Privacy in de JGZ

Iedere JGZ-professional werkt dagelijks met persoonsgegevens en heeft dus dagelijks te maken met privacy. Hoe je met deze persoonsgegevens om moet gaan valt onder regelgeving in verschillende wetten. In onderstaande handreikingen is de wet- en regelgeving vertaald naar de uitvoeringspraktijk van de JGZ.

Juridische toolkit

De juridische toolkit biedt informatie over het omgaan met privacy in de praktijk en geeft een uitvoerige beschrijving over verschillende privacy vraagstukken in de jeugdgezondheidszorg. 

Ga naar de juridische toolkit > 

Digitale inzage digitaal dossier JGZ

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle burgers in Nederland hun medisch dossier online kunnen inzien. Voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) betekent dit dat gezaghebbende ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar toegang moeten hebben tot het digitaal dossier JGZ (DD JGZ).
In de handleiding wordt de wetswijziging besproken en de mogelijkheden voor de JGZ-professional om deze wet uit te voeren in de praktijk.

Ga naar de Handleiding digitale inzage digitaal dossier JGZ > 

Ben ik in beeld

In de handreiking ‘Ben ik in Beeld’ wordt inzichtelijk gemaakt hoe de definities In Beeld, In Zorg, Elders in Zorg en Bereik in de praktijk betekenis krijgen. Ook wordt beschreven welke elementen van de Basisdataset JGZ hierbij gebruikt worden, de werkwijze rondom dossieroverdracht bij jeugdigen die verhuizen en de werkwijze van omgaan met informatie over jeugdigen die Elders in Zorg zijn.

Ga naar de brochure Ben ik in beeld > 

Deel dit met je netwerk