Onderwerp

Basispakket Jeugdgezondheidszorg

Monitoren, signaleren en screenen vormen de kern van het Basispakket JGZ. Het basispakket JGZ beschrijft activiteiten die de Jeugdgezondheidszorg aan elk kind in Nederland moet aanbieden.

Wettelijk kader Basispakket JGZ

Hieronder vind je de wet- en regelgeving waarmee de jeugdgezondheidszorg, bij alles wat zij doet, te maken heeft of kan hebben.

Besluit Publieke gezondheid

Belangrijk voor de jeugdgezondheidszorg is dat de gemeente zelf bepaalt door wie zij JGZ laat uitvoeren (artikel 14 Wpg). Voor de uitvoering van de taken mag de gemeente ook een andere organisatie inschakelen dan de GGD. Voor de gekozen organisatie gelden dezelfde deskundigheidseisen als aan een gemeentelijke gezondheidsdienst (art. 10 en art. 17 Besluit Publieke gezondheid).

Meer informatie

Wet publieke gezondheid (Wpg)

In het kader van de wet publieke gezondheid is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal collectief preventieve taken die een gehele leeftijdsgroep betreffen, zoals jeugdigen. Deze taken zijn epidemiologie, beleidsadvisering, bewaken van bestuurlijke aspecten in bestuurlijke beslissingen, gezondheidsbevordering, medische milieukunde, technische hygiënezorg, psychosociale hulp bij rampen en prenatale voorlichting aan aanstaande ouders. Samenhang, afstemming en samenwerking met de jeugdgezondheidszorg is van belang, alleen al om de zelfde boodschap af te geven.

Meer informatie

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De wet regelt het recht van ouders en jeugdigen op informatie, privacy en inzage van medische dossiers. De hulpverlener heeft de plicht informatie te geven, een dossier bij te houden, de privacy te bewaren, alleen een behandeling te geven als een client daar toestemming voor geeft en een geheimhoudingsplicht. Zie voor de praktische uitwerking voor de JGZ de Juridische toolkit.

Meer informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG)

Gegevens over de gezondheid vallen onder zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. In de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat dat het noteren van deze gegevens alleen mag als dit wettelijk geregeld is. Voor de JGZ is dit geregeld in de WGBO. In de AVG staat beschreven aan welke eisen het DD JGZ moet voldoen zodat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn en het verwerken voldoet aan de privacyregels.

Meer informatie

Jeugdwet

De Jeugdwet heeft consequenties voor de jeugdgezondheidszorg. In de Jeugdwet wordt jeugdhulp geregeld. Er wordt een onderscheid gemaakt in preventie, ondersteuning en jeugdhulp. Het onderscheid met preventie door de JGZ is nog onduidelijk. Een aantal interventies die nu door de jeugdgezondheidszorg worden uitgevoerd zoals VoorZorg en Stevig Ouderschap zijn dan jeugdhulp. Een jeugdarts kan rechtstreeks verwijzen naar jeugdhulp.
De eerste evaluatie Jeugdwet is in 2018 verschenen.

Meer informatie

Passend onderwijs

Door Passend onderwijs worden meer kinderen met (lichte) problemen in het reguliere onderwijs opgevangen. Daardoor zal de jeugdgezondheidszorg meer vragen van scholen en ouders krijgen. Een evaluatie van de wet heeft is gepubliceerd in mei 2020. Lees hier de Publiekssamenvatting.

Meer informatie

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.