Onderwerp

Digitaal Dossier JGZ

In het DD JGZ registreert de JGZ-professional de bevindingen die van belang zijn voor de ontwikkeling, gezondheid en zorg voor de jeugdige of volwassene (cliënt) die gebruik maakt van het aanbod van de jeugdgezondheidszorg.

Informatiestandaard JGZ

De informatiestandaard JGZ is een verzameling afspraken die ervoor moeten zorgen dat de zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. Uitgangspunt zijn de zorgrichtlijnen of zorgstandaarden. De informatiestandaard bestaat uit usecases, datasets, terminologie- en codestelsels en communicatiestandaarden.

In de informatiestandaard JGZ wordt gewerkt met BDS-elementen. BDS staat voor Basisdataset. Alle BDS-elementen die gebruikt worden in de JGZ staan bij elkaar. Bij iedere usecase (registratieset, gegevensuitwisseling, enz) wordt gekeken welke BDS-elementen hiervoor nodig zijn. Dit kunnen dezelfde BDS-elementen zijn, maar ook BDS-elementen die specifiek voor een usecase zijn. Bijvoorbeeld:

  • Usecase 1: Basisdataset voor het jeugddossier (BDS J JGZ). Dit zijn de BDS-elementen die gebruikt worden in het jeugddossier (JDD JGZ).
  • Usecase 2: Basisdataset volwassenendossier (BDS V JGZ). Dit zijn de BDS-elementen die gebruikt worden in het volwassenen dossier (VDD JGZ).
  • Usecase 3: Gegevensuitwisseling tussen de JGZ en het RIVM met persoonsgegevens.
  • Usecase 4: Gegevensuitwisseling tussen de JGZ en het RIVM zonder persoonsgegevens.

Het BDS-element BSN is nodig voor usecase 1, 2 en 3. Niet in usecase 4 omdat er geen toestemming is gegeven om persoonsgegevens uit te wisselen. De BDS-elementen over het Van Wiechenschema zijn alleen nodig in usecase 1. Het BDS-element ‘a terme datum’ wordt alleen gebruikt in usecase 2.

Governance informatiestandaard JGZ

ActiZ, GGD GHOR Nederland, VWS, VNG, NCJ, Nictiz, VZVZ, en RIVM zijn samen vertegenwoordigd in de Governance Informatiestandaard JGZ. Er zijn drie lagen in deze governance:

  1. Strategisch Beraad. Hier nemen VWS en VNG als stelselverantwoordelijken en ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland als stelselhouders, besluiten over de informatiestandaard JGZ inclusief de planning van wijzigingen (roadmap). Zij worden geadviseerd door het NCJ, Nictiz, VZVZ en RIVM.
  2. Tactisch Overleg: Hier worden alle wijzigingen met betrekking tot de informatiestandaard JGZ besproken inclusief de impact die een wijzigingsverzoek heeft op bijvoorbeeld de informatiestandaard JGZ  en de (JGZ)organisaties. De conclusies worden gedeeld met het Strategisch Beraad zodat zij een besluit kunnen nemen over de wijziging.
  3. Operationeel Overleg: Hier worden de wijzigingsvoorstellen besproken op operationeel niveau.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.