Agenda

Een overzicht van activiteiten die (mede) door het NCJ georganiseerd worden of waar het NCJ een bijdrage aan levert.

Gamechanger of...?

2 maart 2020

Iedereen zegt in koor dat de toekomst aan de jeugd is. Toch is 1 op de 12 jongeren in Nederland psychisch ongezond. De overheid is niet bij machte om de meest kwetsbare kinderen voldoende te…

Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen

13 maart 2020

Graag nodigen we je uit voor het symposium “Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?” op vrijdag 13 maart bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, in Utrecht.

Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling JGZ

13 maart 2020

Op 13 maart vindt de eerste bijeenkomst van de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling JGZ in 2020 plaats. Dit is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kindermishandeling.

Expertmeeting schoolverzuim

31 maart 2020

Ben jij aandachtsfunctionaris schoolverzuim binnen je JGZ-organisatie of zou je dit willen worden? Kom dan naar de expertmeeting. Hier ontmoet je andere aandachtsfunctionarissen en geven we samen…

NCVGZ 2020

8 april 2020

Na de succesvolle editie van het Nederlands Congres Volksgezondheid 2019 is het ook dit keer weer geluk om een nóg inspirerender programma samen te stellen. We nodigen je van harte uit voor het NCVGZ…

JGZ Innovatieatelier

15 april 2020

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

Samen Toekomst Maken

16 april 2020

Na een geweldig event op 16 april 2019 gaan we op 16 april 2020 opnieuw Samen Toekomst Maken. Om kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over (digitale) innovatie in het jeugddomein bij elkaar te…

Benen Op Tafel-bijeenkomst over jongeren met chronische aandoeningen

7 mei 2020

Het Verwey-Jonker instituut deed onderzoek naar de prevalentie van chronische aandoeningen en hoe het met die jongeren gaat. De uitkomsten geven aanleiding om met de JGZ in gesprek te gaan over de…

'Samen in beweging' met Vakmanschap on Tour

2 juni 2020

Wij willen samen met jullie, professionals in de JGZ, in beweging komen door aan de slag te gaan met Waardengedreven Vakmanschap. Daarom organiseert het NCJ dit najaar ‘Vakmanschap on Tour’.

NCJ Werkconferentie

4 juni 2020

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ…

Kennisnetwerk JGZ

15 juni 2020

Hoe kun je in je eigen organisatie aandacht besteden aan hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid; de pijlers van de JGZ Preventieagenda? Deze pijlers staan centraal en dragen met elkaar bij…

Aandachtsfunctionarissen Armoede

15 juni 2020

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kinderarmoede.

Deel dit met je netwerk