Vorig kenmerk                                                                        Volgend kenmerk                                                        Naar overzicht

34. Brabbelt bij zijn spel

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

In gesprek met ouders

De geluidjes die je kind maakt klinken steeds meer als een melodie. Het lijkt wel alsof je kind hele verhalen vertelt, maar je begrijpt er niets van. Je zal merken dat je er steeds meer van begrijpt, zoals “ba” voor bal of “hmm” voor eten. De volgende stap is het begin van taalproductie. Deze korte woorden noemen we geluidswoorden, zoals ook “boe” voor koe, “wafwaf” voor hond, “tiktak” voor klok, “da” bij het dag zwaaien en “boem” als iets valt. Je kind blijft naast het gebruiken van geluidswoorden ook brabbelen. Praat en speel vooral met je kind. Kijk samen naar boekjes. Benoem wat je doet, wat je ziet. Zorg dat je kind ook aandacht heeft voor wat jij benoemt.

Instructies voor professionals
Achtergronden
Ontwikkelingsveld Communicatie (actieve taalontwikkeling).
Neurologisch aspect Ontwikkeling van de spraakmotoriek. Auditieve feed­back en het auditief discriminatievermogen zijn van groot belang bij de ontwikkeling van het brabbelen.
Psychologisch aspect Op deze leeftijd oefent het kind de verworven gevarieerde brabbelgeluiden en begeleidt hiermee zijn handelingen en spel. De brabbelgeluiden krijgen meer intonatie en worden daardoor melodieuzer. Het kind ‘oefent’ tijdens het brabbelen verschillende aspecten van de gesproken taal, het sociale brabbelen.
Onderzoekleeftijd Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)
47-52 weken  99,6 %
NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc.
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind Niet bepaald.
Uitvoering onderzoek Geen bepaalde handeling.
Observatie De onderzoeker observeert tijdens het consult of het kind bij het spelen verschillende (onbegrijpelijke) reeksen geluidjes maakt met stembuigingen en pauzes.
Anamnese Indien het gedrag niet op het consultatiebureau kan worden waargenomen, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Houdt …. hele ‘verhalen’ met verschillende soorten geluiden, bijvoorbeeld tijdens spelen of in zijn bed?”.
Beoordeling
Positief Het kind maakt met tussenpozen melodieuze, niet monotone geluidjes (brabbelen) bij het spelen en brengt variatie in de geluiden aan.
Negatief
  • Negatief Het kind brabbelt niet of produceert alleen monotone geluidjes en
  • de ouder beantwoordt bovengenoemde vraag ontkennend.
Registratie + Bij geobserveerde positieve respons.
M Bij anamnestisch positieve respons.
– Bij negatieve respons.
Discipline Alle disciplines mogen dit kenmerk uitvoeren.
Informatie over overleg / consultatie Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.
Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.
Bij alarmsymptoom op korte termijn consultatie van de VS/JA.
Advies Adviseer ouders om de communicatieve ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het tegen hun kind te praten en het spelen van hun kind
Alarmsymptoom Ernstig gehoorgestoorde kinderen brabbelen wel, maar doen dan monotoon, vaak ook met een lage stem. Niet of monotoon brabbelen in een hoog register is een signaal voor ASS op deze leeftijd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.