14. Gaat op onderzoek uit

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Instructies voor professionals
Achtergronden
Ontwikkelingsveld Persoonlijkheid en sociaal gedrag, grove motoriek en adaptatie.
Psychologisch aspect De levendige belangstelling van het kind voor zijn omgeving komt tot uiting in exploratiegedrag. Dit wordt mogelijk door het feit, dat hij zich zelfstandig kan verplaatsen en de nabijheid van de ouder kan opgeven. Zo leert het kind zijn wereld kennen. Als het kind uit zich zelf de omgeving verkent spreekt men van ‘zelfsturing’. Als het verkennen door een prikkel van de omgeving wordt uitgelokt, spreekt men van ‘veldsturing’: het kind gaat nog niet zelf op onderzoek uit, maar reageert wel op het wegrollen van een bal. De fase van veldsturing gaat vooraf aan die van de zelfsturing (hoofdstuk 2).
De hechting van het kind speelt bij dit kenmerk een belangrijke rol. Het veilig gehechte kind gaat rustig op onderzoek uit in het consultatiebureau en laat de ouder af en toe dingen zien. Angstig- afwerend gehechte kinderen durven nauwelijks op stap te gaan, terwijl de angstig­-vermijdend gehechte kinderen niet terug keren bij de ouder om iets te delen.
Onderzoekleeftijd Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)
77-78 weken  98,3 %
79-80 weken  98,5 %
NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind Tijdens het gesprek met de ouder krijgt het kind de gelegenheid om zich in de kamer vrij te bewegen (lopend, kruipend, ‘billenschuivend’).
Uitvoering onderzoek Als het kind niet spontaan door de kamer gaat bewegen, mag het kind worden aangemoedigd door een bal weg te rollen of een stuk speelgoed op ruime afstand van het kind te plaatsen.
Observatie De onderzoeker observeert of het kind zich spontaan of na aanmoediging door de kamer beweegt en zich dus van de ouder verwijdert.
Anamnese Indien dit gedrag niet wordt waargenomen, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Gaat …. wel bij u vandaan om de omgeving te verkennen?” of “Gaat ….. op onderzoek uit?”
Beoordeling
Positief
  • Het kind beweegt zich spontaan door de kamer of
  • het kind gaat op de bal of het speelgoed af.
Negatief
  • Het kind beweegt zich niet spontaan door de kamer en
  • het kind gaat niet achter de bal aan of naar het speelgoed en
  • de ouder beantwoordt bovenstaande vraag ontkennend.
Registratie +  Bij geobserveerde positieve respons.
M Bij anamnestisch positieve respons.
–   Bij negatieve respons.
Discipline Alle disciplines mogen dit kenmerk uitvoeren.
Informatie over overleg / consultatie Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.
Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.
Advies Adviseer ouders hoe ze hun kind kunnen stimuleren om te exploreren en ga in op de interactie (hechting).

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.