2. Volgt met ogen én hoofd

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Instructie voor professionals
Achtergronden
Ontwikkelingsveld Adaptatie
Neurologisch aspect De coördinatie tussen zien, oogbewegingen en de spierbeheersing zijn zo ver ontwikkeld dat het kind in staat is om een voorwerp te volgen. De uitslag van de volgbeweging is nog beperkt (30° naar beide zijden vanuit de middenpositie).
Onderzoekleeftijd Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)
7-8 weken Rechts: 92,3 %     Links: 91,7 %
9-10 weken Rechts: 93,7 %     Links: 93,3 %
NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind Het kind ligt op zijn rug op de onderzoektafel. Voorkomen moet worden dat het kind wordt afgeleid.
Uitvoering onderzoek De onderzoeker vraagt zo nodig aan de ouder zich tijdens het onderzoek niet in het gezichtsveld van het kind te bevinden en niet te spreken. Ook de onderzoeker mag tijdens het onderzoek niet praten en het kind niet (direct of via bijvoorbeeld bewegen van het onderzoekskussen) aanraken.
De onderzoeker brengt zijn gezicht op een afstand van ca. 30 cm boven de ogen van het kind, zoekt op welke afstand het kind het beste fixeert en beweegt dan zijn gezicht langzaam heen en weer boven de ogen van het kind: vanuit de middenstand ten minste 30° naar rechts en terug, en tenminste 30° naar links en terug.
Dit onderzoek mag ook met een rood blokje worden uitgevoerd, waarbij het blokje op de afstand waarop het kind dit het beste fixeert (ca. 30 cm) langzaam vanuit de middenstand 30° naar beide kanten wordt bewogen en terug.
Je kunt de aandacht van het kind trekken door met je mimiek net te doen alsof je tegen het kind praat.
Observatie De onderzoeker observeert of en, zo ja, hoe ver het kind de bewegingen met de ogen en het hoofd volgt.
Beoordeling
Positief  Het kind fixeert het gelaat van de onderzoeker of het rode blokje en volgt de bewegingen over minstens 30° vanuit de middenstand, zowel naar links als naar rechts en terug.
Negatief  Het kind volgt met zijn ogen én hoofd het gelaat van de onderzoeker (c.q. het blokje) niet of over minder dan 30° naar links en/of rechts en terug.
Registratie + Bij positieve respons.
­-  Bij negatieve respons: onder ‘opmerkingen’ registreren op grond waarvan de negatieve beoordeling wordt gegeven ( bijvoorbeeld helemaal niet volgen, volgen alleen met de ogen).Links en rechts afzonderlijk registreren.
Discipline Alle disciplines mogen dit kenmerk uitvoeren
Informatie over overleg / consultatie Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.
Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.
Bij alarmsymptoom op korte termijn consultatie van de VS/JA.
Alarmsymptoom  Niet of onvoldoende volgen van ogen (en hoofd) na de leeftijd van 4 tot 6 weken (Touwen, 1990).

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.