Agenda

Een overzicht van activiteiten die (mede) door het NCJ georganiseerd worden of waar het NCJ een bijdrage aan levert.

Lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk'

17 december 2018

In hoeverre is vroegtijdige screening op een licht verstandelijk beperking (lvb) in het belang van het kind? Tijdens deze bijeenkomst van de lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en…

Netwerk informatisering

18 december 2018

Op 18 december vindt de vierde editie van het Netwerk Informatisering plaats. Tijdens het netwerk staan we stil bij actuele ontwikkelen en gaan we aan de slag met een serious game in samenwerking met…

Benen Op Tafel bijeenkomst Nationaal Preventieakkoord

20 december 2018

Het Nationaal Preventieakkoord is vrijdag 23 november jl. gepresenteerd door minister Blokhuis. Op 20 december 2018 organiseert het NCJ daarom een Benen Op Tafel-bijeenkomst om de ambities en…

Kennis on Tour

22 januari 2019

In het najaar van 2018 en in januari 2019 maken we een tournee met Kennis on Tour ‘Aansluiten bij ouders’ en ‘Ouderschap’. Het NCJ organiseert deze regionale bijeenkomsten over actuele thema's samen…

JGZ innovatieatelier

23 januari 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

JGZ innovatieatelier

17 april 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

Congres Jeugd in Onderzoek

23 mei 2019

Jeugd in Onderzoek is al meer dan veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Het congres vindt plaats op donderdag 23 mei 2019, op de locatie: Hotel Casa in…

JGZ innovatieatelier

19 juni 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

JGZ innovatieatelier

25 september 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

JGZ innovatieatelier

27 november 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

Deel dit met je netwerk