Agenda

Een overzicht van activiteiten die (mede) door het NCJ georganiseerd worden of waar het NCJ een bijdrage aan levert.

Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling JGZ
25 september 2017

Op 25 september vindt de eerste bijeenkomst van de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling JGZ plaats. Dit is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kindermishandeling. In de…

Werkconferentie (thema: armoede)
28 september 2017

Komend najaar starten we met de aanpak van Armoede. Op 28 september staat de werkconferentie in het teken van Armoede. Ook wordt gestart met het verzamelen van de ingrediënten voor een gezamenlijk…

Regiotour Aandacht voor Ouderschap (Locatie Breda)
28 september 2017

Tijdens deze bijeenkomst staat het versterken van het ouderschap centraal. Ouderschap is benoemd als een van de pijlers van de Preventieagenda. Maar hoe kun je hier als jeugdarts, jeugdverpleegkundige…Regiotour Aandacht voor Ouderschap (Locatie: Zwolle)
2 oktober 2017

Tijdens deze bijeenkomst staat het versterken van het ouderschap centraal. Ouderschap is benoemd als een van de pijlers van de Preventieagenda. Maar hoe kun je hier als jeugdarts, jeugdverpleegkundige…

Regiotour Aandacht voor Ouderschap (Locatie: Utrecht)
9 oktober 2017

Tijdens deze bijeenkomst staat het versterken van het ouderschap centraal. Ouderschap is benoemd als een van de pijlers van de Preventieagenda. Maar hoe kun je hier als jeugdarts, jeugdverpleegkundige…

Regiotour Aandacht voor Ouderschap (Locatie: Leiden)
12 oktober 2017

Tijdens deze bijeenkomst staat het versterken van het ouderschap centraal. Ouderschap is benoemd als een van de pijlers van de Preventieagenda. Maar hoe kun je hier als jeugdarts, jeugdverpleegkundige…Werkconferentie
23 november 2017

De invulling van deze werkconferentie wordt later bekend gemaakt. Maar zet de datum alvast in je agenda!

Implementatie atelier
28 november 2017

Tijdens het Implementatie atelier komen implementatiefunctionarissen van JGZ-organisaties uit het hele land bij elkaar. Samen werken we aan een succesvolle implementatie van JGZ-richtlijnen. We gaan…

Kennisnetwerk JGZ
11 december 2017

Het kennisnetwerk JGZ staat op maandag 11 december in het teken van armoede. Met de JGZ Preventieagenda heeft de JGZ-sector ingezet op bundeling van krachten op een aantal relevante maatschappelijke…Deel dit met je netwerk