Agenda

Een overzicht van activiteiten die (mede) door het NCJ georganiseerd worden of waar het NCJ een bijdrage aan levert.

Wetenschap naar praktijk vertalen met de Stippel-Brigade

15 oktober 2019

Het NCJ start dit jaar met de eerste lichting van de Stippel-Brigade, een groep JGZ-professionals met wetenschappelijke affiniteit die samen nieuwe wetenschappelijke kennis gaan duiden voor de…

Werksessie JGZ Richtlijn Opsporen oogafwijkingen

17 oktober 2019

Het NCJ organiseert werksessies om JGZ-organisaties en -professionals te ondersteunen bij recent uitgekomen JGZ Richtlijnen. Samen met ontwikkelaars en collega’s werk je aan implementatievraagstukken.…

Kennisnetwerk JGZ

28 oktober 2019

Hoe kun je in je eigen organisatie aandacht besteden aan ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl; de pijlers van de JGZ Preventieagenda? Deze pijlers staan centraal en dragen met…

Aandachtsfunctionarissen Armoede

28 oktober 2019

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kinderarmoede.

Werksessie JGZ Richtlijn Opsporen oogafwijkingen

30 oktober 2019

Het NCJ organiseert werksessies om JGZ-organisaties en -professionals te ondersteunen bij recent uitgekomen JGZ Richtlijnen. Samen met ontwikkelaars en collega’s werk je aan implementatievraagstukken.…

Werksessie JGZ Richtlijn Extremiteiten

7 november 2019

Het NCJ organiseert werksessies om JGZ-organisaties en -professionals te ondersteunen bij recent uitgekomen JGZ Richtlijnen. Samen met ontwikkelaars en collega’s werk je aan implementatievraagstukken.…

Implementatie atelier JGZ Richtlijnen

7 november 2019

Het NCJ ondersteunt JGZ’ers en organisaties bij invoering van JGZ Richtlijnen en stimuleert activiteiten voor borging en monitoring. Het NCJ organiseert jaarlijks een implementatie atelier voor…

Landelijk Stevig Ouderschap hoorcollege

7 november 2019

Het jaarlijks Landelijk Stevig Ouderschap hoorcollege, waar deskundigheidsbevordering, uitwisseling en ontmoeting centraal staan voor Stevig Ouderschap verpleegkundige.

'Samen in beweging' met Vakmanschap on Tour

13 november 2019

Wij willen samen met jullie, professionals in de JGZ, in beweging komen door aan de slag te gaan met Waardengedreven Vakmanschap. Daarom organiseert het NCJ dit najaar ‘Vakmanschap on Tour’.

Netwerk informatisering

14 november 2019

Goede informatie is onmisbaar voor goede zorg. Het Netwerk informatisering brengt de beste kennis, ideeën en praktijkervaring uit de JGZ samen. Het netwerk bestaat uit informatisering deskundigen…

De Week tegen Kindermishandeling

18 november 2019 - 24 november 2019

Van 18 tot en met 24 november 2019 is het de Week tegen Kindermishandeling. In deze week is er extra aandacht voor activiteiten die bijdragen aan het tegengaan van Kindermishandeling.

JGZ innovatieatelier

27 november 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

Deel dit met je netwerk