Agenda

Een overzicht van activiteiten die (mede) door het NCJ georganiseerd worden of waar het NCJ een bijdrage aan levert.

JGZ Innovatieatelier

22 januari 2020

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

Nascholing 'Gezond en gelukkig'

3 februari 2020

In de praktijk zie je ongetwijfeld kinderen met onbegrepen en langdurige (buik)klachten verschijnen?! Op 3 februari 2020 organiseert Hero Baby, in samenwerking met Dr. Judith Kocken en NCJ-adviseur…

NCJ Werkconferentie

5 februari 2020

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ…

Conferentie “Samen verder met Kansrijke Start”

6 februari 2020

Na de lancering van het actieprogramma Kansrijke Start eind 2018 vond in april 2019 de landelijke Startbijeenkomst lokale coalities plaats. Nu - negen kansrijke maanden verder - wordt in februari 2020…

Aandachtsfunctionarissen Armoede

10 februari 2020

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kinderarmoede.

Kennisnetwerk JGZ

10 februari 2020

Hoe kun je in je eigen organisatie aandacht besteden aan hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid; de pijlers van de JGZ Preventieagenda? Deze pijlers staan centraal en dragen met elkaar bij…

Themabijeenkomst Early Life Stress

12 februari 2020

In 2019 presenteerden we het literatuuronderzoek Early Life Stress in het boek "Stress bij kinderen: hoe houden we het gezond? " Erg inspirerend was ook de partnerbijeenkomst in mei, waar deskundigen…

Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen

13 maart 2020

Graag nodigen we je uit voor het symposium “Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?” op vrijdag 13 maart bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, in Utrecht.

Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling JGZ

13 maart 2020

Op 13 maart vindt de eerste bijeenkomst van de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling JGZ in 2020 plaats. Dit is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kindermishandeling.

JGZ Innovatieatelier

15 april 2020

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

Benen Op Tafel-bijeenkomst over jongeren met chronische aandoeningen

7 mei 2020

Het Verwey-Jonker instituut deed onderzoek naar de prevalentie van chronische aandoeningen en hoe het met die jongeren gaat. De uitkomsten geven aanleiding om met de JGZ in gesprek te gaan over de…

NCJ Werkconferentie

4 juni 2020

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ…

Deel dit met je netwerk