Vorig kenmerk                                                                        Volgend kenmerk                                                        Naar overzicht

25. Trekt eigen kledingstuk aan

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

In gesprek met ouders

Zelf je kleren aandoen is een grote stap naar zelfstandigheid. Het is moeilijker om kleren aan te trekken dan uit te doen. Je kind kent het eigen lichaam en weet waar de kleren moeten zitten. Om je armen en benen door de juiste openingen te krijgen, moeten je lichaam en handen goed samenwerken. Dit moet je kind kunnen coördineren. Als het shirt verkeerd zit of als je kind nog moeite heeft met knopen en ritsen, is dat helemaal oké.

Instructies voor professionals
Achtergronden
Ontwikkelingsveld Persoonlijkheid en sociaal gedrag, grove en fijne motoriek, adaptatie.
Neurologisch aspect Coördinatie
Psychologisch aspect Het kunnen aantrekken van de eigen kleding (dus géén verkleedkleren) is een indicatie voor de mate van zelfstandigheid van het kind.
Voorwaarden zijn enerzijds dat het kind de gelegenheid krijgt en aangrijpt om deze dagelijks terugkerende handeling zelf uit te voeren. Het kind moet hiervoor zijn lichaamsschema kennen.
Onderzoekleeftijd
Aanbevolen leeftijd 42 maanden (3,5 jaar).
Spreiding1 39 -­ 58 maanden (168 ­- 251 weken)2
 1De spreiding zoals hier weergegeven geeft de hoogst en laagst gevonden P90-leeftijd aan. P90 is de leeftijd waarop 90% van de kinderen positief scoort. In de internationale literatuur worden hiervoor verschillende leeftijden gevonden.
2Voor dit kenmerk zijn voor verschillende leeftijden nog geen referentiewaarden beschikbaar.
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind Niet bepaald.
Uitvoering onderzoek Geen bepaalde handeling.
Observatie De onderzoeker observeert tijdens het consult of het kind een kledingstuk zelf aantrekt (bijvoorbeeld broek, T­-shirt, sokken, schoenen). Een goede gelegenheid hiervoor is aan het eind van het lichamelijk onderzoek.
Anamnese Indien dit gedrag niet kan worden geobserveerd, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Trekt … zelf wel eens zijn eigen kleren aan?” Zo ja: “Kunt u een voorbeeld geven?” Het aantrekken van verkleedkleren wordt buiten beschouwing gelaten aangezien deze meestal te ruim zijn.
Beoordeling
Positief Het kind trekt eigen kledingstuk(ken) en/of schoen(en) aan. Het resultaat hoeft niet perfect te zijn. Ook als het hemd achterstevoren of een schoen aan de verkeerde voet worden aangetrokken, mag dat als een positieve respons gelden. Met een rits, knopen en schoenveters mag worden geholpen.
Negatief Het kind trekt geen eigen kledingstukken of schoenen aan en
de ouder beantwoordt bovenstaande vraag ontkennend.De mate waarin het kind thuis de gelegenheid heeft gehad zich aan te kleden, moet bij de interpretatie van een negatieve respons worden betrokken.
Registratie  + Bij geobserveerde positieve respons
M Bij anamnestisch positieve respons
– ­ Bij negatieve responsNoteer bij opmerkingen of het kind ervaring heeft met het uit- en aantrekken van kleren.
Discipline Alle disciplines mogen dit kenmerk uitvoeren.
Informatie over overleg / consultatie Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.
Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.
Advies Adviseer ouders om zelfstandigheid van het kind te stimuleren.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.