1. Ogen fixeren

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Bijkomende instructie voor professionals:
Let er op, dat de afstand van het gezicht van de onderzoeker tot boven de ogen van het kind niet meer dan 20 à 30 cm is. Een instelbeweging van de ogen, zonder dat het kind volgt met het hoofd, is voldoende voor een positieve score.

Achtergronden
Ontwikkelingsveld Adaptatie
Neurologisch aspect Fixeren vereist de integriteit van het hele visuele systeem in samenwerking met de oogmotoriek.
Onderzoekleeftijd Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)
3 weken 95,8 %
4 weken 96,9 %
5-6 weken 97,8 %
 NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind Het kind ligt op zijn rug op de onderzoektafel.
Uitvoering onderzoek De onderzoeker houdt zijn gezicht op een afstand van 20 à­ 30 cm boven de ogen van het kind. De onderzoeker mag niet praten en het kind niet aanraken. Door het gezicht eerst 3 tot 5 tellen stil te houden en vervolgens iets opzij te bewegen kan men vaststellen of het kind gedurende die tijd echt heeft gefixeerd.
Observatie De onderzoeker observeert of het kind fixeert en controleert dit door te letten op instelbewegingen.
Beoordeling
Positief  Het kind reageert op de beweging van het hoofd van de onderzoeker met een instelbeweging van de ogen.
Negatief 
  • Dwalen met de ogen of
  • nystagmus of
  • uitblijven van een instelbeweging van de ogen.
Registratie
+ Bij positieve respons
-­  Bij negatieve respons: onder ‘opmerkingen’ registreren op grond waarvan de negatieve beoordeling wordt gegeven.
 Discipline Alle disciplines mogen alle onderdelen uitvoeren
Informatie over overleg / consultatie Indien DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.
Indien JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.
Alarmsymptoom Een negatieve score bij een kind, ouder dan 5 weken; op korte termijn consultatie van VS/JA
Overweging ‘Niet aankijken’ geldt na de leeftijd van 4 tot 5 weken in toenemende mate als alarmsymptoom (Touwen, 1990).

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.