Agenda

Een overzicht van activiteiten die (mede) door het NCJ georganiseerd worden of waar het NCJ een bijdrage aan levert.

NCJ Werkconferentie

21 maart 2019

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ…

Bijeenkomst ‘Weerbaarheid in de JGZ – Hoe dan?’

27 maart 2019

Het themadossier weerbaarheid, één van de vier pijlers van onze landelijke, sectorbrede JGZ Preventieagenda krijgt steeds meer vorm. Samenwerkingen zijn aangegaan en ook heeft een eerste verkenning…

Samen Toekomst Maken: Anders Innoveren in het Jeugddomein

16 april 2019

Op initiatief van de Associatie voor Jeugd heeft een breed netwerk van innovatoren uit het jeugddomein de handen ineen geslagen. Om kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over (digitale) innovatie…

JGZ innovatieatelier

17 april 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

Werksessie JGZ-richtlijnen Lengtegroei en Ondergewicht

14 mei 2019

Implementeren van richtlijnen is soms een puzzel. Hiervoor organiseert het NCJ bij uitkomst van nieuwe JGZ-richtlijnen een werksessie. Samen met de richtlijnontwikkelaar kijken we naar uitdagingen en…

Lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk'

23 mei 2019

Deze bijeenkomst van de lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' heeft als thema sociaal-economische verschillen.

Congres Jeugd in Onderzoek

23 mei 2019

Jeugd in Onderzoek is al meer dan veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Het congres vindt plaats op donderdag 23 mei 2019, op de locatie: Hotel Casa in…

Aandachtsfunctionarissen Armoede

27 mei 2019

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kinderarmoede.

JGZ Kennisnetwerk

27 mei 2019

Hoe kun je in je eigen organisatie aandacht besteden aan ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl; de pijlers van de JGZ Preventieagenda? Deze pijlers staan centraal en dragen met…

Week van de Ouders

1 juni 2019 - 7 juni 2019

In de aanloop naar de internationale dag van de ouders op zaterdag 1 juni 2019, organiseert het NCJ samen met de BV Familie de Week van de Ouders van 1 t/m 7 juni 2019.

JGZ innovatieatelier

19 juni 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

NCJ Werkconferentie

20 juni 2019

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ…

Deel dit met je netwerk