Onderwerp

MAZL

Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen: oprechte aandacht vanuit zorg voor iedere leerling die afwezig is door ziekte door alle professionals die hierbij betrokken zijn.

Implementatie

MAZL wordt regionaal geïmplementeerd door de eigen JGZ-organisatie. Het NCJ ondersteunt de JGZ-organisatie hierbij. Landelijk wordt er scholing aangeboden aan de jeugdartsen. Ook worden trainers opgeleid die de workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ aan mentoren, leerkrachten en studieloopbaanbegeleiders kunnen geven.

Wil jij als school, Leerplicht of JGZ-organisatie ook meer doen aan ziekteverzuim in jouw werkgebied door MAZL te implementeren? Neem voor meer informatie contact op met Nathalie Drost.

Ook aan de slag met MAZL?

Scholing

Om MAZL uit te kunnen voeren moeten jeugdartsen opgeleid worden. Deze scholing duurt 2 dagen en wordt georganiseerd door het NSPOH. Je wordt getraind in hoe de methodiek van MAZL werkt, hoe je ziekte kunt vertalen naar participatiemogelijkheden en in het voeren van verzuimgesprekken met leerlingen en ouders. Ook word je getraind in hoe hierin het kind- en ouderperspectief mee te nemen.

Redenen voor JGZ-organisaties om MAZL te implementeren:

  • In het nieuwe basispakket JGZ wordt aandacht voor ziekteverzuim verplicht gesteld.
  • MAZL is effectief gebleken en staat voor kwaliteit: MAZL is een landelijk erkende methodiek , een in de praktijk ontwikkelde en bewezen zinvolle methodiek (practice based), die stapsgewijs is uitgewerkt, ontwikkeld en onderzocht op effectiviteit.
  • Werken met MAZL is integraal werken: De jeugdarts dient als schakel tussen gemeente, eerstelijnszorg, sociale sector, school en burger en werkt vanuit een breed referentiekader (met aandacht voor verschillende leefgebieden, volgens het ICF-CY model).
  • MAZL sluit aan bij de nieuwe jeugdwet: Bij de uitvoer van MAZL is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid van intensieve en autonome samenwerking tussen gemeenten, scholen en de JGZ.
  • MAZL sluit aan bij de doelen en de behoeften van het onderwijs: MAZL optimaliseert  onderwijskansen door passend onderwijs en zorg.

Beheer door NCJ

Het NCJ is verantwoordelijk voor MAZL op landelijk niveau. Hierdoor is de kennis die opgedaan is met MAZL, beschikbaar voor alle JGZ-organisaties in het land en daarmee voor alle leerlingen. Het NCJ is de centrale schakel tussen alle JGZ-organisaties die met MAZL werken.  Twee keer per jaar organiseert het NCJ een bijeenkomst met de MAZL-coördinatoren vanuit alle JGZ-organisaties die MAZL uitvoeren. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen over het werken met MAZL uitgewisseld en eventuele knelpunten in de uitvoering besproken. Ook komt de laatste stand van zaken met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek naar MAZL aan de orde en wordt plenair besproken waar kansen met betrekking tot de doorontwikkeling van MAZL liggen. Het NCJ coördineert het proces van de doorontwikkeling van MAZL en is tevens verantwoordelijk voor het aanvragen van de hererkenning van MAZL bij het RIVM en voor de MAZL trainingen voor professionals die werken met MAZL.

Vergoeding beheer

De JGZ-organisatie betaalt een jaarlijkse vergoeding aan het NCJ voor het landelijk beheer van MAZL. De hoogte van de vergoeding voor de beheerkosten is afhankelijk van het aantal professionals dat werkzaam is binnen de JGZ-organisatie en het aantal interventies dat de JGZ-organisatie afneemt bij het NCJ. Neem voor meer informatie hierover contact op via mazl@ncj.nl.

Kosten implementatie en uitvoering van MAZL in de praktijk

De financiering van MAZL komt tot stand op basis van afspraken tussen scholen, gemeente en JGZ. Over het algemeen vraagt de implementatie en uitvoering van MAZL extra inspanning van de JGZ die gefinancierd zal moeten worden. Dit kan op verschillende manieren. De keuze voor een manier is afhankelijk van de mate van samenwerking en de samenwerkingsrelaties die er al lokaal zijn. Wij denken hier graag met je over mee! Neem voor meer informatie contact op via mazl@ncj.nl.

Meer weten?

Nathalie Drost

adviseur

Lees meer over Nathalie Drost

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.