Onderwerp

Digitaal Dossier JGZ

In het DD JGZ vermeldt de JGZ-professional (jeugdarts, verpleegkundig specialist JGZ, jeugdverpleegkundige of doktersassistente) de bevindingen die van belang zijn voor ontwikkeling van een jeugdige die de jeugdgezondheidszorg bezoekt.

Basisdataset JGZ (BDS JGZ)

De BDS JGZ definieert de inhoud van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) en geeft structuur aan de wijze waarop de jeugdgezondheidszorg de ontwikkeling en gezondheid van jeugdigen van 0 tot 18 jaar beschrijft. Het doel van de Basisdataset JGZ is gestandaardiseerde registratie voor betere zorg. Deze standaardisering maakt het digitaal dossier JGZ gestructureerd overdraagbaar. Dit is een voorwaarde om jeugdigen gedurende hun hele jeugd te kunnen begeleiden. Het dossier volgt de jeugdige, bij welke JGZ-organisatie de jeugdige ook in zorg is.

In de brochure over de BDS JGZ staat informatie over de achtergrond, de structuur en opbouw van de Basisdataset JGZ.  Download BDS-brochure
Aan een update wordt gewerkt.

De Basisdataset JGZ is opgenomen in de verschillende dossier-applicaties die binnen de JGZ worden gebruikt. De softwareleveranciers van deze applicaties verwerken updates van nieuwe versies van de Basisdataset JGZ in hun software. Gebruikers van het DD JGZ hebben daardoor automatisch de actuele versie van de Basisdataset JGZ.

Hoe wordt de BDS JGZ beheerd?

ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland dragen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Basisdataset JGZ. Het NCJ is inhoudelijk beheerder van de BDS JGZ.Het NCJ heeft contacten op alle niveaus binnen de jeugdgezondheidszorg (van zorgverleners tot bestuurders), technische partijen, softwareleveranciers en andere belanghebbenden. Nictiz is technisch beheerder van de BDS JGZ. VZVZ is beheerder van het Landelijk Schakelpunt en is betrokken bij de technische aspecten van het berichtenverkeer.

Wijzigingen

De Basisdataset JGZ wordt geactualiseerd met inbreng van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, wetenschappers en beleidsmakers om goed te blijven aansluiten op de JGZ-praktijk. Maatschappelijke fenomenen, wetgeving en nieuwe richtlijnen kunnen aanleiding zijn de BDS-JGZ aan te passen.

Wijzigingsvoorstellen van de Basisdataset JGZ worden eerst beoordeeld door de BDS Redactieraad. Hierin nemen jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten deel die de beroepsgroepen vertegenwoordigen. Tevens is er een vertegenwoordiging vanuit Nictiz vanwege de technische aspecten. Indien er een wijzigingsverzoek ligt met betrekking tot het Rijksvaccinatieprogramma, sluit iemand van het RIVM aan. De BDS Redactieraad bespreekt de voorgestelde wijzigingen en adviseert de Accorderingscommissie hierover. De Accorderingscommissie bestaat uit een gemandateerde vertegenwoordiging vanuit ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland en de inhoudelijk beheerder van de Basisdataset JGZ vanuit het NCJ.

Voorstellen tot wijziging indienen kan via een formulier via onderstaande knop.

Wijzingingsvoorstel BDS-JGZ indienen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.