Armoede

Armoede in een gezin heeft enorme (gezondheids)gevolgen voor jeugdigen en het gezin. Jeugdigen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun ontwikkeling. Gemeenten en organisaties in verschillende domeinen zetten zich ieder op hun eigen wijze in om de gevolgen van armoede onder jeugdigen en hun gezinnen te bestrijden.

Wil jij je ook meer gaan inzetten om de gevolgen van armoede en schuldenproblematiek bij jeugdigen en hun gezinnen tegen te gaan? Dan kan een op maat afgestemde training een goede steun in de rug zijn. Onze training werd eerder al verzorgd voor JGZ-organisaties, HALT en een middelbare school om hen te leren hoe armoede beter te signaleren.

Waarom deze incompany training?

Een op de 11 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Opgroeien in armoede gaat vaak van generatie op generatie over. Maar ook situationele armoede komt voor bijvoorbeeld door verlies van werk, gezondheidsproblemen, echtscheiding, etc. Om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken is het belangrijk dat partijen samenwerken: thuis, jeugdgezondheidszorg, onderwijs, de leefomgeving van de jeugdige in de vrije tijd maar ook de organisaties die gaan over lokaal en/of landelijk beleid. Door samenwerking tussen rijksoverheid, gemeenten, jeugdgezondheidszorg, scholen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven kunnen we passende hulp bieden bij armoedeproblemen op specifieke thema’s. Kennis over armoede en weten hoe te handelen rond armoede zijn hierbij onmisbaar.

Tijdens deze training leren jullie:

  • wat armoede(problematiek) inhoudt (feiten en cijfers)
  • hoe je armoede kunt signaleren
  • hoe je armoede bespreekbaar kunt maken (gesprekstechnieken)
  • wat je kunt doen als tegenwicht bij  armoede
  • hoe je slim kunt samenwerken en naar wie je kunt doorverwijzen

Opzet en werkwijze

De training/scholing Armoede bestaat uit 3 onderdelen:

1. Kennis: wat betekent het voor jongeren als zij opgroeien in armoede? .
2. Signalering: hoe kun je als professional armoedeproblematiek signaleren en bespreekbaar maken?
3. Samenwerken: wat kun jij als organisatie betekenen voor de jeugdigen/het gezin in armoede? En met welke partijen is samenwerken nodig om de jeugdige/het gezin werkelijk te helpen?

Naast het bespreken van wat we weten over armoede, bespreken we ook ervaringen in de praktijk en gaan we aan de slag met concrete oefeningen. We betrekken altijd een ervaringsdeskundige bij deze training.

Voor wie?

Deze training/scholing is geschikt voor alle professionals die met en voor jeugdigen en hun ouders/opvoeders werken.

Aanvullende informatie
Duur circa 3 uur
Locatie In overleg (online is mogelijk)
Accreditatie Via de eigen organisatie
Kosten Op aanvraag

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.