Onderwerp

JGZ Richtlijnen

De JGZ houdt de kwaliteit van haar vakmanschap hoog met evidence-based practice richtlijnen.

Wat kan jij doen?

De JGZ-professionals zijn eigenaar van de JGZ Richtlijnen. Als JGZ-professional kun je op verschillende momenten bijdragen aan de ontwikkeling en herziening van de JGZ Richtlijnen. Hieronder staan verschillende mogelijkheden. Wil je meer informatie? Neem contact op via richtlijn@ncj.nl 

Deelname aan clusterwerkgroep

Wil je meedenken hoe JGZ Richtlijnen je beter kunnen ondersteunen bij je dagelijkse werkzaamheden? Wil je mee adviseren welke richtlijnmodules herzien moeten worden? En lijkt het je interessant om samen met experts te discussiëren over de beste aanbevelingen voor jouw vakgebied? Meld je dan aan als lid voor een van de 5 clusterwerkgroepen!

Aanmelden

Q&A Clusterwerkgroep

 • Wie zoeken we voor de clusterwerkgroep?

  Voor de clusterwerkgroep zoeken we JGZ-professionals vertegenwoordigd namens de beroepsvereniging (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten). Naast JGZ-professionals wordt de werkgroep aangevuld met kennisexperts op het overkoepelende thema en er worden jeugdigen en ouders betrokken. Minimaal de helft van een clusterwerkgroep bestaat uit JGZ-professionals zodat de aanbevelingen goed aansluiten op de JGZ praktijksituatie.

  Bekijk hier de competentieprofielen per rol:

  Competentieprofiel voorzitter clusterwerkgroep
  • Heeft gedegen kennis van de JGZ
  • Is onafhankelijk en onpartijdig
  • Kan actief luisteren en effectief communiceren
  • Geeft iedereen voldoende de ruimte om zijn/haar inbreng te geven
  • Kan goed samenvatten en is in staat om tot een gezamenlijk besluit te komen
  • Kan een verbindende en bemiddelende rol spelen binnen de eigen clusterwerkgroep en met de
  (voorzitters van de) andere clusterwerkgroepen en de clusterstuurgroep.
  • Heeft een helikopterview, is in staat overzicht te houden over het eigen cluster in samenhang
  met de andere clusters
  • Overziet welke andere relevante ketenpartners bij het cluster betrokken kunnen worden en met
  welke richtlijnen uit andere sectoren afgestemd kan worden.
  • Heeft wetenschappelijke kennis en ervaring en/of kan evidence-based denken en wetenschap
  vertalen naar de praktijk
  • Heeft gedegen kennis van richtlijnontwikkeling
  • Positieve visie op burgerparticipatie
  • Positieve visie op samenwerking met andere betrokken beroepsgroepen

  Competentieprofiel clusterwerkgroepleden (voor JGZ-professionals)
  • Is werkzaam binnen de JGZ en maakt gebruik van de richtlijnen
  • Is vertegenwoordiger namens de eigen beroepsvereniging (of is bereid dit te worden) en houdt
  de beroepsvereniging actief op de hoogte van ontwikkelingen binnen het cluster
  • Heeft kennis en ervaring met betrekking tot één of meerdere richtlijnmodules binnen het cluster
  • Kan een actieve bijdrage leveren aan het actualiseren van alle modules uit het cluster en is bereid
  de benodigde kennis hiervoor op te doen
  • Kan de bij de clusterwerkgroep gevormde flexibele schil van collega’s uit het werkveld met
  specifieke expertise raadplegen en deze input inbrengen in de clusterwerkgroep.
  • Heeft kennis over draagvlak in het eigen werkveld
  • Kan samenwerken met de andere leden van de werkgroep en de richtlijnontwikkelaar om nieuwe
  wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk en om feedback op de richtlijnen vanuit het
  werkveld te beoordelen
  • Kan organisatie-overstijgend denken
  • Is in staat om in een groepsdiscussie de belangen van de achterban te behartigen
  • Positieve visie op burgerparticipatie;
  • Positieve visie op samenwerking met andere betrokken beroepsgroepen

  Competentieprofiel clusterwerkgroepleden (voor externe inhoudsdeskundigen)
  • Is bij voorkeur vertegenwoordiger van een beroepsvereniging en houdt de beroepsvereniging
  actief op de hoogte van ontwikkelingen binnen het cluster
  • Heeft kennis en ervaring met betrekking tot één of meerdere richtlijnmodules binnen het cluster
  • Heeft kennis over draagvlak in het eigen werkveld
  • Kan samenwerken met de andere leden van de werkgroep en de richtlijnontwikkelaar om nieuwe
  wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk en om feedback op de richtlijnen vanuit het
  werkveld te beoordelen
  • Kan organisatie-overstijgend denken
  • Is in staat om in een groepsdiscussie de belangen van de achterban te behartigen
  • Positieve visie op burgerparticipatie
  • Positieve visie op samenwerking met andere betrokken beroepsgroepen

 • Welke inzet wordt verwacht?

  Een clusterwerkgroep komt gemiddeld 5-6 keer per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten zijn afwisselend fysiek en digitaal. Elke bijeenkomst neemt zo’n 2-3 uur in beslag met 2 uur voorbereidingstijd. Op jaarbasis betekent dit een inzet van ongeveer 30 uur. Je verbindt je minimaal 3 jaar (tot maximaal 6 jaar) aan de clusterwerkgroep.

 • Wat ontvang je voor je inzet?

  Je krijgt vacatievergoeding voor deelname aan de werkgroep, dit is een vergoeding per deelgenomen bijeenkomst incl. voorbereidingstijd. Deze vergoeding gaat naar je organisatie wanneer je deelneemt vanuit je werkuren. Neem je deel vanuit eigen tijd dan ontvang je de vergoeding persoonlijk. Het is mogelijk om accreditatiepunten te ontvangen voor jouw deelname aan de clusterwerkgroep, hoeveel en hoe is afhankelijk van de voorwaarden per kwaliteitsregister.

  Naast de vergoeding krijg je een training richtlijnontwikkeling. Zo heb je de juiste handvatten om goed mee te denken in de werkgroep. Ook krijg je een training op het gebied van diversiteit zodat de richtlijnen straks nog beter aansluiten bij de vragen die gesteld worden door ouders en jeugdigen.

Deelname flexibele schil

Als je een meer vrijblijvende rol zou willen hebben of niet bent afgevaardigd voor deelname aan de clusterwerkgroep, dan is de flexibele schil een mogelijkheid. Je kunt jouw interesse en expertise kenbaar maken voor een of meerdere richtlijnthema’s en/of clusters. Jouw contactgegevens komen dan op een lijst te staan, die de clusterwerkgroepleden kunnen raadplegen. De werkgroepleden kunnen dan vrijblijvend contact met jou opnemen voor advies en afstemming.

Aanmelden

Deelname RAC

De JGZ beroepsverenigingen (AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA) en de brancheorganisaties GGD GHOR Nederland en ActiZ zijn vertegenwoordigd in de RAC. De RAC autoriseert de JGZ Richtlijnen en adviseert over de toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van de richtlijnen voor de JGZ. Je kunt als vertegenwoordiger namens jouw beroepsvereniging deelnemen aan de RAC. Mocht je hier interesse in hebben, neem dan contact op met jouw beroepsvereniging.

Implementatie functionaris JGZ Richtlijnen

Implementatiefunctionarissen JGZ Richtlijnen hebben een sleutelrol bij de implementatie van richtlijnen in de eigen JGZ-organisatie. Als implementatie functionaris verspreid en promoot je actief het gebruik van de JGZ Richtlijnen en maak je o.a. implementatieplannen voor implementatie en borging van de nieuwe/herziene JGZ Richtlijnen binnen de lokale situatie. Binnen iedere JGZ-organisatie zijn ongeveer 1 of 2 implementatiefunctionarissen aanwezig. Het NCJ brengt het netwerk aan implementatiefunctionarissen samen en ondersteunt hen met implementatie tools.

Deelname aan de praktijktest

JGZ-organisaties en JGZ-professionals worden gevraagd om de conceptversies van JGZ Richtlijnen te testen in de praktijk. Met als doel om de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en eventuele knelpunten in kaart te brengen. Op basis van deze inzichten wordt de richtlijn aangepast en een definitieve versie gemaakt. Houd de NCJ nieuwsbrief en de richtlijnenwebsite in de gaten voor de oproep. Schrijf je in voor de NCJ nieuwsbrief

Feedback geven tijdens commentaarronde

Tijdens de landelijke commentaarronde kun je feedback geven op de conceptversie van de richtlijn. Houd de NCJ nieuwsbrief en de richtlijnenwebsite in de gaten voor de oproep.

Doorlopend feedback geven

Heb jij feedback op de JGZ Richtlijnen? Heb je tips voor aanpassingen/verbeteringen? Heb je een interessant nieuw artikel gevonden mbt een van de richtlijnthema’s? Geef jouw feedback! Stuur een mail naar richtlijn@ncj.nl onder vermelding van ‘Feedback richtlijnen’. Geef duidelijk aan om welke richtlijn het gaat en laat ook weten over welk hoofdstuk of welk onderdeel de feedback gaat.

 

Wil je meer weten over het samen blijven bouwen aan de JGZ Richtlijnen?

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.