Agenda

Een overzicht van activiteiten die (mede) door het NCJ georganiseerd worden of waar het NCJ een bijdrage aan levert.

Kennis on Tour

22 januari 2019

In het najaar van 2018 en in januari 2019 maken we een tournee met Kennis on Tour ‘Aansluiten bij ouders’ en ‘Ouderschap’. Het NCJ organiseert deze regionale bijeenkomsten over actuele thema's samen…

JGZ innovatieatelier

23 januari 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

Landelijke stafdag jeugdgezondheidszorg 2019: 'Samenwerken met een nieuwe route'

8 februari 2019

De Landelijke Stafdag voor de Jeugdgezondheidszorg vindt plaats op 8 februari 2019 en heeft dit jaar als thema: “Samenwerken met een nieuwe route”. NCJ directeur Igor Ivakic en adviseur Ellen-Joan…

Aandachtsfunctionarissen Armoede

11 februari 2019

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kinderarmoede.

JGZ Kennisnetwerk

11 februari 2019

Hoe kun je in je eigen organisatie aandacht besteden aan ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl; de pijlers van de JGZ Preventieagenda? Deze pijlers staan centraal en dragen met…

Lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk'

26 februari 2019

Tijdens deze bijeenkomst van de lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' gaan we in op de IJslandse preventieaanpak middelengebruik in Nederland. Werkt dat?

Samen Toekomst Maken: Anders Innoveren in het Jeugddomein

16 april 2019

Op initiatief van de Associatie voor Jeugd heeft een breed netwerk van innovatoren uit het jeugddomein de handen ineen geslagen. Om kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over (digitale) innovatie…

JGZ innovatieatelier

17 april 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

Congres Jeugd in Onderzoek

23 mei 2019

Jeugd in Onderzoek is al meer dan veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Het congres vindt plaats op donderdag 23 mei 2019, op de locatie: Hotel Casa in…

Aandachtsfunctionarissen Armoede

27 mei 2019

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kinderarmoede.

JGZ Kennisnetwerk

27 mei 2019

Hoe kun je in je eigen organisatie aandacht besteden aan ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl; de pijlers van de JGZ Preventieagenda? Deze pijlers staan centraal en dragen met…

JGZ innovatieatelier

19 juni 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

Deel dit met je netwerk