverpleegkundigen die als uitvoerende de interne scholing en training met goed gevolg hebben afgelegd. 'Met goed gevolg' wil zeggen: voldaan aan de eisen die het NCJ aan de (her)certificering stelt.

Het NCJ beheert geen register met alle Van Wiechen-gecertificeerde jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Het NCJ beheert alleen een register van Van Wiechen-instructeurs.

(Gast)docent

JGZ-organisaties organiseren zelf bijscholingen over het Van Wiechen-onderzoek of over de ontwikkeling van een kind. Bij een verzoek voor een (gast)docent rondom het Van Wiechen-onderzoek kan contact opgenomen worden met NCJ-adviseur Yvonne Vanneste via yvanneste@ncj.nl

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Yvonne Vanneste

Telefoon: 06 - 83 77 83 91

E-mail: yvanneste@ncj.nl