Vorig kenmerk                                                                        Volgend kenmerk                                                        Naar overzicht

4. Kijkt naar eigen handen

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

In gesprek met ouders

Je kind leert in stapjes hoe het dingen kan vastpakken. Eerst gaan de handen soms open. Dan kijkt je kind naar de handen. Later begint het spel met de handen. Je kind gaat steeds gerichter de handen bewegen. Uiteindelijk leert het hoe het dingen kan grijpen. Hiervoor moeten de bewegingen van het lichaam en het zien zich ontwikkelen. Een idee om te oefenen met kijken naar je kind: Je kunt bijvoorbeeld samen spelen door je kind op de rug op je benen te leggen, met het hoofd bij je knieën en de benen bij je heupen. Dit heeft drie voordelen. Je kunt op een leuke manier met elkaar bezig zijn, de rug van je kind wordt goed gesteund en de armen/handen gaan vanzelf een beetje naar voren.

Instructies voor professionals
Achtergronden
Ontwikkelingsveld Adaptatie, persoonlijkheid en sociaal gedrag.
Neurologisch aspect Ontwikkeling van de oog­hand­coördinatie. Het ontdekken van de eigen handen is een voorstadium van het grijpen (willekeurig gebruik van de handen).
Psychologisch aspect Dit gedrag is ook een eerste stap in de ontdekking van het eigen lichaam (Fraiberg, 1993).
Onderzoekleeftijd Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)
11-12 weken 89,1 %
13-14 weken 91,4 %
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind Het kind ligt op zijn rug op de onderzoektafel. De onderzoeker raakt het kind niet aan.
Uitvoering onderzoek Geen speciale handelingen.
Observatie De onderzoeker observeert of het kind tijdens een periode van vrij bewegen één of beide handen binnen zijn gezichtsveld brengt en intens naar zijn hand(en) kijkt, waarmee hij dikwijls licht draaiende bewegingen maakt.
Anamnese Indien het gewenste gedrag niet is waar te nemen, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Kijkt … wel eens heel geïnteresseerd naar zijn handen?”, waarbij de onderzoeker voordoet wat hij bedoelt.
Beoordeling
Positief Het kind kijkt intens naar zijn hand(en).
Negatief Het gewenste gedrag kan niet worden geobserveerd en de ouder beantwoordt de gestelde vraag ontkennend.
Registratie +  Bij door onderzoeker geobserveerde positieve respons.
M Bij anamnestisch positieve respons.
–   Bij negatieve respons.
 Disciplines Alle disciplines mogen dit kenmerk uitvoeren.
Informatie over overleg / consultatie Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.
Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.
Overweging Indien dit gedrag (‘hand regard’) na de leeftijd van 8 maanden nog bestaat, kan dit een aanwijzing zijn voor pathologie (zoals mentale retardatie, visusafwijkingen en deprivatie).

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.