Onderwerp

Digitaal Dossier JGZ

In het DD JGZ vermeldt de JGZ-professional (jeugdarts, verpleegkundig specialist JGZ, jeugdverpleegkundige of doktersassistente) de bevindingen die van belang zijn voor ontwikkeling van een jeugdige die de jeugdgezondheidszorg bezoekt.

BDS-JGZ versiebeheer

BDS JGZ 4.0

BDS JGZ 4.0 is een grote update. Deze is te groot om in één keer uit te rollen en wordt daarom opgeknipt in een aantal kleinere werkpakketten. Soms worden er tussentijds kleine wijzigingen gedaan (patch releases). Ieder werkpakket en wijziging zal leiden tot een nieuwe BDS-versie.

Huidige stand van zaken

  • In mei 2023 is de laatste softwareleverancier gekwalificeerd en geaccepteerd door Nictiz en VZVZ voor BDS JGZ 4.0.1. Dat betekent dat deze BDS-versie geïmplementeerd is of gaat worden in de softwaresystemen van de JGZ-organisaties.
  • Op 14 juni 2023 is BDS JGZ 4.0.2 gepubliceerd door Nictiz. Ten opzichte van BDS JGZ 4.0.1 is dit een kleine wijziging (patch release). Het verschil met BDS-versie 4.0.1 voor de JGZ-professional is het BDS-element ‘soort vaccinatie’ waar de maternale griepvaccinatie aan toegevoegd is. Omdat de waardelijst van dit BDS-element een externe lijst is, zijn de documenten van BDS JGZ 4.0.1 en BDS JGZ 4.0.2 gelijk.
  • De softwareleveranciers kunnen door de publicatie van BDS JGZ 4.0.2 de wijziging implementeren in hun applicatie zodat de JGZ-professional vanaf oktober het geven van de maternale griepvaccinatie kan registreren in het digitaal dossier.
  • Een tweede grote wijzigingspakket van BDS 4.0 is inhoudelijk gereed en ligt bij Nictiz voor de technische vertaalslag. De wijzigingen worden te zijner tijd op deze website gepubliceerd.

Documenten BDS JGZ versie 4.0.2

Berichtenverkeer

Binnen de JGZ worden er berichten uitgewisseld tussen JGZ-organisaties onderling (dossieroverdrachtsbericht; DOB) en tussen de JGZ en het RIVM (vaccinatiebericht). Via deze link is te zien welke BDS-elementen er worden overgedragen in het dossieroverdrachtsbericht.

Het BDS-element ‘soort vaccinatie’ zit in de vaccinatieberichten die naar het RIVM gaan. Dit betekent dat een gegeven maternale griepvaccinatie naar het RIVM wordt gestuurd. Voor het versturen van dit vaccinatiebericht met persoonsgegevens is toestemming nodig van de zwangere. Als deze toestemming er niet is, wordt er een anoniem vaccinatiebericht verstuurd aan het RIVM. Klik hier voor meer informatie over toestemming gegevensuitwisseling RVP (informed consent).

Eerdere documentatie BDS JGZ 4.0

Op 16 december 2021 is er een gezamenlijke start gemaakt voor de implementatie van BDS JGZ 4.0 door middel van een kick-off-webinar.

 

Factsheets

  • Factsheet I bevat de inhoudelijke informatie over de BDS JGZ 4.0.1
  • Factsheet II bevat de technische informatie over de BDS JGZ 4.0.1

Vragen

Vragen over de implementatie van BDS JGZ 4.0 kunnen gesteld worden aan:

Organisatorisch:

Inhoudelijk:

Technisch:

Eerdere BDS-JGZ versies

Eerdere versies van de BDS JGZ zijn op te vragen bij Tanja Geerdes-Maas

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.