Agenda

In onze agenda vind je een overzicht van alle activiteiten die (mede) door het NCJ georganiseerd worden of waar het NCJ een bijdrage aan levert. 

Heb je vragen over een specifieke bijeenkomst? Neem contact op met de betreffende NCJ-adviseur die benoemd staat bij die bijeenkomst. 

NCJ bijeenkomsten
Wil je meer weten over NCJ bijeenkomsten als JGZ Live!, de NCJ Werkconferentie, Kennis on Tour, Kennisnetwerk JGZ, JGZ Innovatieatelier of Jeugd in Onderzoek? Kijk hier voor algemene informatie over onze bijeenkomsten

Landelijke kick-off van het vernieuwde LPK

6 september 2022

Het landelijk professioneel kader (LPK) is geüpdatet! De landelijke werkgroep presenteert dit graag aan het veld via een digitale kick-off, bij te wonen op twee momenten: op dinsdag 6 of woensdag 14…

Webinar ‘Taalstimulering in de geboorteketen’

13 september 2022

Professionals binnen de geboorteketen hebben een unieke en zeer waardevolle positie om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Landelijke kick-off van het vernieuwde LPK

14 september 2022

Het landelijk professioneel kader (LPK) is geüpdatet! De landelijke werkgroep presenteert dit graag aan het veld via een digitale kick-off, bij te wonen op twee momenten: op dinsdag 6 of woensdag 14…

Webinar ‘Aanpak van kinderarmoede’

14 september 2022

Op 14 september (van 10.30 tot 12.00 uur) organiseren we samen met de Alliantie Kinderarmoede Nederland een webinar voor gemeentebestuurders. In dit webinar brengen we inzichten over kinderarmoede en…

Inspiratiebijeenkomst Waardengedreven vakmanschap

20 september 2022

Het NCJ organiseert wederom een inspiratiebijeenkomst over Waardengedreven vakmanschap voor alle professionals die met jeugdigen en hun ouders werken. Aan de hand van een opname van de theatermonoloog…

Scholingsdag jeugdartsen vanuit de werkgroep SMA Leerplicht

20 september 2022

Een wet die in de nieuwe context van het sociaal domein van kracht is gebleven, is de Leerplichtwet. Mede met het oog op ‘passend onderwijs’ is de toepassing van de Leerplichtwet strikter geworden en…

JGZ Innovatieatelier

21 september 2022

Het landelijk Innovatieatelier van het NCJ komt 5 keer per jaar samen om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan naar ruimte om de…

Jeugd in Onderzoek

22 september 2022

Jeugd in Onderzoek is het jaarlijkse kenniscongres over (wetenschappelijk) onderzoek in de brede jeugdsector. Het congres wordt georganiseerd door het NJi, NCJ, TNO, NRO, Kenniscentrum LVB,…

JGZ Live!

27 september 2022

In deze maandelijkse JGZ Live! sessies komt JGZ Nederland samen, uit alle windstreken, om de toekomst dichterbij te brengen. Centraal staat dit jaar dan ook de JGZ toekomstagenda. Op 29 maart trapte…

Scholing Dossiervorming & Privacy

28 september 2022

Tijdens de scholing dossiervorming & privacy wordt op een interactieve manier de theorie gedeeld met de deelnemers.

Webinars ‘Welbevinden van kinderen en jongeren in jouw gemeente'

10 oktober 2022

Hoe gaat het met de kinderen en jongeren in jouw gemeente? Heb je inzicht in hoe je hun welbevinden kunt beïnvloeden? Wat is je rol als beleidsmedewerker, wethouder en raadslid? Hoe kun je vanuit jouw…

Webinars ‘Welbevinden van kinderen en jongeren in jouw gemeente'

13 oktober 2022

Hoe gaat het met de kinderen en jongeren in jouw gemeente? Heb je inzicht in hoe je hun welbevinden kunt beïnvloeden? Wat is je rol als beleidsmedewerker, wethouder en raadslid? Hoe kun je vanuit jouw…

Deel dit met je netwerk