Onderwerp

Digitaal Dossier JGZ

In het DD JGZ vermeldt de JGZ-professional (jeugdarts, verpleegkundig specialist JGZ, jeugdverpleegkundige of doktersassistente) de bevindingen die van belang zijn voor ontwikkeling van een jeugdige die de jeugdgezondheidszorg bezoekt.

BDS (registratie)-protocollen

Achtergrond

Een BDS-protocol geeft aanwijzingen voor de registratie van de zorg voor de jeugdige op basis van de informatiestandaard Basisdataset JGZ. Daarmee wordt de uniformiteit in de registratie bevorderd: immers iedere JGZ-professional weet wat in bepaalde situaties waar moet worden geregistreerd. Dit leidt ook tot een betere overdracht van digitale dossiers; er hoeft in een digitaal dossier minder gezocht te worden naar informatie en de continuïteit van de zorg voor de jeugdige wordt zo beter gewaarborgd.

Uniforme registratie maakt het bovendien mogelijk het DD JGZ te gebruiken als informatiebron, bijvoorbeeld voor beleidsadvisering of het gebruik van richtlijnen zowel op organisatieniveau als op landelijk niveau.

Een BDS-protocol vormt de basis voor het inregelen van de registratie in de eigen werkwijze en het eigen DD JGZ. Per organisatie is het DD JGZ immers anders ingericht. Dat betekent dat voor elk BDS-protocol een vertaalslag moet plaatsvinden naar het eigen DD JGZ.

In het BDS-protocol Algemeen staat beschreven welke gegevens van een jeugdige altijd geregistreerd moeten worden. Daarnaast worden generieke handelingen beschreven, zoals het toevoegen van een document aan een digitaal dossier.
De inhoudelijke BDS-protocollen zijn opgesteld aan de hand van kernaanbevelingen uit een richtlijn of handreiking. Zij zijn te vinden bij de respectievelijke richtlijnpagina’s.

Bekijk hier het BDS-protocol Algemeen

Bijzondere registratieprotocollen

De JGZ biedt sinds december 2019 de maternale kinkhoestvaccinatie aan. In oktober 2023 komt hier de maternale griepvaccinatie bij. In het registratieprotocol maternale vaccinatie staat beschreven op welke wijze de JGZ-professional zijn bevindingen kan registreren.

Bekijk hier het registratieprotocol rotavirusvaccinatie.

Berichtenverkeer en gegevensrichtlijnen

Het digitale dossier JGZ volgt de jeugdige tussen 0-18 jaar. Het DD JGZ wordt bij verhuizing overgedragen aan de volgende organisatie die JGZ dienstverlening uitvoert.

Het gestructureerd vastleggen van gezondheidsgegevens en persoonsgegevens volgens de BDS JGZ maakt het mogelijk om een geheel dossier via een digitaal gestructureerd bericht over te dragen. Dit gebeurt door middel van een dossieroverdrachtsbericht (DOB). Een goede digitale gestructureerde overdracht zorgt voor continuïteit van zorg. Daarnaast kan uit een DD JGZ ook een deel van de informatie via een digitaal bericht worden verstuurd of binnengehaald. Denk bijvoorbeeld aan vaccinatiegegevens.

Gegevensrichtlijnen

Nictiz en VZVZ zorgen samen voor de technische specificaties met betrekking tot de verschillende berichten waar gegevens worden uitgewisseld. De BDS JGZ vormt de basis van deze berichten.
Het NCJ is bezig met een update van de gegevensrichtlijnen en deze samen te voegen in een document.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.