Onderwerp

Week voor Jeugdgezondheid

In de eerste week van juni organiseert het NCJ de ‘Week voor Jeugdgezondheid’. Een week waarin we beleid, praktijk en onderzoek verbinden om aandacht te vragen voor het belang van preventie voor gezonde, veerkrachtige generaties. Het thema dit jaar is ‘ruimte voor preventie’.

Webinarreeks: ‘Ruimte voor …’

Het thema van de Week voor Jeugdgezondheid is dit jaar ‘Ruimte voor preventie’. Hieromheen geven onze NCJ-adviseurs in deze week verschillende webinars die beeldbepalende onderwerpen belichten vanuit een unieke invalshoek.

Webinar 1: (Groot)ouderschap en een gezonde leer- en leefomgeving

Wil preventie impact hebben, dan moeten we meer rekening houden met de sociale en fysieke omgeving waarin gezinnen leven, wonen en werken. De JGZ speelt hierin als expert op alle drie niveaus van preventie (selectief- geïndiceerd en universeel) een belangrijke rol. Wat kun jij als JGZ-professional, pleitbezorger van kinderen, bijdragen aan het gezond opgroeien en opvoeden van de jeugd in zijn omgeving?

In het eerste webinar van de reeks staan (groot) ouderschap en de invloed van de leer- en leefomgeving op de ontwikkeling van kinderen centraal. NCJ-adviseur Ellen-Joan Wessels neemt je mee naar hoe de omgeving van invloed is op onze gezondheid en gedrag. De leefomgeving als primaire omgeving waarin een kind opgroeit, maar ook de omgeving waarin we leren, naar de kinderopvang, school en (sportclubs) gaan. Ook professionals maken deel uit van de omgeving van gezinnen en kunnen het verschil maken en ouders ondersteunen bij het zo gezond mogelijk opgroeien.

Tot slot daagt klinisch psychologe en gedragstherapeute Marilene de Zeeuw ons uit het woord normaal uit het woordenboek te halen en te beginnen bij de unieke ouder en baby tegenover ons.

Voor wie is dit webinar interessant?

Dit webinar is interessant voor alle professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs en de geboortezorg. Deze kennis is breed inzetbaar voor alle professionals die werken met kinderen, jeugdigen en hun (groot) ouders en opvoeders.

Week voor Jeugdgezondheid: Webinar (groot)ouderschap en een gezonde leer- en leefomgeving

Dinsdag 4 juni van 16.00 uur – 17.00 uur: (Groot)ouderschap en een gezonde leer- en leefomgeving

met NCJ-adviseur Ellen-Joan Wessels en klinisch psychologe Marilene de Zeeuw

Aanmelden voor dit webinar

Webinar 2: Van idee naar impactvolle preventie binnen het onderwijs en de JGZ

In dit webinar wordt een reis gemaakt door de ontwikkeling, implementatie en duurzame verankering van preventieprogramma’s, met een focus op MAZL en Je Brein de Baas?!. We trappen af met een beknopte introductie waarin we de rol van het NCJ als landelijk preventie-expert belichten, evenals onze missie om de gezondheid en ontwikkeling van alle kinderen in Nederland te bevorderen.

NCJ-adviseurs Nathalie Drost en Aniek van den Braak duiken dieper in de ontwikkeling van de interventies MAZL en Je Brein de Baas?! Er wordt gekeken naar hoe je van een idee naar een erkend en toepasbaar landelijk preventieprogramma komt. Hoe ontstaat behoefte aan zo’n interventie en hoe zorgen we ervoor dat deze relevant blijft in een voortdurend veranderende praktijk en beleidscontext?

Een cruciale pijler in dit proces is onderzoek. Onderzoeker Yvonne Vanneste laat zien welke rol onderzoek speelt bij elke fase van ontwikkeling, implementatie en borging. Hoe draagt het bij aan de kwaliteit van de uitvoering en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de interventie blijft evolueren en aansluiten bij de behoeften van de doelgroep?

Maar implementeren is meer dan alleen kennis overbrengen. Het vergt een specifieke set vaardigheden en een toewijding van alle betrokkenen. We zullen bespreken wat er nodig is om een interventie effectief in de praktijk te brengen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze duurzaam wordt geborgd, met als uiteindelijk doel: beschikbaarheid voor alle kinderen in Nederland. Laten we samen streven naar een gezonde en veerkrachtige toekomst voor onze jeugd!

Voor wie is dit webinar interessant?

Dit webinar is interessant voor alle professionals die zich bezighouden met onderzoek en beleid, NCJ onderzoekspartners en professionals die werkzaam zijn binnen het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg. De kennis is verder breed inzetbaar voor alle professionals die werken met kinderen, jeugdigen en hun gezinnen.

Week voor Jeugdgezondheid: Webinar impactvolle preventie binnen het onderwijs en de JGZ

Woensdag 5 juni van 16.00 uur – 17.00 uur: Van idee naar impactvolle preventie binnen het onderwijs en de JGZ

met NCJ-adviseurs Nathalie Drost, Aniek van den Braak en onderzoeker Yvonne Vanneste

Aanmelden voor dit webinar

Webinar 3: Generatiebewust preventiebeleid binnen gemeenten

Voorkomen is beter dan genezen! Duurzaam en integraal preventiebeleid beschermt en bevordert de gezondheid en ontwikkeling van alle kinderen. Een impactvolle preventieve aanpak begint dichtbij kinderen, jongeren en hun gezinnen, ofwel lokaal.

In het derde webinar in de reeks staat de verbinding van gemeenten en de JGZ centraal. Heb jij scherp welke activiteiten en/of interventies er in jouw gemeente beschikbaar zijn voor verschillende doelgroepen (jeugd en gezinnen)? Wil jij ook aan de slag met duurzame preventie? NCJ-adviseurs Mark Weghorst en Merian Bouwmeester verschaffen inzichten, kennis en adviezen voor het vormgeven van (lokaal) preventiebeleid. Ook wordt belicht hoe gemeenten, in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, daarin het verschil kunnen maken. Er wordt ingezoomd op de kern van bewezen effectieve interventies en richting gegeven aan de cruciale rol die beleidsmedewerkers spelen in het bieden van een gezonde, veilige en kansrijke toekomst voor de jeugd.

Voor wie is dit webinar interessant?

Dit webinar is interessant voor alle beleidsadviseurs en stafmedewerkers in de jeugdgezondheid, beleidsmedewerkers sociaal domein bij gemeenten en beleidsmedewerkers in het onderwijs (inclusief samenwerkingsverbanden passend onderwijs). De kennis is verder breed inzetbaar voor alle professionals die werken met kinderen, jeugdigen en hun gezinnen.

Week voor Jeugdgezondheid: Webinar generatiebewust preventiebeleid binnen gemeenten

Donderdag 6 juni van 12.00 uur – 13.00 uur: Generatiebewust preventiebeleid binnen gemeenten

met NCJ-adviseurs Mark Weghorst en Merian Bouwmeester

Aanmelden voor dit webinar

Meer weten?

Joëlla Hendriks

communicatieadviseur

Lees meer over Joëlla Hendriks

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.