Agenda

Een overzicht van activiteiten die (mede) door het NCJ georganiseerd worden of waar het NCJ een bijdrage aan levert.

Congres Geweld achter de voordeur

23 mei 2019

Een congres over aanpak van huiselijk geweld in de keten. NCJ-adviseur Marga Beckers zal tijdens dit congres samen met Kelly Konijn (jeugdarts en aandachtsfunctionaris kindermishandeling GGD West…

Lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk'

23 mei 2019

Deze bijeenkomst van de lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' heeft als thema sociaal-economische verschillen.

Congres Jeugd in Onderzoek

23 mei 2019

Jeugd in Onderzoek is al meer dan veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Het congres vindt plaats op donderdag 23 mei 2019, op de locatie: Hotel Casa in…

Kennisnetwerk JGZ

27 mei 2019

Hoe kun je in je eigen organisatie aandacht besteden aan ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl; de pijlers van de JGZ Preventieagenda? Deze pijlers staan centraal en dragen met…

Week van de Ouder

1 juni 2019 - 7 juni 2019

Van 1 t/m 7 juni 2019 vindt voor de tweede keer de Week van de Ouder plaats. Een initiatief om aandacht te vragen voor aansluiting bij de leefwereld van ouders en hun ouderschap. De Week van de Ouder…

Minisymposium Kansen in de Kindertijd

6 juni 2019

Op 6 juni vindt het minisymposium ‘Kansen in de Kindertijd’ plaats. Dit is hét symposium over de unieke mogelijkheden die JGZ-data bieden om baanbrekend onderzoek uit te voeren en beleid te…

JGZ innovatieatelier

19 juni 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

NCJ Werkconferentie

20 juni 2019

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ…

Aandachtsfunctionarissen Armoede

1 juli 2019

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kinderarmoede.

JGZ innovatieatelier

25 september 2019

Het landelijke innovatienetwerk van het NCJ komt 5 keer per jaar samen in het innovatieatelier om in co-creatie te werken aan vernieuwing binnen de JGZ. De pioniers worden gestimuleerd op zoek te gaan…

NCJ Werkconferentie

26 september 2019

Professionals en managers in de JGZ hebben behoefte aan uitwisseling van ervaringen en het opdoen van inspiratie voor hun dagelijkse werk. Hiervoor organiseren wij vier keer per jaar een NCJ…

Aandachtsfunctionarissen Armoede

7 oktober 2019

Deze bijeenkomst is één van de activiteiten in het kader van het actieplan Kinderarmoede.

Deel dit met je netwerk