Onderwerp

Digitaal Dossier JGZ

In het DD JGZ registreert de JGZ-professional de bevindingen die van belang zijn voor de ontwikkeling, gezondheid en zorg voor de jeugdige of volwassene (cliënt) die gebruik maakt van het aanbod van de jeugdgezondheidszorg.

Over het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg

In het digitaal dossier JGZ (DD JGZ) registreert de JGZ-professional (jeugdarts, verpleegkundig specialist JGZ, jeugdverpleegkundige en doktersassistente) de bevindingen die van belang zijn voor de ontwikkeling, gezondheid en zorg voor de jeugdige of volwassene (cliënt) die gebruik maakt van het aanbod van de jeugdgezondheidszorg. En het uitvoeren van de wettelijke taak publieke gezondheidszorg. 

In de JGZ is er zowel een jeugddossier (voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar) als een volwassenendossier. De registratie-items in het DD JGZ zijn gebaseerd op de basisdataset JGZ (BDS JGZ). Hierdoor registreren alle JGZ-professionals in Nederland in een dossier op vergelijkbare wijze bevindingen digitaal over de jeugdigen en volwassenen waar zij bij betrokken zijn. Door deze gestandaardiseerde registratie bevorder je betere zorg en wordt gestructureerde gegevensuitwisseling mogelijk.

Het digitale dossier volgt de jeugdige gedurende zijn voorschoolse periode en schoolloopbaan en wordt bij verhuizing, of als je in het werkgebied van een andere JGZ organisatie naar school gaat, overgedragen aan de volgende organisatie die de dienstverlening JGZ voortzet. Het dossier van de volwassene wordt gebruikt om de activiteiten met betrekking tot het prenataal huisbezoek en de maternale vaccinaties te registreren. Dit dossier kan nog niet worden overgedragen.

Wettelijke basis

Een JGZ-professional moet de gegevens registreren die van belang zijn voor de zorg voor de individuele cliënt. Het betreft informatie die betrekking heeft op de gezondheid en behandeling van de jeugdige of volwassene. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt dit genoteerd in een medisch dossier. De Wet Publieke Gezondheid (WPG) schrijft sinds 2010 voor dat dit digitaal moet.

Veiligheid en privacy

Het DD JGZ is een medisch dossier in een applicatie (softwaresysteem). Alleen professionals van de JGZ hebben toegang tot het DD JGZ. Een JGZ-professional mag alleen een digitaal dossier inzien en informatie in het dossier noteren van de jeugdigen of volwassenen waar deze JGZ-professional bij betrokken is. Ieder DD JGZ bevat een logboek waarin is terug te zien welke dossiers een JGZ-professional heeft ingezien en een indicatie van wat de JGZ-professional heeft gedaan. Zie voor verdere regelgeving de Juridische toolkit.

Het DD JGZ bevat persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct herleidbaar zijn tot een individueel persoon, zoals naam, geboortedatum en telefoonnummer. Gegevens over de gezondheid vallen onder zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. In de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat dat het noteren van deze gegevens alleen mag als dit wettelijk geregeld is. Bij de JGZ is dit geregeld in de WGBO. In de AVG staat beschreven aan welke eisen het DD JGZ moet voldoen zodat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn en het verwerken voldoet aan de privacyregels.

Uitgangspunten voor registratie

Bij een contact van een jeugdige of volwassene met de JGZ registreert de JGZ-professional  informatie die van belang is voor de ontwikkeling, gezondheid en zorg voor de jeugdige of volwassene, in het digitale dossier. De JGZ maakt hierbij gebruik van een landelijk geldende informatiestandaard JGZ. De Basisdataset JGZ (BDS JGZ), hier een onderdeel van, geeft aan welke registratie-elementen gebruikt dienen te worden in het digitale dossier.

Bekijk ook onze incompany workshops:

Incompany workshop

Zorgen zonder zorgen – uniform registreren in het DD JGZ

Is iedereen in jouw organisatie zich bewust van de waarde van eenduidig en gestructureerd registreren? Speel met jouw team de serious game ‘Zorgen zonder zorgen’ tijdens deze workshop.

Lees meer Ga naar het artikel
Incompany scholing

Dossiervorming en privacy

Hoe je komt tot correcte en effectieve dossiervorming? In deze scholing leer je hier alles over. Deze scholing kan ook individueel worden gevolgd.

Lees meer Ga naar het artikel

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.