Landelijke samenwerking

Een goede samenwerking met de geboortezorg en gemeente is essentieel bij het behalen van de doelen uit het actieprogramma Kansrijke Start. Landelijk heeft het NCJ (lees: de JGZ) die samenwerking al eerder opgezocht: het College Perinatale Zorg (CPZ) en Pharos zijn hierin al onze bondgenoten.

Samenwerking geboortezorg

Geboortezorg en jeugdgezondheidszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beiden nodig voor een kansrijke start voor elk kind. Een logische stap om samen te gaan werken dus. De JGZ Preventieagenda en de Preventie Agenda voor de Geboortezorg ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ geven een stevige basis voor deze samenwerking. Het actieprogramma Kansrijke Start zien we als een zeer welkome steun in de rug voor deze samenwerking.

Samenwerking Pharos

Op basis van het gezamenlijke uitgangspunt dat de toegankelijkheid en kwaliteit van de JGZ voor alle kinderen gegarandeerd moet zijn, wordt door Pharos en het NCJ gewerkt binnen een meerjarenprogramma gericht op het vraaggericht ondersteunen van gemeenten, wijkteams en JGZ-professionals voor effectieve hulp en preventie bij laaggeletterden, lage SES- en migrantengezinnen. Speerpunten zijn de adviesrol van de JGZ richting gemeenten en de gezonde eerste 1000 dagen van het leven.

Materialen en informatie van Pharos voor de JGZ:

Deel dit met je netwerk

Ook samenwerken?

Zie je ook mogelijkheden om landelijk samen te werken? Stuur een mail naar Petra Kletter via pkletter@ncj.nl.

Contactpersoon

Petra Kletter

Telefoon: 06 - 53 97 58 14

E-mail: pkletter@ncj.nl