Agenda

Een overzicht van activiteiten die (mede) door het NCJ georganiseerd worden of waar het NCJ een bijdrage aan levert.

JGZ Innovatieatelier

22 januari 2020

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

'Samen in beweging' met Vakmanschap on Tour

22 januari 2020

Wij willen samen met jullie, professionals in de JGZ, in beweging komen door aan de slag te gaan met Waardengedreven Vakmanschap. Daarom organiseert het NCJ dit najaar ‘Vakmanschap on Tour’.

Nascholing 'Gezond en gelukkig'

3 februari 2020

In de praktijk zie je ongetwijfeld kinderen met onbegrepen en langdurige (buik)klachten verschijnen?! Op 3 februari 2020 organiseert Hero Baby, in samenwerking met Dr. Judith Kocken en NCJ-adviseur…

NCJ Werkconferentie

6 februari 2020

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ…

Kennisnetwerk JGZ

10 februari 2020

Hoe kun je in je eigen organisatie aandacht besteden aan hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid; de pijlers van de JGZ Preventieagenda? Deze pijlers staan centraal en dragen met elkaar bij…

Aandachtsfunctionarissen Armoede

10 februari 2020

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kinderarmoede.

JGZ Innovatieatelier

15 april 2020

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

Benen Op Tafel-bijeenkomst over jongeren met chronische aandoeningen

7 mei 2020

Het Verwey-Jonker instituut deed onderzoek naar de prevalentie van chronische aandoeningen en hoe het met die jongeren gaat. De uitkomsten geven aanleiding om met de JGZ in gesprek te gaan over de…

NCJ Werkconferentie

4 juni 2020

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ…

Aandachtsfunctionarissen Armoede

15 juni 2020

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kinderarmoede.

Kennisnetwerk JGZ

15 juni 2020

Hoe kun je in je eigen organisatie aandacht besteden aan hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid; de pijlers van de JGZ Preventieagenda? Deze pijlers staan centraal en dragen met elkaar bij…

JGZ Innovatieatelier

24 juni 2020

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

Deel dit met je netwerk