Vorig kenmerk                                                                        Volgend kenmerk                                                        Naar overzicht

12. Speelt “geven en nemen”

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden om ouders te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

In gesprek met ouders

Zo leren kinderen samen spelen. Zie hoe nieuwsgierig je kind is. Dat is belangrijk voor de sociale ontwikkeling. Je kunt dit spelletje thuis doen met gewone voorwerpen zoals een kartonnen doos, autosleutels en bestek. Soms zijn kinderen van deze leeftijd een beetje verlegen en eenkennig bij vreemden, dat is helemaal oké. Het kan dan helpen om thuis kiekeboe te spelen. Blijf praten als je naar een andere plek gaat. Je kind kan je dan niet zien, maar hoort wel dat je er bent.

Instructies voor professionals
Achtergronden
Ontwikkelingsveld Persoonlijkheid en sociaal gedrag, communicatie, fijne motoriek en adaptatie.
Neurologisch aspect Grijpfunctie (loslaten). Zie ook kenmerken 8 en 11.
Psychologisch aspect Het gaat erom na te gaan of het kind het spelletje ‘geven en nemen’ begrijpt (cognitie). De hechting van het kind speelt hierbij een rol: beurtgedrag vraagt om vertrouwen in de ander. Angstig­ afwerend gehechte kinderen zijn hiertoe moeilijk uit te lokken.
Onderzoekleeftijd Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)
61-62 weken 98,4 %
63-64 weken 98,5 %
NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind De ouder zit aan een tafel tegenover de onderzoeker. Het kind zit bij de ouder op schoot, recht voor de tafel. De tafel moet zodanig opgeruimd zijn dat het kind niet wordt afgeleid. Het kind moet zo zitten dat het zijn armen vrij kan bewegen en het blokje makkelijk kan aannemen.
Uitvoering onderzoek De onderzoeker biedt het kind een blokje aan: “Alsjeblieft”. Als het kind het blokje heeft gepakt steekt de onderzoeker na enige tijd zijn vlakke hand uit en zegt: “Geef het blokje maar aan mij. Dank je wel”. Indien het gewenste gedrag op deze manier niet kan worden uitgelokt, wordt bij een eenkennig kind de ouder uitgenodigd de vlakke hand uit te steken en om het blokje te vragen. De onderzoeker hoeft het onderzoek niet zelf uit te voeren als hij tijdens het consult al heeft waargenomen dat het kind een voorwerp geeft en neemt.
Observatie De onderzoeker observeert of het kind het blokje desgevraagd aan hem zelf of aan de ouder terug geeft, of de onderzoeker heeft het gewenste gedrag op een ander moment tijdens het consult geobserveerd.
Anamnese Indien het gedrag ook niet door de ouder kan worden uitgelokt, vraagt de onderzoeker: “Geeft … thuis wel eens voorwerpen terug als u erom vraagt?” of “Speelt … thuis wel eens het spelletje ‘geven en nemen’?”
Beoordeling
Positief
  • Het kind gaat in op het verzoek van de onderzoeker c.q. de ouder en laat het blokje los op de vlakke hand of
  • Het kind geeft spontaan een voorwerp aan onderzoeker of ouder en neemt het weer aan (waarbij hij het voorwerp heeft losgelaten bij het geven).
Negatief
  • Het kind pakt het blokje niet aan of
  • het kind pakt het blokje wel aan, maar geeft het desgevraagd niet terug of
  • het kind reikt het blokje wel aan, maar laat het niet los en
  • de ouder beantwoordt bovenstaande vraag ontkennend.
Registratie +  Bij geobserveerde positieve respons.
M Bij anamnestisch positieve respons.
–   Bij negatieve respons.Bijzonderheden over de kwaliteit van de uitvoering onder ‘opmerkingen’ beschrijven.
Als het kind niet meedoet met dit spelletje moet in het bijzonder op de interactie worden gelet. Ook moet nagegaan worden of dit spelletje thuis wordt gedaan. Als dit niet zo is, moet dit bij ‘opmerkingen’ worden genoteerd. Het delen van eten door bij iemand anders een hapje in de mond te doen, geldt niet als geven en nemen spelletje; dit kan imitatiegedrag zijn en zegt dan niets over beurtgedrag.
Discipline Alle disciplines mogen dit kenmerk uitvoeren.
Informatie over overleg / consultatie Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.
Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.
Bij alarmsymptoom op korte termijn consultatie van de VS/JA.
Advies Adviseer ouders over het spelen met hun kind en ga daarbij in op de interactie (hechting).
Alarmsymptoom Trillerige handmotoriek na het eerste levensjaar (Touwen, 1992).

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.