Onderwerp

JGZ Richtlijnen

De JGZ houdt de kwaliteit van haar vakmanschap hoog met evidence-based practice richtlijnen.

Over de JGZ Richtlijnen

De JGZ houdt de kwaliteit van haar vakmanschap hoog met evidence-based practice richtlijnen. De JGZ beroepsverenigingen (AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA) zijn eigenaar van alle JGZ Richtlijnen. Het NCJ heeft de JGZ Richtlijnen in haar beheer, coördineert de JGZ Richtijnenwebsite en is de verbindende factor bij de ontwikkeling en implementatie.

Direct naar de JGZ Richtlijnen

Hoe pas je richtlijnen toe in de praktijk?

JGZ Richtlijnen geven richting aan het handelen van JGZ-professionals in de praktijk. Richtlijnen gaan altijd uit van het gemiddelde kind. De JGZ-professional maakt de vertaalslag naar wat het individuele kind op een moment in de gegeven context nodig heeft. Goede zorg is zorg die op maat aansluit en rekening houdt met álle 3 de perspectieven van evidence-based practice. Dit betekent dat je zowel de ervaring van de jeugdigen/ouders zelf, de (evidence-practice based) richtlijn als jouw eigen professionele expertise gebruikt om passende zorg te bieden.

RAC

De JGZ beroepsverenigingen (AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA) zijn als eigenaar verenigd in de Richtlijn Advies en autorisatie Commissie (RAC), samen met de brancheorganisaties GGD GHOR Nederland en ActiZ. De RAC autoriseert de JGZ Richtlijnen en adviseert over de toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van de richtlijnen voor de JGZ.

Richtlijnontwikkelaars leggen een concept-richtlijn driemaal voor aan de RAC. Als eerste concept, na toetsing in de praktijk en ter autorisatie. Afgevaardigden van de JGZ-beroepsgroepen en -brancheorganisaties zijn vaste leden van de RAC. Bij richtlijnoverstijgende agendapunten schuiven adviseurs op het gebied van implementatie, wetenschap en richtlijnontwikkeling én waarnemers van ZonMw en het ministerie van VWS aan.

De AJN, V&VN vakgroep jeugd en de NVDA autoriseren de richtlijnen inhoudelijk. ActiZ en GGD GHOR Nederland randvoorwaardelijk. Na autorisatie publiceert het NCJ de nieuwe JGZ Richtlijn op de JGZ Richtlijnenwebsite en starten implementatieactiviteiten op landelijk en regionaal niveau.

Leden RAC

 • Voorzitter
  • Mitchell van Doormaal
 • Vaste leden
  • AJN: Jooske Verburg en Inge Tissen
  • V&VN vakgroep jeugd: Trudie van der Staak en Fatiha Koukouh
  • NVDA: Monique van Vuure en Linda Osseforth
  • ActiZ Jeugd: Noura Boutachdat
  • GGD GHOR Nederland: Albertine Klein-Velderman
 • Adviseurs
  • Richtlijnontwikkeling: Laura de Vries (op persoonlijke titel)
  • Implementatie: wordt ingevuld
  • Wetenschap: Annemieke Konijnendijk (op persoonlijke titel)
 • Waarnemers
  • VWS: Kallista de Graaf
  • ZonMw: Marjan de Smit
 • Secretariaat
  • Secretaris: Madelon Meijer (NCJ)
  • Plaatsvervangend secretaris: Sigrid Hendriks (NCJ)

Werkwijze

De notitie ‘Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg’ beschrijft welke procedures worden gehanteerd bij de ontwikkeling en het onderhoud van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) richtlijnmodules en beschrijft tevens de rollen van alle betrokken partijen en de randvoorwaarden hiervoor. NB. Momenteel zitten we in een transitiefase (2023-2026) waarin nog niet alles is gerealiseerd en ingericht zoals staat beschreven in deze notitie. De notitie ‘Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg’ gaat momenteel voornamelijk uit van de wenselijke situatie. Daar waar dit nog niet volledig is gerealiseerd, is dat expliciet aangegeven.

Bekijk de notitie ‘Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg’

Wil je meer weten over de transitie naar modulaire richtlijnen?

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.