Vorig kenmerk                                                                        Volgend kenmerk                                                        Naar overzicht

18. Plaatst ronde vorm in stoof

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

In gesprek met ouders

Je kind leert verschillende vormen te herkennen, ook doordat het merkt dat bijvoorbeeld een rond blokje past in een rond gaatje. Dit vraagt om ruimtelijk begrip en goede coördinatie tussen ogen en handen. De vormen die je kind herkent, worden steeds complexer. Het herkennen gebeurt zonder dat ze het eerst hoeven te proberen. Je kind kijkt, herkent de vorm van het blokje en kan het meteen in het juiste gaatje plaatsen. Soms kan het wat lastig zijn om het blokje door het gaatje te krijgen, maar draaien helpt. Er is heel veel speelgoed waarmee je kind kan oefenen met vormen. Denk bijvoorbeeld aan puzzels. Om je heen zijn er ook veel vormen. Vraag je kind: Wat is nog meer rond? Welke vormen zie je nog meer?

Instructies voor professionals
Achtergronden
Ontwikkelingsveld Fijne motoriek en adaptatie.
Neurologisch aspect Coördinatie van de schouder­, arm­, hand­ en vingerbewegingen en oog-hand­coördinatie.
Psychologisch aspect Het plaatsen van een vorm in het bijpassende gat vereist coördinatie, vormherkenning en ruimtelijk inzicht. De wijze waarop het kind deze opdracht uitvoert is mede afhankelijk van de ervaring, die hij heeft met dit soort speelgoed. Als het kind deze opdracht niet (goed) kan uitvoeren, dan heeft hij nog geen duidelijke voorstelling van de verschillende geometrische vormen. Dit uit zich dan vaak in probeergedrag.
Onderzoekleeftijd
Aanbevolen leeftijd 30 maanden (2,5 jaar)
Spreiding1 21 -­ 30 maanden (91 ­- 129 weken)2
 1De spreiding zoals hier weergegeven geeft de hoogst en laagst gevonden P90-leeftijd aan. P90 is de leeftijd waarop 90% van de kinderen positief scoort. In de internationale literatuur worden hiervoor verschillende leeftijden gevonden.
2Voor dit kenmerk zijn voor verschillende leeftijden nog geen referentiewaarden beschikbaar.
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind De ouder zit aan een tafel tegenover de onderzoeker. Het kind zit bij voorkeur bij de ouder op schoot, dichtbij en recht voor de tafel. De tafel moet zodanig opgeruimd zijn dat het kind niet wordt afgeleid. Het kind moet zo zitten dat het zijn armen vrij kan bewegen en de voorwerpen op tafel gemakkelijk kan hanteren.
Uitvoering onderzoek De onderzoeker zet de stoof voor het kind, met de ronde en driehoekige gaten het dichtst bij het kind. Deze stand is voor het kind de meest overzichtelijke en de gemakkelijkste. De onderzoeker geeft het kind de opdracht: “Doe jij het blokje maar door het juiste gat in de deksel”. De onderzoeker zet de ronde vorm rechtop naast de stoof, zodat het kind de cirkelvorm goed kan zien. Als het kind niet reageert mag de onderzoeker het ronde blokje aangeven. De handeling mag niet voorgedaan worden.
Observatie De onderzoeker observeert of het kind het blokje door het ronde gat in de deksel van de stoof doet.
Beoordeling
Positief
  • Het kind doet de ronde vorm meteen door het ronde gat in de deksel of
  • het kind vergelijkt de vorm van het blokje met die van de gaten en doet dan de ronde vorm meteen in het ronde gat.
Negatief
  • Het kind doet de ronde vorm niet door het ronde gat van de deksel van de stoof of
  • het kind duwt ongericht het blokje op verschillende gaten en duwt daarbij kennelijk per toeval het blokje door het ronde gat of
  • het kind vergelijkt pas na vergeefse poging(en) de vorm van het blokje met de vormen van de gaten in de deksel en duwt vervolgens het blokje door het juiste gat.
Registratie + Bij positieve respons.
–  Bij negatieve respons.Bij ‘opmerkingen’: of het kind ervaring heeft met de vormenstoof.
Discipline Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.
Informatie over overleg / consultatie Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.
Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.
Bij alarmsymptoom op korte termijn consultatie van de VS/JA.
Advies Adviseer ouders over het spelen met hun kind en daarbij het spelen met een vormenstoof en/of puzzels te stimuleren.
Alarmsymptoom Trillerige handmotoriek na het eerste levensjaar (Touwen, 1992).
Overweging Vormenstoven zijn op deze leeftijd geliefd speelgoed. Kinderen die hiermee thuis ervaring hebben opgedaan, zullen de opdracht vlotter uitvoeren, dan kinderen die helemaal geen ervaring hebben. De mate waarin het kind thuis ervaring heeft opgedaan met een vormenstoof moet bij de interpretatie van een negatieve respons worden betrokken. Indien het kind die ervaring niet heeft, moet dit onder ‘opmerkingen’ worden vermeld.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.