Vorig kenmerk                                                                        Volgend kenmerk                                                        Naar overzicht

69. Gooit bal zonder om te vallen

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

In gesprek met ouders

Dit gaat over leren hoe je in balans kunt blijven en goed kunt bewegen. Hiervoor zijn sterke spieren nodig. De bewegingen van je kind worden steeds ingewikkelder en het hele lichaam moet goed samenwerken. Een stap in dit proces is het gooien van een bal. Dit is een beweging die je even uit balans brengt, maar je leert hoe je dat kunt opvangen zodat je niet valt. Je armen en schouders doen hard hun best, terwijl je voeten stevig op de grond blijven staan. In het begin kan je kind misschien vallen, maar daarna zal het wiebelen en toch blijven staan. Uiteindelijk zal je kind zonder wiebelen kunnen staan, wat betekent dat het lichaam goed samenwerkt. Naarmate je kind meer oefent, wordt het sterker en beweegt het soepeler. Het is belangrijk om verschillende dingen te proberen, zoals klimmen, klauteren en traplopen. Hierdoor leert je kind zijn lichaam goed kennen en krijgt het meer zelfvertrouwen.

Instructies voor professionals
Achtergronden
Ontwikkelingsveld Grove motoriek en adaptatie.
Neurologisch aspect Coördinatie, evenwicht, spierbeheersing en spierkracht zijn zo ver ontwikkeld dat het kind ook zijn evenwicht kan bewaren terwijl hij een bal weggooit met één of met beide handen. Als aan deze voorwaarden (nog) niet is voldaan, ondervindt het kind bij de uitvoering van dit kenmerk problemen bij het bewaren van zijn evenwicht. Dit uit zich dan in herstelbewegingen, bijvoorbeeld het zwaaien met de armen of het verplaatsen van de voeten. Bij onvoldoende beheersing van het evenwicht zullen de herstelbewegingen niet voldoende zijn en zal het kind omvallen. Dit is zeker ook het geval bij hypotone of hypertone kinderen.
Psychologisch aspect Bij het onderzoek van kenmerken, waarbij het kind de schoot van de ouder moet verlaten, speelt de hechting een rol.
Onderzoekleeftijd Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)
77-78 weken 91,1 %
79-80 weken 92,1 %
85-86 weken  Jongens: 97,4 %     Meisjes: 92,3 %
NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7tot en met dag 13, etc
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind Het kind staat los tegenover de onderzoeker. Op deze leeftijd mag het kind nog met een brede basis staan (voeten buiten de heuplijn, dit wil zeggen buiten een denkbeeldige lijn loodrecht neergelaten vanuit de heupen).
Uitvoering onderzoek De onderzoeker geeft het staande kind de kleine bal, gaat twee passen achteruit en zegt: “Gooi de bal maar!”. Als het kind niet wil gooien, zegt hij: “Gooi de bal maar naar mama”. Ook de ouder mag het kind aansporen tot gooien.
Observatie De onderzoeker observeert de wijze waarop het kind zijn evenwicht bewaart bij het gooien van de bal.
Beoordeling
Positief Het kind gooit de bal en valt daarbij niet om. De wijze van gooien (één hand / twee handen en bovenhands / onderhands) wordt niet in de beoordeling meegenomen.
Negatief
  • Het kind gooit de bal niet of
  • het kind valt om bij het gooien van de bal.
Registratie + Bij positieve respons.
-­ Bij negatieve respons: onder ‘opmerkingen’ registeren op grond waarvan de respons negatief werd beoordeeld.
Discipline Alle disciplines mogen dit kenmerk uitvoeren.
Informatie over overleg / consultatie Indien de DA of de JV het kenmerk uitvoert volgt bij een negatieve score altijd overleg met VS/JA.
Advies Adviseer ouders om de grofmotorische ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het stimuleren van de balans.
Overweging Een negatieve respons kan het gevolg zijn van onvoldoende coördinatie van de bewegingen en onvoldoende beheersing van het evenwicht. Het direct nalopen van de bal kan wijzen op onvoldoende balans in staande positie.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.