Vorig kenmerk                                                                        Volgend kenmerk                                                        Naar overzicht

63. Zit stabiel los

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

In gesprek met ouders

Als je kind kan zitten kan je kind mee op de fiets. Het is belangrijk om dit rustig op te bouwen. Let erop dat je kind niet scheef gaat hangen in het fietsstoeltje. Dat betekent dat het misschien nog te veel is voor je kind. Probeer dan wat langzamer op te bouwen. Je kunt met je fiets wel over drempels gaan, maar doe het rustig aan. Een kindje wordt steeds sterker. Als je kind wel kan zitten maar nog niet kruipt, is het belangrijk om je kind regelmatig toch ook nog op de buik te leggen. Het is beter als je kind eerst leert kruipen vanuit de buikligging en dan pas leert lopen.

Instructies voor professionals
Achtergronden
Ontwikkelingsveld Grove motoriek.
Neurologisch aspect Het samenspel tussen het vestibulaire, het visuele, het tactiele systeem en de motoriek is zodanig dat het kind bij balansverstoring het evenwicht kan herstellen. Opvang­ en evenwichtsreacties verhinderen dat het kind omvalt. De meeste kinderen zitten op de leeftijd van 1 jaar met een rechte rug, de zit­kyfose is verdwenen, maar de lenden­lordose heeft zich nog niet ontwikkeld.

Kinderen die wel los zitten als zij in zithouding worden neergezet, maar uit zichzelf niet tot zitten of kruipen komen, kunnen zogenaamde ‘billenschuivers’ zijn of worden (zie hoofdstuk 3 voor meer informatie over de ontwikkeling van het zitten en over het billenschuiven).
Kinderen die onvoldoende spierkracht / tonus hebben corrigeren dit met de stand van het hoofd om het lichaamszwaartepunt binnen het steunvlak te houden.

Onderzoekleeftijd Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)
47-48 weken 98,2 %
49-50 weken 98,7 %
51-52 weken 98,8 %
NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc.
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind Het kind zit op de onderzoektafel.
Uitvoering onderzoek De onderzoeker (of de ouder) zet het kind op de onderzoektafel en laat het voorzichtig los. De onderzoeker beweegt, vanuit het kind gezien, op schouderhoogte een voorwerp vóór en opzij van het kind, zowel naar rechts als naar links over een hoek van 90 naar elke zijde. Vervolgens probeert de onderzoeker het kind uit zijn evenwicht te brengen door een zachte duw tegen de schouder te geven. De onderzoeker houdt zijn handen paraat om het kind op te vangen als het dreigt om te vallen (zie figuur).

Kenmerk 62 Zit stabiel los

Observatie De onderzoeker observeert of het kind reageert op het uit balans brengen met correcties van het evenwicht, bijvoorbeeld met herstelbewegingen van de romp of het opvangen op de hand(en), zodat hij niet omvalt.
Beoordeling
Positief
  • Het kind blijft los zitten, zonder met de handen te steunen en
  • het kind draait gedeeltelijk om zijn as bij het volgen van het voorwerp en
  • bij de pogingen het kind uit balans te brengen, reageert het met het maken van herstelbewegingen en/of op zijn uitgestoken hand te steunen.
Negatief
  • Het kind kan niet los zitten of
  • het kind raakt uit balans bij het volgen van het voorwerp of
  • het kind dreigt om te vallen als het door de onderzoeker uit balans wordt gebracht, doordat het geen of onvoldoende herstelbewegingen maakt en/of niet de handen als steun gebruikt.
Registratie + Bij positieve respons.
-­ Bij negatieve respons: onder ‘opmerkingen’ registreren op grond waarvan de respons negatief werd beoordeeld.
Discipline Alle disciplines mogen dit kenmerk uitvoeren.
Informatie over overleg / consulatie  Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.
Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.