Blog 26 juni 2020

Samen de schouders eronder!

Met veel kinderen in Nederland gaat het gelukkig goed, zij blinken uit, zijn gezond en voelen zich gelukkig. Daarnaast is er ook een groep kinderen die extra aandacht nodig heeft. Denk hierbij aan jeugd, die niet mee kunnen komen of in een ongezonde of onveilige situatie verkeren. In het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties is afgesproken dat alle kinderen het recht hebben om op te groeien in een kansrijke, veilige en gezonde omgeving.

Dit betekent dat wij onze jeugd de aandacht dienen te geven die zij nodig hebben én die ze verdienen. Deze groep wordt niet bereikt met het generieke beleid, waardoor extra inzet en focus gewenst is. Maar hoe dan? Laten wij beginnen met het ontschotten: dit betekent dat wij over de afgesproken grenzen heen, elkaar kunnen vinden in het belang van het kind. Hier ligt een belangrijke opgave voor de gemeente, die primair verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de jeugdwet. Ik neem u graag mee in hoe ik samen met al onze partners in de stad een methodiek ingezet heb, waarbij het kind voorop staat.

Recent werd in Barendrecht het Preventief Jeugdbeleid definitief vastgesteld. Het doel van deze pilot is dat we de jeugd aan de voorkant met kleine problemen kunnen opvangen, zodat zwaardere zorg wordt voorkomen.

De pilot gaat drie jaar lopen en de gemeente neemt de inbreng van organisaties, de jeugd en hun ouders serieus. Preventieve activiteiten worden bedacht en ingezet door het maatschappelijk werkveld, dat ook gezamenlijk één budget krijgt. Dit werkveld, ook wel alliantie genoemd, wordt gevormd door onder andere professionals in de zorg en welzijn, het CJG, politie, het onderwijs, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, samen bepalen zij de uitvoeringsagenda. Er zijn 3 allianties: Kansrijk, Veiligheid en Gezondheid. Nu al vinden er mooie samenwerkingen plaats tussen deze partners op negen thema’s als pesten, vechtscheidingen, perfectionisme en schoolziekteverzuim.

Voorbeelden die tot nu toe naar voren zij gekomen in de allianties : theaterachtige voorlichtingen, maatwerkgerichte trainingen, één op één begeleiding, maar ook aan extra inloopspreekuren door professionals op scholen, waar jongeren binnen kunnen lopen met vragen.

Alle betrokken partners zijn enthousiast en voelen aan alle kanten dat de echte transformatie van de zorg, de beweging van zware zorg naar lichte zorg, begint met het gesprek aan één tafel. Waar bijvoorbeeld een jeugdhulpaanbieder de verbinding zoekt met welzijn en andersom.

Als wethouder jeugd ben ik ongelofelijk trots dat de gemeenteraad een week geleden het nieuw preventief jeugdbeleid heeft vastgesteld. Investeren in preventie terwijl vele gemeenten, ook Barendrecht, kampen met grote financiële uitdagingen, is een gewaagde beslissing. Echter niets doen is geen optie. Samen zijn wij ervan overtuigd dat investeren in preventie de enige manier is om de oplopende kosten in het sociaal domein te doen afnemen en omdat het simpelweg voor onze jeugd altijd beter is om er eerder bij te zijn. Samen zetten wij hier de schouders eronder!

“Tot voor kort was de insteek van het Barendrechtse jeugdbeleid curatief van aard. Voordat er interventies werden gepleegd ging daar een bureaucratisch proces aan vooraf. Het preventief jeugdbeleid wat nu van start gaat is er op gericht dat het netwerk om de jeugd heen samen met de professionals direct hulp kan bieden zonder aan bureaucratische regels te voldoen. Met preventief jeugdbeleid wil Barendrecht niet zozeer geld besparen, maar wij willen juist voorkomen dat jongeren door lange wachttijden de problemen juist verergeren. Dat is niet goed voor de jongere zelf, maar ook niet voor het gezin.” (Arno Schippers, Gemeenteraadslid CDA Barendrecht)

 

Over de auteur

Reshma Roopram

Reshma Roopram is wethouder Zorg, Welzijn, Jeugd & Volksgezondheid in de gemeente Barendrecht

Lees meer over Reshma Roopram

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.