Agenda

Een overzicht van activiteiten die (mede) door het NCJ georganiseerd worden of waar het NCJ een bijdrage aan levert.

Werkplaats Gezond Verstand over Passend Onderwijs

10 september 2019

Leerkrachten gaven onlangs in een onderzoek van het AOb aan dat passend onderwijs hen teveel wordt. Ze ervaren te veel druk, te weinig ondersteuning en passend onderwijs ondermijnt hun beroep. Te veel…

Wetenschap naar praktijk vertalen met de Stippel-Brigade

24 september 2019

Het NCJ start dit jaar met de eerste lichting van de Stippel-Brigade, een groep JGZ-professionals met wetenschappelijke affiniteit die samen nieuwe wetenschappelijke kennis gaan duiden voor de…

JGZ innovatieatelier

25 september 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

NCJ Werkconferentie

26 september 2019

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ…

'Samen in beweging' met Vakmanschap on Tour

3 oktober 2019

Het NCJ organiseert komend najaar Vakmanschap on Tour, waarin we samen met jullie, professionals in de JGZ, in beweging willen komen. Door aan de slag te gaan met Waardengedreven Vakmanschap. We gaan…

'Samen in beweging' met Vakmanschap on Tour

8 oktober 2019

Het NCJ organiseert komend najaar Vakmanschap on Tour, waarin we samen met jullie, professionals in de JGZ, in beweging willen komen. Door aan de slag te gaan met Waardengedreven Vakmanschap. We gaan…

Wetenschap naar praktijk vertalen met de Stippel-Brigade

15 oktober 2019

Het NCJ start dit jaar met de eerste lichting van de Stippel-Brigade, een groep JGZ-professionals met wetenschappelijke affiniteit die samen nieuwe wetenschappelijke kennis gaan duiden voor de…

Werksessie JGZ Richtlijn Opsporen oogafwijkingen

17 oktober 2019

Het NCJ organiseert werksessies om JGZ-organisaties en -professionals te ondersteunen bij recent uitgekomen JGZ Richtlijnen. Samen met ontwikkelaars en collega’s werk je aan implementatievraagstukken.…

Aandachtsfunctionarissen Armoede

28 oktober 2019

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kinderarmoede.

Kennisnetwerk JGZ

28 oktober 2019

Hoe kun je in je eigen organisatie aandacht besteden aan ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl; de pijlers van de JGZ Preventieagenda? Deze pijlers staan centraal en dragen met…

Werksessie JGZ Richtlijn Opsporen oogafwijkingen

30 oktober 2019

Het NCJ organiseert werksessies om JGZ-organisaties en -professionals te ondersteunen bij recent uitgekomen JGZ Richtlijnen. Samen met ontwikkelaars en collega’s werk je aan implementatievraagstukken.…

Implementatie atelier JGZ Richtlijnen

7 november 2019

Het NCJ ondersteunt JGZ’ers en organisaties bij invoering van JGZ Richtlijnen en stimuleert activiteiten voor borging en monitoring. Het NCJ organiseert jaarlijks een implementatie atelier voor…

Deel dit met je netwerk