JGZ Preventieagenda

Dat preventie oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstukken weten we al een lange tijd. De sector Jeugdgezondheid ziet al meer dan 100 jaar bijna alle jeugdigen en is dé partij in het pedagogisch, sociale en medische domein die medische expertise verbindt met psychische en sociale expertise. We versterken en bevorderen gezond gedrag van jeugdigen en stimuleren de ouder in het positief opvoeden van hun kind(eren). Het besef dat preventie, en dus ook de sector Jeugdgezondheid, bijdraagt aan een gezonde, veerkrachtige en veilige maatschappij neemt steeds meer toe.

Toch zijn in Nederland jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Gaan ruim 4.000 kinderen niet naar school en leven 220.000 kinderen in armoede. Dat kan en mag niet gebeuren in een welvarend land als Nederland. Ieder kind heeft recht op een goede start: gezond, veilig en kansrijk. Om krachten te bundelen, treden het NCJ, GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd sinds 2016 actief naar buiten met de JGZ Preventieagenda. Door slim samen te werken creëren we impact.

De JGZ Preventieagenda:

 • Neemt de Rechten van het Kind als uitgangspunt.
 • Is een landelijke, sectorbrede beweging van de jeugdgezondheidszorg waarmee we laten zien waar de sector van is, waar we trots op zijn en waar we verschil kunnen maken.
 • Pakt maatschappelijke vraagstukken aan waar de sector Jeugdgezondheid een rol in kan spelen zoals kindermishandeling (ieder kind is veilig), schoolverzuim (ieder kind heeft de mogelijkheid onderwijs te volgen) en armoede (ieder kind hoort erbij en kan zich ontwikkelen op verschillende gebieden).
 • Deelt kennis over preventie en stimuleert professionals om extra in te zetten op de pijlers hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid.
 • Volgt en duidt landelijke ontwikkelingen in wetenschap en beleid en vertaalt deze naar de praktijk.
 • Deelt good practices en laat het effect van (de inzet van) preventie zien door persoonlijke verhalen te delen van jeugdigen, ouders en professionals.
 • Geeft richting binnen de de sector maar opent ook het gesprek met gemeenten en samenwerkingspartners om preventie blijvend te agenderen.
 • Sluit bondgenootschappen en bouwt en versterkt allianties.

Aan de slag met de JGZ Preventieagenda

ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland en het NCJ nodigen alle JGZ-organisaties en haar professionals uit de JGZ Preventieagenda te bespreken. Allereerst in de eigen organisatie en daarnaast zeer zeker ook in gesprekken met collega JGZ-organisaties, gemeenten en maatschappelijke samenwerkingspartners.

 • Zet het thema op de agenda van een teamoverleg, intervisiebijeenkomst, disciplineoverleg of scholingsdag.
 • Maak gebruik van de animatie. Download ook het beeldmerk JGZ Preventieagenda en maak gebruik van de iconen (hieronder vind je alle downloads).
 • Praat met elkaar over mogelijkheden om de vier pijlers (Hechting, Ouderschap, Weerbaarheid en Gezondheid) in jouw werk te versterken.
 • Staan de thema’s al in de (beleids)plannen? Zetten jullie effectieve interventies in? Deel best practices en bespreek wat nog beter kan.
 • Welke partners kun je betrekken en hoe geef je vorm aan de beleidsadvisering in jouw gemeente?
 • Gebruik de infographic van de JGZ Preventieagenda.

Neem contact op met het NCJ voor ondersteuning of advies bij het inzetten op de pijlers of het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

Downloads

In de stijlwijzer vind je een beknopte beschrijving van de huisstijl JGZ Preventieagenda. Met ondere andere de kleurcodes voor de JGZ Preventieagenda en per maatschappelijke uitdaging.

Download de stijlwijzer JGZ Preventieagenda

Het hoofdlogo van de JGZ Preventieagenda is het logo met oranje en roze.

Download het logo JGZ Preventieagenda (eps bestand)
Download het logo JGZ Preventieagenda (jpg bestand)

Voor gebruik buiten de JGZ, kan het logo met pay-off ‘Jeugdgezondheid, voor nu en later’ gebruikt worden.

Download het logo JGZ Preventieagenda met pay-off (eps bestand)
Download het logo JGZ Preventieagenda met pay-off (jpg bestand) 

Pictogrammen JGZ Preventieagenda

Hulp nodig bij huisstijl of logo?
Voor vragen over de huisstijl en het logo JGZ Preventieagenda kun je contact opnemen met Linda van den Haak via communicatie@ncj.nl

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.