Onderwerp

Digitaal Dossier JGZ

In het DD JGZ registreert de JGZ-professional de bevindingen die van belang zijn voor de ontwikkeling, gezondheid en zorg voor de jeugdige of volwassene (cli├źnt) die gebruik maakt van het aanbod van de jeugdgezondheidszorg.

Basisdataset JGZ

Binnen de JGZ wordt gewerkt met de BDS-elementen. BDS staat voor Basisdataset. Alle BDS-elementen die gebruikt worden in de JGZ staan bij elkaar. Bij iedere usecase (registratieset, gegevensuitwisseling, enz) wordt gekeken welke BDS-elementen hiervoor nodig zijn.

Wijziging BDS JGZ

JGZ-professionals en beleidsmakers kunnen een wijzigingsverzoek indienen voor de BDS JGZ. Wet- en regelgeving en nieuwe richtlijnen kunnen aanleiding zijn voor een wijziging in de BDS JGZ. Dit geldt zowel voor het BDS jeugddossier als het BDS volwassenendossier JGZ. Wijzigingsverzoeken worden besproken in de BDS redactieraad. Hier nemen jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen aan deel die de beroepsgroepen vertegenwoordigen. Tevens is er een vertegenwoordiging vanuit Nictiz zodat zij meteen advies kunnen geven op het technische vlak. Bij een wijzigingsverzoek die betrekking heeft op het Rijksvaccinatieprogramma, sluit het RIVM aan. De BDS redactieraad bespreekt de voorgestelde wijzigingen en adviseert de accorderingscommissie hierover. De accorderingscommissie bestaat uit een gemandateerde vertegenwoordiging vanuit ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland en de inhoudelijk beheerder van de Basisdataset JGZ vanuit het NCJ. Als een wijziging is geaccordeerd gaat deze naar Nictiz zodat zij de functionele en technische vertaling kunnen maken. Deze is nodig zodat de softwareleveranciers weten hoe zij de wijziging in hun applicatie en de gegevensberichten kunnen bouwen. Nictiz en VZVZ (beheerder van het landelijk schakelpunt) controleren of de softwareleveranciers dit op de juiste wijze hebben gedaan. Als de softwareleveranciers gekwalificeerd (Nictiz) en geaccepteerd (VZVZ) zijn, kan de wijziging in het dossier van de JGZ-organisatie geïmplementeerd worden.

Een wijzigingsverzoek indienen kan via onderstaande knop. Je komt dan niet alleen bij het wijzigingsformulier maar ook bij het publieke dashboard. In het wijzigingsformulier wordt gevraagd om contactgegevens in te vullen. Deze zijn alleen bedoeld om eventuele aanvullende vragen te stellen op het voorstel en om je op de hoogte te houden van de voortgang van de wijziging.

Wijzigingsverzoek BDS JGZ en publiek dashboard

In het publieke dashboard is te zien:

  • Welke wijzigingsverzoeken er zijn ingediend (op organisatieniveau).
  • Bij welke partij het wijzigingsverzoek ligt (BDS redactieraad, accorderingscommissie, Nictiz, leveranciers).
  • De conclusies van de verschillende overleggen die er zijn over het wijzigingsverzoek.
  • De specificaties van het BDS-element zoals de naam, de kardinaliteit, de definitie in de viewer, de motivatie van de BDS redactieraad om een BDS-element te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.
  • Het BDS-versienummer waar de wijziging in opgenomen is.
  • De datum waarop leveranciers de wijziging hebben opgenomen in hun applicatie. Dit geldt alleen voor de majorreleases waarbij de leveranciers moeten kwalificeren en accepteren.

In de brochure over de BDS JGZ staat informatie over de achtergrond, de structuur en opbouw van de Basisdataset JGZ.

Download de BDS-brochure
Aan een update wordt gewerkt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.