Jeugdgezondheid.nl

Met het Techproject ‘Platform voor Ouders’ wordt een website gecreëerd waar ouders (door JGZ-professionals) gevalideerde informatie én verwijzingen naar de juiste partijen kunnen vinden voor het veilig, gezond en kansrijk laten opgroeien van hun kinderen. Bovendien kunnen ouders 24/7 contact hebben met JGZ-professionals via de telefoon of chat. Het NCJ, GGD GHOR NL, CJG Rijnmond, Rivas en Zuidzorg zijn de gezamenlijke initiatiefnemers voor dit project. Inmiddels zijn JGZ Zuid-Holland West, VGGM en Santé Partners ook aangesloten. 

Op verschillende plekken in het land wordt in hetzelfde geïnvesteerd, door lokale JGZ-organisaties maar ook door partijen buiten de JGZ. Apps voor ouders, ouderportalen, online afsprakensystemen, informatieve websites, fora. Het wiel wordt vaak opnieuw uitgevonden.

Samen met JGZ-organisaties en andere stakeholders van binnen en buiten de sector maken wij ons hard voor het realiseren van één betrouwbare plek om ouders en kinderen naar door te verwijzen. Offline zijn consultatiebureau, GGD en CJG goed vindbaar, online worden ze gemist.

Wat gaat het bieden?

Het platform wordt in kleine behapbare stappen opgebouwd. Er wordt gestart met:

  • Betrouwbare en gepersonaliseerde online informatie voor ouders (voor online ondersteuning bij (pre)zwangerschap, opgroeien, opvoeden, en ouderschap).
  • 24/7 online contactmogelijkheden (via o.a. chat, whatsapp).
  • Ruimte voor lokale invulling van een stukje van het platform, met bijv. agenda-items, nieuws, cursussen, e.d. 

Later worden nieuwe functies aan het platform toegevoegd, zoals:

  • Gepersonaliseerde advisering op basis van de slimme richtlijnenmodule (in ontwikkeling).
  • Toegang tot het eigen dossier met een verbinding naar een Persoonlijke Gezondheids Omgeving.

De vindbaarheid van het platform vormt ook een belangrijk aandachtspunt. Daarvoor wordt samengewerkt met online marketeers.

Wat levert dit de JGZ op?

Een impactvolle praktijk. Plus het voorkomen van verspilling van energie en middelen. Met één online platform kunnen we meer als een geheel bewegen, voor een sterke JGZ, zowel online als offline.

Daarnaast wordt met het realiseren van dit platform aangesloten op de actuele behoefte van onze klanten: ouders en hun kinderen. Zowel in vorm van het aanbod (o.a. 24/7 contactmogelijkheid aanbieden, video’s, games) als op inhoud (aansluiten bij de actualiteiten).

Samenwerking

Het NCJ, GGD GHOR NL, ActiZ Jeugd en de aangesloten JGZ-organisaties trekken intensief met elkaar op om tot een goed resultaat te komen. Deze partijen hebben zich ook financieel aan het project verbonden en nemen deel in de stuur- en projectgroep. Er wordt geklankbord met het Techberaad. De ambitie is om komende tijd zo veel mogelijk lokale JGZ-instanties aan te laten sluiten. Zo komen we samen komen tot een ultiem product!

Planning

We verwachten begin 2019 live te gaan met het platform.

Veelgestelde vragen rondom Jeugdgezondheid.nl

Wat kan ik verwachten van het nieuwe platform?

Allereerst wordt de bereikbaarheid van JGZ-professionals voor ouders via chat en telefonie voor 24 uur per dag, 7 dagen per week georganiseerd. Voor alle ouders die daarvan gebruik willen maken, ongeacht de leeftijd van hun kind. Daarvoor is bundeling van krachten nodig. Als alle JGZ-organisaties een beetje capaciteit leveren voor deze bereikbaarheid buiten kantooruren, kunnen we dit al heel snel aanbieden.  

Daarnaast biedt het platform algemene, valide informatie voor ouders. Daarbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van de informatie van de Stichting Opvoeden.nl, maar ook met andere organisaties, zoals het RIVM en Veiligheid.nl zijn wij daarover in gesprek. Er is ook ruimte voor een stukje lokale informatie.

De ambities zijn groter. Met TNO wordt gepersonaliseerde advisering op basis van de JGZ-richtlijnen ontwikkeld/gecombineerd met zelf aangeleverde informatie of gegevens uit het DD JGZ. Die functionaliteit wordt t.z.t. ook aan het platform toegevoegd, zodat ouders gericht advies over en voor hun kind kunnen opvragen.

Ten slotte is een belangrijke wens ouders via dit platform ook toegang te bieden tot het “eigen DD JGZ”. Zodat er in dat opzicht niets verandert na een verhuizing, of na de overgang naar een andere JGZ-organisatie. Daarover zijn we in gesprek met de softwareleveranciers van de verschillende pakketten.

Wat betekent het als ik mij aansluit?

Door mee te doen en het initiatief te steunen, kun je een flinke stap voorwaarts in de transformatie zetten die gericht is op 'beter aansluiten bij ouders'. Het platform kan worden ingezet als informatiebron voor advies en voorlichting. Voor ouders thuis, maar ook in het contact met de ouder kun je daarvan gebruik maken. De online zichtbaarheid van de JGZ (en dus ook van jouw organisatie) wordt groter. Experts op het gebied van online marketing helpen daarbij. Door een betere vindbaarheid en ruimere beschikbaarheid van diensten, wordt de JGZ ook online een vanzelfsprekende, betrouwbare partner voor ouders.. Geïnteresseerde organisaties kunnen contact opnemen met Paula Zwijgers.

Is onze eigen website nog wel nodig?

Het platform biedt uitsluitend algemene informatie en advies. En dat geldt ook voor de chat en telefonie. Als het om specifieke informatie gaat, is de lokale JGZ-organisatie de eerst aangewezen partij die in beeld komt. Dat geldt dus ook voor de websites. Afspraken maken, echt lokale informatie, dat zal allemaal blijven. Aangesloten partijen kunnen hiervan iets kwijt op het Platform, maar dat zal waarschijnlijk niet voldoende zijn voor alles wat een JGZ-organisatie online wil communiceren.

Meer vragen?

Laat het ons weten en we komen er bij je op terug. Mail naar Paula Zwijgers via pzwijgers@ncj.nl.

Deel dit met je netwerk