8. Houdt blokje vast, pakt er nog een in andere hand

Van Wiechenfilmpje

Dit filmpje kan gebruikt worden voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek en dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Achtergronden
Ontwikkelingsveld Fijne en grove motoriek en adaptatie.
Neurologisch aspect Ontwikkeling van het vermogen om symmetrische meebewegingen te onderdrukken, waardoor het mogelijk wordt dat beide handen afzonderlijk, onafhankelijk en zonodig tegengesteld kunnen bewegen.
Psychologisch aspect Oog/handcoördinatie speelt een belangrijke rol in het ontdekken van de wereld, ook wel exploratie gedrag genoemd.
Onderzoekleeftijd Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)
37-38 weken 95,0 %
39-40 weken 95,8%
NB: periode week 1 betreft de leeftijd vanaf de geboortedag tot en met dag 6, periode week 2 de leeftijd van dag 7 tot en met dag 13, etc.
Onderzoekmethode
Uitgangspositie kind De ouder zit aan een tafel tegenover de onderzoeker. Het kind zit bij de ouder op schoot, recht voor de tafel. De tafel moet zodanig opgeruimd zijn dat het kind niet wordt afgeleid. Het kind moet zo zitten dat het zijn armen vrij kan bewegen en het blokje makkelijk kan aannemen, overpakken en een blokje makkelijk van de tafel kan oppakken.
Uitvoering onderzoek De onderzoeker legt één blokje op tafel. Indien het kind het niet zelf oppakt, mag de onderzoeker het blokje ook op zijn vlakke hand aanbieden. Daarna legt de onderzoeker een tweede blokje op tafel of biedt het ­indien nodig­ op dezelfde manier als het eerste blokje aan. Bij eenkennige of verlegen kinderen mag de onderzoeker de ouder instrueren de blokjes op de hier beschreven manier aan te bieden.
Observatie De onderzoeker observeert of het kind het eerste blokje met de ene hand blijft vasthouden, terwijl het met de andere hand het tweede blokje oppakt (aanneemt). De onderzoeker observeert tevens de manier van grijpen.
Beoordeling
Positief Het kind blijft het eerste blokje vasthouden met de ene hand, terwijl het een tweede blokje oppakt of aanneemt met de andere hand. De manier van grijpen heeft geen invloed op de beoordeling.
Negatief
  • Het kind pakt geen of slechts één blokje of
  • het kind laat het eerste blokje los, terwijl het het tweede pakt.
Registratie
+ Bij positieve respons.
–  Bij negatieve respons.
Discipline  Alle disciplines mogen alle onderdelen doen
Informatie over overleg / consultatie Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.
Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.
Advies Adviseer ouders over het spelen met hun kind en daarbij het vastpakken en overpakken te oefenen.
Alarmsymptoom Verwaarlozen (in functioneel gebruik) van een hand of arm; op korte termijn consultatie van VS/JA.
Overweging Verwaarlozen (in functioneel gebruik) van een arm of een hand geldt op elke leeftijd als alarmerend (Touwen, 1990).

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.