Onderwerp

Digitaal Dossier JGZ

In het DD JGZ vermeldt de JGZ-professional (jeugdarts, verpleegkundig specialist JGZ, jeugdverpleegkundige of doktersassistente) de bevindingen die van belang zijn voor ontwikkeling van een jeugdige die de jeugdgezondheidszorg bezoekt.

Over het Digitaal Dossier JGZ

Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) zorgt ervoor dat alle JGZ-professionals in Nederland in één dossier op vergelijkbare wijze bevindingen digitaal kunnen vastleggen over jeugdigen waar zij bij betrokken zijn. Vergeleken met een papieren dossier is het digitale dossier beter leesbaar, is de overdracht van dossiers naar andere JGZ-organisaties gemakkelijker en kunnen werkprocessen beter worden gevolgd.

Het dossier volgt de jeugdige gedurende zijn voorschoolse periode en schoolloopbaan en wordt bij verhuizing overgedragen aan de volgende organisatie die JGZ voortzet.

Wettelijke basis

Een JGZ-professional moet gegevens, die van belang zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van de jeugdige, volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) noteren in een medisch dossier. De Wet Publieke Gezondheid (WPG) schrijft sinds 2010 voor dat dit digitaal moet.

Veiligheid en privacy

Het DD JGZ is een vertrouwelijk medisch dossier. Alleen professionals van de JGZ hebben toegang tot het DD JGZ. Een JGZ-professional mag alleen een DD JGZ inzien en informatie in een DD JGZ noteren van jeugdigen waar deze JGZ-professional bij betrokken is. Ieder DD JGZ bevat een logboek waarin is terug te zien welke JGZ-professional het DD JGZ heeft ingezien en wat deze JGZ-professional heeft genoteerd / heeft gedaan. Zie voor verdere regelgeving de Juridische toolkit.

Het DD JGZ bevat persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct herleidbaar zijn tot een individueel persoon, zoals naam, geboortedatum en telefoonnummer. Gegevens over de gezondheid vallen onder zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. In de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat dat het noteren van deze gegevens alleen mag als dit wettelijk geregeld is. Bij de JGZ is dit geregeld in de WGBO. In de AVG staat beschreven aan welke eisen het DD JGZ moet voldoen zodat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn en het verwerken voldoet aan de privacyregels.

Uitgangspunten voor inrichting van dossier

  • Activiteiten (contactmomenten) zijn leidend voor de structuur van het dossier
  • Per activiteit worden alleen relevante elementen getoond in het dossier
  • Gegevens zijn na eenmalig vermelden meervoudig beschikbaar (op verschillende plekken zichtbaar) binnen het dossier
  • Eenheid van taal maakt dossiers overdraagbaar binnen de jeugdgezondheidszorg

Uitgangspunten voor registratie

Bij een bezoek van een jeugdige aan de jeugdgezondheidszorg vermeldt de jeugdarts, de verpleegkundige specialist JGZ, jeugdverpleegkundige of doktersassistente, de ontvangen informatie en eigen bevindingen of observaties, die van belang zijn voor ontwikkeling van die jeugdige, in het digitale dossier. Over de manier van registreren van informatie zijn landelijk afspraken vastgelegd in de zogenoemde Basisdataset (BDS)JGZ.

De zorgverlener vermeldt alleen de bevindingen die voor de ontwikkeling van de jeugdige van belang zijn. Dat zijn naast de standaardgegevens, zoals lengte en gewicht, ook bijzonderheden die aanleiding geven tot extra aandacht voor de jeugdige en ontwikkelingen die passen bij de groeifase van de jeugdige. De meeste elementen uit de Basisdataset JGZ blijven daardoor ongebruikt bij het invullen van het digitale medisch dossier.

Bekijk ook onze incompany workshops:

Incompany workshop

Zorgen zonder zorgen – uniform registreren in het DD JGZ

Is iedereen in jouw organisatie zich bewust van de waarde van eenduidig en gestructureerd registreren? Speel met jouw team de serious game ‘Zorgen zonder zorgen’ tijdens deze workshop.

Lees meer Ga naar het artikel
Incompany scholing

Dossiervorming en privacy

Hoe je komt tot correcte en effectieve dossiervorming? In deze scholing leer je hier alles over. Deze scholing kan ook individueel worden gevolgd.

Lees meer Ga naar het artikel

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.