65. Trekt zich op tot staan

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Achtergronden
Ontwikkelingsveld Grove motoriek.
Neurologisch aspect Oprichtreacties. Het samenspel tussen het vestibulaire, het visuele, het tactiele systeem en de motoriek is zodanig ontwikkeld, dat het kind in staat is zich tegen de zwaartekracht in tot stand op te trekken.
Psychologisch aspect Het gaan staan is een belangrijke fase in de ontwikkeling van het exploratiegedrag. Door het gaan staan verruimt het kind letterlijk en figuurlijk zijn horizon.
Onderzoekleeftijd Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)
47-48 weken 91,2 %
49-50 weken 92,5 %
51-52 weken 95,2 %
NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc.
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind Het kind bevindt zich in zit­ of kruiphouding op de vloer nabij een tafel of stoel.
Uitvoering onderzoek De onderzoeker (of de ouder) lokt het kind uit, zo nodig met behulp van speelgoed, om zich aan een voorwerp (tafel of stoel) op te trekken tot staan. Het kind mag daarbij niet worden geholpen.
Observatie De onderzoeker observeert of het kind zich optrekt tot staan en of het kind af en toe op de vlakke voet staat.
Anamnese Als het gewenste gedrag niet kan worden geobserveerd, vraagt de onderzoeker aan de ouder: “Gaat … wel eens uit zichzelf staan en zo ja, hoe doet hij dat dan?”
Beoordeling
Positief Het kind trekt zich aan een voorwerp op tot staan, zonder hulp van anderen.
Negatief
  • Het kind trekt zich niet op tot staan of
  • het kind trekt zich slechts op tot knieënstand of
  • het kind trekt zich op tot staan en staat daarbij voortdurend op de tenen en
  • de ouder beantwoordt bovenstaande vraag ontkennend.
Registratie + Bij geobserveerde positieve respons.
M Bij anamnestisch positieve respons.
-­ Bij negatieve respons: bij ‘opmerkingen’ registreren op grond waarvan de respons negatief werd beoordeeld (bijvoorbeeld ‘staat voortdurend op tenen’ dan wel ‘knieënstand’).
Discipline Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.
Informatie over overleg / consultatie Indien de DA of JV het kenmerk uitvoert volgt op een negatieve score altijd overleg met VS/JA.
Advies Adviseer ouders om de grofmotorische ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het stimuleren van het optrekken.
Alarmsymptoom Voortdurend op de tenen staan; op korte termijn consultatie van VS/JA.
Overweging Het onvermogen om te gaan staan is vanaf de leeftijd van 18 tot 20 maanden een alarmerend verschijnsel. Als kinderen kunnen staan en dat voortdurend op de tenen doen, moet dat vanaf de leeftijd van 12 maanden als een alarmerend symptoom worden beschouwd (Touwen, 1990, 1992).

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.