Juridische toolkit

De juridische toolkit biedt informatie over het omgaan met privacy in de praktijk en geeft een uitvoerige beschrijving van het omgaan met verschillende privacy vraagstukken in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). 

DOWNLOAD DE JURIDISCHE TOOLKIT

Iedere JGZ-professional werkt dagelijks met persoonsgegevens en heeft dus dagelijks te maken met privacy. Hoe je met deze persoonsgegevens om moet gaan valt onder regelgeving in verschillende wetten. In de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds mei 2018 van toepassing is, is de regelgeving rondom privacy aangescherpt. In de juridische toolkit is deze informatie vertaald naar de uitvoeringspraktijk van de JGZ. 

Handleiding digitale inzage digitaal dossier JGZ

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle burgers in Nederland hun medisch dossier online kunnen inzien. Voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) betekent dit dat gezaghebbende ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar toegang moeten hebben tot het digitaal dossier JGZ (DD JGZ).
In de handleiding wordt de wetswijziging besproken en de mogelijkheden voor de JGZ-professional om deze wet uit te voeren in de praktijk. 

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Tanja Geerdes-Maas

Telefoon: 06 - 48 52 19 69

E-mail: tgeerdes@ncj.nl